Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae portffolios yn offeryn amhrisiadwy ym maes datblygiad academaidd a phroffesiynol. Maent yn rhoi cyfrwng pwerus i ddefnyddwyr gasglu a threfnu arteffactau'n effeithiol sy'n cynrychioli gwaith a gwblhawyd dros amser. Mae portffolios yn cynnig cyfrwng i ddangos cynnydd a chyflawniad ffurfiannol a/neu grynodol. Mae offer yn rhoi grym i awduron portffolio gyflwyno eu gwybodaeth yn effeithiol mewn fformat cydlynol, wedi ei bersonoli.

Portffolios aseiniedig

Gallwch ofyn am bortffolios i gael eu cyflwyno ar gyfer aseiniadau cwrs.

Ar dudalen Creu Aseiniad, ehangwch Manylion Cyflwyno a Cyflwyno Portffolio. Fel arall, dewiswch dempled y dylai myfyrwyr ei defnyddio wrth gyflwyno eu portffolios.

Ni chaiff cyflwyniadau cipluniau portffolios a wnaed trwy aseiniad eu cyflwyno yn rhestr y myfyriwr o gipluniau portffolios a rennir a nid oes modd eu diddymu fel digwyddiadau rhannu eraill.


Portffolios aseiniedig a graddio mewnol

Pan mae myfyriwr wedi cyflwyno portffolio mewn ymateb i aseiniad, mae'r portffolio'n weladwy yn rhyngwyneb graddio aseiniad.

  1. Nid yw'r ciplun o'r portffolio yn cael ei rendro trwy Bb Annotate, felly nid oes modd anodi’n uniongyrchol o dudalennau'r portffolio.
  2. Mae adborth graddio, canlyniadau cyfarwyddyd, ac adborth cyfarwyddyd a ddarperir yn y bar ochr graddio ar wahân i sylwadau portffolios. Caiff y gwybodaeth yma ei storio'n annibynnol fel rhan o ymgais yr aseiniad - nid fel rhan o'r portffolio neu'r ciplun portffolio ei hun.
  3. O'r bar ochr graddio, gallwch lawrlwytho portffolio fel pecyn ZIP o ffeiliau HTML.
  4. Oherwydd y cedwir portffolios fel cipluniau o bortffolio, gellir casglu portffolios a gyflwynir drwy aseiniad drwy Gasglu Tystiolaeth Asesu Canlyniadau yn union fel y cyflwyniad ar gyfer unrhyw aseiniad arall.

Trefnu portffolios

I gael mynediad at yr offeryn Portffolios, agorwch y ddewislen nesaf at eich enw ym mhennyn y dudalen > Offer > Portffolios.

Gallwch hefyd greu ffolderi i drefnu portffolios a rennir â chi. Yn y tab Wedi’i Rannu gyda Fi, dewiswch Creu Ffolder. Gallwch arddangos ffolderi fel tabl neu gardiau.