Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Beth os oes gennych chi gwestiynau am ddarnau o gynnwys y cwrs?

Os yw'ch hyfforddwr wedi galluogi sgyrsiau dosbarth ar gyfer rhai eitemau cynnwys unigol, gallwch drafod y cynnwys gyda'ch hyfforddwr a chyd-ddisgyblion. Gallwch ofyn am gymorth, rhannu ffynonellau neu ateb cwestiynau myfyrwyr eraill. Wrth i’r sgwrs ddatblygu, bydd ond i’w gweld gyda’r cynnwys perthnasol. Nid yw sgyrsiau'n ymddangos ar y dudalen trafodaethau.

Gall eich hyfforddwr alluogi sgyrsiau ar gyfer yr eitemau hyn o gynnwys:

 • Dogfennau
 • Aseiniadau
 • Aseiniadau grŵp
 • Profion
 • Profion grŵp
 • Cyflwyniadau all-lein
 • Cynnwys allanol, megis elyfr

Cael mynediad at sgyrsiau

Pan mae rhywun yn cyfrannu at sgwrs, mae eicon yn ymddangos nesaf at deitl yr eitem ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Agorwch ddewislen yr eitem a dewiswch Sgwrs i weld y sgwrs.

Mae'r ddewislen a'r "Sgwrs" yn ymddangos dim ond os yw'ch hyfforddwr wedi galluogi sgyrsiau dosbarth ar gyfer yr eitem.

Neu, dewiswch eicon Agor sgwrs dosbarth yn y gornel dde ar dop y dudalen ar banel neu haen eitem. Bydd cylch porffor yn ymddangos gyda'r eicon i ddynodi gweithgarwch newydd.

Haen sgwrsio

Mae sgyrsiau wedi'u trefnu yn yr un modd â thrafodaethau. Caniateir dwy lefel o ymatebion ar gyfer pob ymateb lefel gyntaf.

 1. Beth ydych chi eisiau dweud? Ychwanegu ymateb i gyd-ddisgybl neu'ch hyfforddwr. Gallwch ddefnyddio’r opsiynau yn y golygydd i fformatio testun, atodi ffeiliau, a phlannu ffeiliau amlgyfrwng.

  Os ydych yn edrych ar y golygydd ar sgrin lai, dewiswch yr eicon plws i weld y ddewislen opsiynau. Byddwch yn gweld yr opsiwn i atodi ffeil.

  I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestr â rhifau.

 2. Cadw drafft. Gallwch ddechrau ymateb, ei gadw fel drafft, a'i orffen nes ymlaen.
 3. Beth sy'n newydd? Bydd ymatebion newydd yn ymddangos gydag eicon Newydd.
 4. Dileu cyfraniadau. Dewiswch eicon y bin sbwriel i ddileu eich ymatebion eich hun, ond ni allwch eu golygu. Bydd yr ymatebion i'r ymatebion a ddilëwyd gennych yn aros yno. Os oes angen, gall eich hyfforddwr dynnu cyfraniadau unrhyw un.
 5. Gweld gweithgarwch a chwilio am gyfranogwyr. Gweld y rhestr o gyfranogwyr a'u gweithgareddau, a chwilio am gyfranogwr penodol.
 6. Adnewyddu eich gwedd. Gwirio am weithgarwch newydd ers i chi agor y sgwrs.

Enghraifft: Cadw drafft

Bydd unrhyw ddrafftiau a gadwyd yn ymddangos gyda border a bathodyn Drafft er mwyn i chi allu dod o hyd iddynt yn rhwydd. Agorwch y ddewislen a dewiswch Golygu neu Dileu.


Sgyrsiau grŵp

Gallwch weld a chymryd rhan yn y sgyrsiau ar gyfer eich grŵp neu ddosbarth. Dewiswch deitl y grŵp i fynd i'r ddewislen a gwneud eich dewis. Bydd cylch porffor yn dynodi gweithgarwch newydd.

Gallwch chwilio am grŵp penodol neu aelod o gwrs yn seiliedig ar eich detholiad yn y ddewislen.

Gallwch hefyd ddefnyddio Collaborate Ultra i gyfarfod yn rhithwir gyda'ch grŵp os yw'ch cwrs yn defnyddio Collaborate a bod eich hyfforddwr wedi galluogi sgyrsiau. I agor ystafell Collaborate y grŵp, dewiswch eicon Agor ystafell Collaborate.

Newydd i Collaborate Ultra? Dechreuwch yma gyda'r hanfodion!

Rhagor am gyflwyno yn Collaborate Ultra