Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. ltra">Lærere har alltid tilgang til oppgaver i Ultra-emnevisningen.

Du kan opprette oppgaver sammen med annet innhold.

Med oppgaver kan du opprette emnearbeid og administrere vurderingene og tilbakemeldingene for hver student separat. Du kan opprette oppgaver i innholdsområder, læringsmoduler, leksjonsplaner og mapper.

Når du oppretter en oppgave, opprettes det automatisk en kolonne i vurderingssenteret. I vurderingssenteret eller på Ikke vurdert-siden kan du se hvem som har sendt inn arbeidet sitt og begynne å vurdere. Studentene kan se vurderingene sine på Mine resultater-sidene eller på Gjennomgå innsendingshistorikk-siden for oppgaven.

Du kan også opprette gruppeoppgaver og publisere dem til én eller flere grupper i emnet ditt. Hver gruppe sender inn én gruppeoppgave, og alle gruppemedlemmene får den samme vurderingen. Du kan opprette én oppgave og tildele den til alle grupper eller lage flere forskjellige oppgaver og tildele dem til spesifikke grupper.

Mer om gruppeoppgaver


Opprett oppgaver

Du kan opprette oppgaver i innholdsområder, læringsmoduler, leksjonsplaner og mapper.

 1. Velg Oppgaver i Oppgave-menyen, og legg inn navn, veiledning og filer studentene trenger. Du kan bruke funksjonene i redigeringsprogrammet til å formatere tekst og legge til filer. Du kan også legge til filer i Oppgavefiler-delen.

  I Blackboard-mobilappen vises oppgaveinstruksjoner for Original-emner etter studenter har startet et forsøk.

 2. Velg Bla gjennom min datamaskin for å laste opp en fil fra datamaskinen du bruker. Filen lagres i mappen på øverste nivå i filrepositoriet for emnet. Emnefiler eller Mitt innhold. Du kan også legge ved filer fra repositoriet:

  –ELLER–

  Dra filer fra datamaskinen til «hotspot-området» i Legg ved filer-området. Hvis nettleseren din tillater det, kan du også dra en mappe med filer. Filene lastes opp enkeltvis. Hvis ikke nettleseren tillater at du sender inn oppgaven din etter at du har lastet opp en mappe, kan du velge Ikke legg ved i mapperaden for å fjerne den. Du kan dra filene enkeltvis og sende inn på nytt.

  Du kan ikke dra filer for å laste dem opp hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.

  Du kan bruke filnavnet eller gi filen et annet navn.

 3. Hvis du vil, kan du velge leveringsfrist. Oppgaver med leveringsfrister vises automatisk i emnekalenderen og Siste endringer-modulen. Innsendinger tas imot etter denne datoen, men merkes som sene. Hvis du ikke vil at studentene skal ha tilgang til en oppgave etter leveringsfristen, kan du velge visningsdatoer.
 4. I Vurdering-delen skriv inn Mulige poeng.

  Hvis du angir mulige poeng til et ikke-heltall, kan det hende bokstavvurderinger ikke tilordnes på riktig måte.

 5. Du kan også legge til en vurderingsmatrise. Utvid delene for å gjøre valg, for eksempel bruke anonym vurdering, velge hvordan vurderingen skal vises og velge antall forsøk. Du kan tillate mer enn ett forsøk per oppgave.
 6. Gjør oppgaven tilgjengelig når du vil at studentene skal kunne åpne den. Velg egnede alternativer for tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsdatoer påvirker bare når oppgaven vises – ikke tilgjengeligheten.
 7. Velg Send.

Mer om innstillinger for vurdering av oppgaver

Mer om hvordan du legger til filer i redigeringsprogrammet

Mer om Emnefiler i forhold til Mitt innhold

Video: Create an Assignment


Watch a video about creating an assignment

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create an assignment explains how to create an assignment.


Sene oppgaver

Studenter kan fortsatt sende inn forsøk etter fristen når du angir en leveringsfrist for en oppgave. Men innsendinger som kommer etter leveringsfristen, merkes som sene. Hvis du trekker for sen innlevering, bør du informere studentene om det i oppgaveinstruksjonene.

Her kan du se sen-etiketten:

 • Siden for studentinnsendingen på vurderingspanelet
 • Vurderingsopplysninger-siden for studenten
 • Ikke vurdert-siden

I vurderingssenteret kan du også se en liste over alle innsendinger for enkeltoppgaver ved å bruke Last ned oppgavefil-alternativet i oppgavemenyen. Der ser du hvem som har sendt inn den aktuelle oppgaven, innsendingsdatoene og vurderingsstatusene. Du kan sortere etter dato for enkelt å se hvem som har sendt inn oppgaven etter leveringsfristen.

Hvis du ikke vil at studentene skal ha tilgang til en oppgave etter leveringsfristen, kan du velge visningsdatoer. Informer i så fall studentene om at du ikke tar imot innsendinger etter leveringsfristen, og at oppgaven ikke er tilgjengelig lenger etter det.

Studentene ser sen-etiketten hvis de sender inn oppgaver etter leveringsfristen.


Bekreftelse på innsending av studentoppgaver

Når studentenes oppgaver er sendt inn, ser de informasjon om de innsendte oppgavene sammen med et bekreftelsesnummer og en beskjed om at innsendingen var vellykket, på Gjennomgå innsendingshistorikk-siden. Studentene kan kopiere og lagre dette nummeret som bevis på at oppgaven er sendt inn, noe som kan være nyttig ved eventuelle tvister. For oppgaver med flere forsøk får studentene forskjellige numre for hver innsending. Hvis institusjonen din har aktivert e-postvarsler for kvitteringer på innsendinger, får studentene også en e-post med et bekreftelsesnummer og andre detaljer for hver innsending.

Du og studentene dine kan ikke se bekreftelsesnumre hvis institusjonen bruker Blackboard Learn 9.1 Q4 2016 eller eldre. E-postvarslinger til studenter og studenters tilgang til kvitteringshistorikk ble introdusert i Blackboard Learn 9.1 Q2 2017.

Du og administratorene har nå en oppføring i systemet – selv om forsøk, oppgaver eller studenter senere skulle bli slettet fra emnet. Disse oppføringene blir værende i emnet og kan hentes ut også etter arkiverings- og gjenopprettingsprosessen.

Du kan se alle bekreftelsesnumrene til studentene dine i vurderingssenteret. Åpne Rapporter-menyen, og velg Innsendingskvitteringer.

Du kan se informasjon om alle oppgaver, for eksempel hvem som sendte inn en oppgave og når det ble gjort, på Innsendingskvitteringer-siden. Gruppeoppgaver blir også registrert, og i Innsender-kolonnen er det oppført hvem som sendte inn oppgaven for gruppen. Du kan se om en student har sendt inn en fil eller skrevet innsendingen i oppgavens redigeringsprogram, i Innsendinger-kolonnen.

Bruk menyene øverst på siden til å filtrere elementene. Velg Ikke tom i den andre menyen, og la søkefeltet være tomt for å se alle innsendingskvitteringene. Velg en kolonnetittel for å sortere elementene.


Rediger, endre rekkefølgen på og slett oppgaver

Du kan redigere, endre rekkefølgen på og slette oppgavene dine. Bruk dra-og-slipp-funksjonen eller verktøyet for omorganisering via tastaturet til å endre rekkefølgen på oppgavene. Du kan for eksempel endre rekkefølgen på oppgavene for å vise den nåværende øverst.

Velg et alternativ i oppgavens meny.

 • Flytt en oppgave til et annet sted i emnet. Når du har flyttet en oppgave, er den fjernet fra det opprinnelige stedet. Du kan ikke kopiere oppgaver.
 • Rediger en oppgave. Hvis du endrer instruksjonene, får studenter som allerede har sendt inn oppgaven, bare se de nye instruksjonene når de gjør nye forsøk.
 • Bruk publiseringskriterier, sporing, metadata og status for gjennomgang.

Mer om valgene du kan bruke

Slett oppgaver

Hvis du sletter en oppgave fra et emneområde, og det ikke finnes noen innsendinger fra studenter, slettes kolonnen i vurderingssenteret også.

Når du sletter en oppgave som har innsendinger fra studenter, slettes også alle innsendingene. Du har to alternativer:

 • Bevar poengsummene i vurderingssenteret, men slett oppgaven og alle innsendingene. Selv om poengsummene blir værende i vurderingssenteret, har du ikke tilgang til innsendingene lenger. Denne handlingen kan ikke angres.
 • Slett oppgaven, kolonnen i vurderingssenteret, alle vurderinger og alle innsendinger. Denne handlingen kan ikke angres.

Hvis du vil ta vare på alle innsendinger og poengsummer i vurderingssenteret, kan du gjøre elementet som kan gis vurdering, utilgjengelig i emnet.