Om Vurdering-delen

Vurdering-delen på Opprett oppgave-siden er delt inn i tre deler:

 1. Innsendingsdetaljer: Velg generelle innstillinger, for eksempel hvem oppgaven er for, og hvor mange studenter som kan sende den inn.
 2. Vurderingsalternativer: Konfigurer anonym eller delegert vurdering.
 3. Visning av vurderinger: Velg innstillinger for kolonnene i vurderingssenteret, for eksempel om vurderingene skal vises til studentene eller ikke.

1. Innsendingsdetaljer

Velg alternativer for studentenes innsendinger:

Oppgavetype: Velg individuell, gruppe eller mappe. Du kan kreve mappe som oppgaveinnsending.

Mer om tilordnede mapper

Antall forsøk: Tillat ett, flere eller ubegrensede forsøk. Hvis du velger mer enn ett forsøk, kan du bestemme hvilket forsøk du skal bruke i vurderingssenteret.

Mer om oppgaver med flere forsøk

Plagiatverktøy: Hvis institusjonen din har aktivert SafeAssign-tjenesten, kan du velge hvilke alternativer for plagiatverktøyet du vil bruke. Hvis SafeAssign ikke er tilgjengelig, vises ikke disse alternativene.

Mer om SafeAssign


2. Vurderingsalternativer

Du kan vurdere oppgaver anonymt samt få andre sensorer til å hjelpe deg med vurderingene dine.

Aktiver anonym vurdering

Du kan aktivere anonym vurdering for å fjerne muligheten for at vurderinger av viktige oppgaver blir påvirket av forutinntatte meninger. Du kan skjule navnene til studentene mens du vurderer oppgaver for å gjøre dem anonyme. Da blir du ikke påvirket av tidligere prestasjoner, deltakelse i klassen, konflikter, rase, kjønn eller oppfattelsen din av studentenes evner. Denne fremgangsmåten kan også bidra til å forbedre forholdet mellom studenter og lærere fordi studentene kan være sikre på at vurderingene deres ikke påvirkes av forutinntatte meninger.

Når du har merket av for Aktiver anonym vurdering, kan du velge når studentenes anonymitet skal fjernes:

 • På en bestemt dato: Skriv inn datoen du vil deaktivere anonym vurdering. Systemet begynner automatisk å fjerne anonymiteten før utløpet av den aktuelle datoen.
 • Etter at alle innsendinger er vurdert: Oppgi en innleveringsfrist. Når studentene har har sendt inn forsøkene sine, leveringsfristen er passert og du har vurdert forsøkene, blir studentenes anonymitet fjernet.

Du kan deaktivere anonym vurdering manuelt ved å fjerne merket for Aktiver anonym vurdering.

Mer om anonym vurdering

Aktiver delegert vurdering

Vurderinger og tilbakemeldinger fra mer enn én vurderer fremmer pålitelighet og helhet og bidrar til å unngå at forutinntatte meninger påvirker resultatet. Du kan angi spesifikke brukere til emnet ditt for å vurdere spesielle sett av innsendinger med oppgaver fra studenter. I store klasser kan du dele vurderingsoppgaver mellom undervisningsassistenter og andre sensorer.

Velg vurderere og overordnede vurderere som skal hjelpe deg med vurderingsoppgaver, på Opprett oppgave-siden.

 1. Etter at du har merket av for Aktiver delegert vurdering kan du se en liste over potensielle vurderere og overordnede vurderere i Vurderingsalternativer-delen. Bruk Vis-menyen for å filtrere listen.
 2. Bruk menyen ved siden av sensorenes navn for å tildele innsendinger som skal vurderes.
  • Alle innsendinger
  • Tilfeldig sett: Vurder et tilfeldig sett fra det valgte antallet studenter. Hvis du gir flere sensorer i oppgave å vurdere et tilfeldig sett, fordeles studentene jevnt før noen studenter tas med i flere tilfeldige sett.
  • Grupper: Vurder alle studenter som er med i de valgte emnegruppene.
  • Ingen
 3. Alle undervisere i et emne kan se de andre sensorene som er tilordnet. Hvis du vil at andre roller også skal kunne se poengsummer, tilbakemeldinger og private notater andre har lagt til, kan du merke av i avmerkingsboksen i Vis innstillinger-kolonnen. Studentene ser ikke private notater andre legger til.
 4. I Fullfør vurderinger-kolonnen kan du velge hvem som kan bestemme den endelige vurderingen og tilbakemeldingene for de ulike studentene. Alle lærere kan fullføre vurderinger. Undervisere kan gi undervisningsassistenter og vurderere muligheten til å fullføre vurderinger. Brukere som fullfører vurderinger, kalles også overordnede vurderere.

For å hjelpe til med nøyaktig og konsekvent vurdering kan du be alle delegerte sensorer om å bruke en vurderingsmatrise når de gir vurderinger.

Mer om delegert vurdering


3. Visning av vurderinger

Velg hvordan vurderinger skal vises i vurderingssenteret og for studenter i Mine resultater. Studentene ser bare Primær-valget.

Du kan også velge å ta med oppgavenes poengsum i vurderingsberegningen.

Basert på oppgavekravene kan du velge å ikke vise studentene vurderingen og statistikk i Mine resultater.