Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Portfolio's zijn een zeer waardevol en krachtig hulpmiddel voor de academische en professionele ontwikkeling van studenten. Een portfolio kan een manier zijn om op efficiënte wijze werkstukken te verzamelen en te ordenen die representatief zijn voor het werk dat gedurende een periode is voltooid. Portfolio's bieden een manier om de voortgang en prestaties op formatieve en/of summatieve wijze te demonstreren. Portfolio-auteurs beschikken over tools waarmee ze hun gegevens effectief kunnen presenteren op een overzichtelijk manier in een indeling die ze zelf kunnen kiezen.

Toegewezen portfolio's

Je kunt instellen dat studenten portfolio's moeten inleveren voor cursusopdrachten.

Vouw op de pagina Opdracht maken de opties Details van inzending en Portfolio-inzending uit. Kies eventueel een sjabloon die studenten moeten gebruiken voor de portfolio.

Ingezonden momentopnamen van portfolio's voor een opdracht worden niet opgenomen in de lijst met gedeelde portfoliomomentopnamen van de student en kunnen niet worden ingetrokken zoals andere gedeelde items.


Toegewezen portfolio's en inline beoordelen

Wanneer een student een portfolio heeft ingeleverd voor een opdracht, kan de portfolio worden weergegeven in de beoordelingsinterface.

  1. De momentopname van de portfolio wordt niet weergegeven via Bb Annotate, dus is het niet mogelijk om rechtstreeks aantekeningen toe te voegen aan de pagina's van de portfolio.
  2. Feedback, rubriekresultaten en rubriekfeedback die in het zijpaneel worden ingevoerd voor een portfolio, staan dan ook los van de opmerkingen voor een portfolio. Deze informatie wordt onafhankelijk opgeslagen als onderdeel van de poging voor de opdracht, niet als onderdeel van de portfolio of de portfoliomomentopname zelf.
  3. Via het zijpaneel kunt u een portfolio downloaden als een ZIP-pakket met HTML-bestanden.
  4. Aangezien portfolio's worden opgeslagen als portfoliomomentopnamen, kunnen portfolio's die worden ingeleverd via een opdracht worden verzameld met de functie Verzameling van feitenmateriaal van Outcomes-toetsing, net als bij inzendingen van andere opdrachten.

Portfolio's ordenen

Om toegang te krijgen tot de tool Portfolio's, open je het menu naast je naam in de paginakoptekst > Tools > Portfolio's.

Je kunt mappen maken om portfolio's te ordenen die met jou zijn gedeeld. Selecteer Map maken op het tabblad Gedeeld met mij. Je kunt mappen weergeven als een tabel of als kaarten.