Denne informasjonen gjelder bare for Original-opplevelsen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Du kan legge til filer og mapper i Emnefiler på flere måter – blant annet når du oppretter emneinnholdet ditt.

Studentenes filer blir ikke lagret i Emnefiler, og de kan ikke laste opp elementer der. Når studentene deltar i et emne, kan de bare finne og legge ved filer fra datamaskiner.

Du kan laste opp én eller flere filer eller én eller flere mapper i Emnefiler. Innholdet i mapper lastes opp og vises enkeltvis i opplastingslisten. Etter du har lastet opp, kan du flytte dem til andre mapper om nødvendig.

Du må ha et Java-programtillegg i nettleseren for å kunne laste opp flere filer og mapper i samme handling eller for å bla gjennom for å finne filer.

Du kan velge flere filer og mapper fra en liste i Windows ved å trykke på Shift-tasten og velge det første og siste elementet. Du kan velge filer og mapper som ikke er etter hverandre i listen, ved å holde Ctrl-tasten inne og velge de ulike elementene. På Mac må du bruke Kommando-tasten i stedet for Ctrl-tasten.


Legg til filer

Du kan legge til innhold på fire måter:

 • Last opp filer og mapper i emnefiler med funksjonene dra og slipp eller bla gjennom.
 • Last opp filer fra datamaskinen når du oppretter innhold med Bla gjennom datamaskinen min.
 • Opprett HTML-objekter i Emnefiler, og last opp filer.
 • Bruk WebDAV til direkteopplasting, redigering og administrering av filer i Emnefiler via datamaskinen din eller WebDAV-kompatibel programvare.

Mer om de beste fremgangsmåtene for å legge ved filer


Dra filer for å laste opp

 1. I mappen for emnefiler der du vil laste opp filene, holder du musepekeren over Last opp og velger Last opp filer.
 2. Åpne mappen som inneholder filene og mappene du vil laste opp, på datamaskinen.
 3. Dra filer fra datamaskinen til «hotspot-området» i Legg ved filer-området. Hvis nettleseren din tillater det, kan du også dra en mappe med filer. Filene lastes opp enkeltvis.
 4. Du kan bruke filnavnet eller gi filen et annet navn.
 5. Velg Ikke legg ved i raden for filer du ikke vil laste opp.
 6. Velg Send.

Du kan ikke dra filer for å laste dem opp hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.


Bla gjennom etter filer

 1. I mappen for emnefiler der du vil laste opp filene, holder du musepekeren over Last opp og velger Last opp filer.
 2. Last opp filer-siden, velg Bla gjennom og åpne mappen på datamaskinen din som inneholder filene og mappene du skal laste opp. Velg filene.
 3. Filene og mappene vises i opplastingsboksen. Hvis du vil slette en fil fra listen, velger du X i Fjern-kolonnen. Elementene i mapper vises enkeltvis på opplastingslisten, men når de er lastet opp, lagres de i de overordnede mappene de tilhører.
 4. Velg Send. Fremdriften for opplastingen vises i et statusfelt.

Last opp lokale filer mens du oppretter innhold

Når du oppretter innhold i emnet ditt, kan du bla gjennom for å finne filer på datamaskinen og opprette lenker til dem. Filer du laster opp med Bla gjennom min datamaskin-funksjonen, blir lagret i mappen på øverste nivå i Emnefiler. Du kan ikke velge noen annen mappe når du laster opp filer. Som standard får alle tilknyttede brukere lesetillatelse for filer du laster opp til emnet ditt på denne måten.

Hvis du laster opp filer med samme navn som filer som allerede er i mappen på øverste nivå, blir den nye filen lagret med et ekstra tall i navnet. For eksempel blir Project Guidelines.pdf Project Guidelines(1).pdf.

Noen filer du laster opp til emnet ditt, blir ikke lagret i Emnefiler – for eksempel når du oppretter wikisider. Du kan se en fullstendig liste under Om filer som automatisk legges til i Emnefiler.

 1. Velg Bla gjennom min datamaskin i Vedlegg-delen på Opprett element-siden for å se etter en fil.
 2. Skriv inn en lenketittel. Dette blir lenketeksten studentene ser. Velg Ikke legg ved for å fjerne den valgte filen.
 3. Velg Send når du er ferdig med å opprette elementet.

Filen som lastes opp til innholdselementet, blir vist som en lenke i innholdsområdet og lagret i mappen på øverste nivå i Emnefiler. Du kan flytte filen til en annen mappe i Emnefiler – lenken i emnet fungerer likevel.


Legg ved filer med redigeringsprogrammet

Du kan også bruke funksjonene i redigeringsprogrammet til å opprette lenker til filer. Filer du laster opp via redigeringsprogrammet, blir lagret i mappen på øverste nivå i Emnefiler.

Når du oppretter lenker til filer med redigeringsprogrammet, får du mer kontroll over hvor lenker til filer vises i tilknytning til annen tekst. Alternativ tekst vises når brukerne holder markøren over lenker, og skjermlesere kan lese dem.

Hvis du vil legge til en fil og opprette en lenke i redigeringsprogrammet, velger du Legg til innhold -ikonet. Det åpnes et nytt vindu hvor du kan legge til innholdet ditt.


Last opp ZIP-pakker til Emnefiler

Når du laster opp ZIP-pakker til Emnefiler, har du to alternativer:

 • Pakk ut innholdet og bevar mappens struktur og lenker - Last opp komprimert pakke-alternativet.
 • Ikke pakk ut filen - Last opp filer-alternativet.

Pakk ut ZIP-filer når de lastes opp

Du kan opprette en samling med filer eller en hel økt, inkludert CSS, komprimere den som en pakke og laste den opp i Emnefiler via datamaskinen.

Eksempel: Det kan være lurt å bruke dette alternativet hvis du foretrekker å opprette en leksjon med flere sider som er knyttet til hverandre, med navigasjonsmuligheter, bilder, nettlenker og dokumenter. Du kan komprimere innholdet som en ZIP-pakke og laste det opp i Emnefiler med Last opp komprimert pakke-alternativet. Når du laster opp komprimerte filer på denne måten, blir innholdet pakket ut i systemet. Når du oppretter innhold i emnet ditt, kan du opprette en lenke til den utpakkede pakken du lastet opp, ved å velge en startside. I emnet ditt velger studentene startsidelenken for å se leksjonen du lastet opp.

Opprett eventuelt en mappe i Emnefiler for innholdet i den utpakkede pakken. Når du pakker ut en pakke med mange filer og mapper, kan det være lurt å legge innholdet i en mappe.

Fordel: Du kan redigere alle deler av innholdet i leksjonen og overskrive bare de redigerte filene uten å fjerne og laste opp nye komprimerte filer. Alle lenker i emnet fungerer fortsatt.

Mer om hvordan du overskriver filer i Emnefiler

 1. Gå til Emnefiler-mappen du vil laste opp ZIP-pakken i.
 2. Velg Last opp > Last opp komprimert pakke.
 3. Finn filen, og velg eventuelt en kodingstype.
 4. Velg Send.
 5. Gå til emneområdet du vil legge til filen i. Velg FilBygg Innhold-listen.
 6. Bruk Bla gjennom emne-funksjonen til å søke etter startsiden for det utpakkede innholdet.

Studentene velger lenken til startsiden for leksjonen, og deretter kan de se leksjonsinnholdet i riktig rekkefølge og med alle lenker intakte. Du kan endre navnet på lenken til startsiden og administrere tillatelsene for filene og mappene i den utpakkede pakken.

Hvis det er nødvendig med en beskrivelse eller veiledning, men du ikke kan ta med dette i tittelen, kan du opprette en element-innholdstype i stedet for en fil. Når du oppretter elementer, bør du bruke Sett inn fil-funksjonen i innholdsredigeringen til å velge startsiden, sånn at du kan velge Åpne i nytt vindu-alternativet.

Behold filene som de er, når de lastes opp

Det kan være lurt å holde komprimerte mapper intakte når du laster dem opp til emnet ditt. For eksempel hvis du vil ta med flere bilder studentene kan bruke i presentasjoner.

Bruk Last opp filer-alternativet – ikke Last opp komprimert pakke-alternativet – til å laste opp den komprimerte pakken til Emnefiler. Filen forblir komprimert. Når du oppretter innhold i emnet ditt, kan du opprette en lenke til den komprimerte filen. Studentene velger først lenken til den komprimerte filen i emnet, og så laster de den ned på datamaskinen og pakker den ut. Deretter kan de bruke innholdet.