This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Portföyler akademik ve profesyonel gelişim açısından oldukça değerli araçlardır. Kullanıcıların zaman içerisinde tamamladıkları çalışmaları temsil eden yapıları etkin bir biçimde toplamasını ve düzenlemesini sağlayan güçlü bir ortam sağlarlar. Portföyler oluşturucu ve/veya özetsel ilerleme ve başarıyı gösterme araçlarıdır. Portföy oluşturan kişiler bilgilerini kapsamlı ve kişiselleştirilmiş bir biçimde etkin bir şekilde sunmak için gerekli araçlarla donatılmış olur.

Atanan portföyler

Portföylerin kurs ödevi olarak gönderilmesini talep edebilirsiniz.

Ödev Oluştur sayfasında Gönderim Ayrıntıları ögesini ve Portföy Gönderimi ögesini genişletin. İsteğe bağlı olarak, öğrencilerin portföy gönderimlerinde kullanmaları gereken bir şablon seçin.

Bir ödev aracılığıyla yapılan portföy anlık görüntüsü gönderimleri, öğrencinin paylaşılan portföy anlık görüntüleri listesinde görüntülenmez ve diğer paylaşım etkinlikleri gibi iptal edilemez.


Atanan portföyler ve satır içi not verme

Bir öğrenci, bir ödeve yanıt olarak bir portföy gönderdiğinde portföy, ödev not verme arayüzünde görülebilir.

  1. Portföy anlık görüntüsü Bb Annotate aracılığıyla işlenmediğinden portföy sayfaları üzerinde doğrudan ek açıklama ilave edilemez.
  2. Not verme yan çubuğunda sağlanan not verme geri bildirimi, dereceli puanlama anahtarı sonuçları ve dereceli puanlama anahtarı geri bildirimleri portföy yorumlarından ayrıdır. Bu bilgiler, ödev denemesinin bir parçası olarak bağımsız bir şekilde saklanır; portföyün ya da portföy anlık görüntüsünün bir parçası olarak saklanmaz.
  3. Not verme yan çubuğundan bir portföyü HTML dosyalarından oluşan bir ZIP paketi olarak indirebilirsiniz.
  4. Portföyler, portföy anlık görüntüleri olarak saklandığından, bir ödev olarak gönderilen portföyler diğer ödevler için yapılan gönderimler gibi Sonuçlar Değerlendirmesi Kanıt Toplama ile toplanabilir.

Portföyleri düzenleyin

Portföyler aracına erişmek için, sayfa üstbilgisinde adınızın yanındaki menüyü açın > Araçlar > Portföyler'e gidin.

Sizinle paylaşılan portföyleri düzenlemek için klasörler oluşturabilirsiniz. Benimle Paylaşılanlar sekmesinden Klasör Oluştur'u seçin. Klasörleri tabloya veya kartlara göre görüntüleyebilirsiniz.