Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Mapper er et uvurderlig verktøy når det gjelder akademisk og faglig utvikling. De er en god løsning brukere kan bruke for å effektivt samle og organisere artefakter som representerer arbeid over tid. Mapper kan brukes til å vise formende og/eller oppsummerende fremgang og status. Mappeforfattere har verktøy tilgjengelig som brukes slik at de får informasjon i et sammenhengende, tilpasset format.

Tildelte mapper

Du kan be om at mapper sendes inn for emneoppgaver.

Opprett oppgave-siden utvider du Innsendingsdetaljer og Mappeinnsending. Alternativt kan du velge en mal som studentene bør bruke i mappeinnsendingene sine.

Innleveringer av øyeblikksbilder for mapper som gjøres via oppgaver, føres ikke opp på studentenes lister over delte øyeblikksbilder for mapper, og de kan ikke trekkes tilbake på samme måte som andre elementer som deles.


Tildelte mapper og direkte vurdering

Når en student har sendt inn en mappe som svar på en oppgave, er mappen synlig i vurderingsgrensesnittet for oppgaven.

  1. Mappeøyeblikksbilder er ikke gjengitt gjennom Bb Annotate, derfor er direkte anmerkning av mappesider ikke mulig.
  2. Vurderingstilbakemelding, vurderingsmatriseresultater og vurderingsmatrisetilbakemeldinger gitt i vurderingssidepanelet er atskilt fra mappekommentarer. Denne informasjonen lagres uavhengig som en del av oppgaveforsøket – ikke som en del av mappen eller selve øyeblikksbildet for mappen.
  3. Fra vurderingssidepanelet kan du laste ned en mappe som en ZIP-pakke med HTML-filer.
  4. Fordi mapper lagres som mappeøyeblikksbilder, kan innleveringer av mapper for en oppgave hentes gjennom Outcomes Assessment Evidence Collection – på samme måte som innsendinger for alle andre oppgaver.

Organiser porteføljer

For å få tilgang til Porteføljer-verktøyet, åpne menyen ved siden av navnet ditt i sidens topptekst > Verktøy > Porteføljer.

Du kan opprette mapper for å organisere porteføljer som er delt med deg. I Delt med meg -fanen, Velg Opprett mappe. Du kan vise mapper etter tabell eller kort.