Yn edrych am eich cyd-ddisgyblion, hyfforddwr neu ddefnyddiwr arall Blackboard Learn? Gallwch ddod o hyd i bobl mewn amrywiaeth o leoedd os ydynt wedi dewis rhannu ei gwybodaeth gyswllt.


Cofrestr y cwrs

Ar dudalen y Gofrestr, gallwch gael mynediad at gardiau proffil sylfaenol ac uno wynebau ac enwau. Mae pob aelod o'r cwrs yn ymddangos yn y gofrestr, a ni allwch dynnu'ch hun o'r gofrestr. Gallwch gael mynediad y gofrestr o dudalen Cynnwys y Cwrs.

Gallwch uwchlwytho llun ar eich tudalen Proffil. Os nad ydych yn ychwanegu llun, bydd silwét generig yn ymddangos yn y gofrestr. Mae'ch llun proffil hefyd yn ymddangos mewn grwpiau, mewn trafodaethau, mewn sgyrsiau ac mewn negeseuon nesaf at eich gweithgarwch.

Dewiswch enw i weld rhagor o wybodaeth. Gallwch reoli pwy all gael mynediad at y wybodaeth hon yng ngosodiadau preifatrwydd eich proffil.

Newid eich gwedd. Gallwch ddewis gwedd grid neu wedd rhestr. Mae’r rhestr yn aros yn y wedd a ddewiswyd nes i chi ei newid, hyd yn oed os fyddwch yn allgofnodi.

  • CaiffGwedd Grid ei threfnu’n awtomatig ar sail rôl ac yna cyfenw. Mae'r staff dysgu yn ymddangos yn gyntaf. I drefnu’r rhestr â llaw, newidiwch i wedd rhestr.
  • Caiff y Gwedd Rhestr ei threfnu yn ôl cyfenw yn ddiofyn. Dewiswch y penawdau Enw neu Rôl i drefnu’r cynnwys.

Golygu'ch gwybodaeth. Agorwch y ddewislen nesaf at eich enw a dewiswch Golygu manylion aelod. Gallwch ddiweddaru'ch gwybodaeth o'r gofrestr neu o'ch tudalen proffil.

Cysylltu o gardiau proffil. Dewiswch lun proffil i agor y cerdyn proffil naid ac anfon negeseuon. Mae'r cerdyn proffil yn dangos enwau defnyddwyr os yw’ch sefydliad wedi'u caniatáu.

Chwilio'r rhestr. Estyn allan i'ch cynorthwyydd dysgu neu dod o hyd i bartner astudio newydd. Dewiswch yr eicon Chwilio'r Rhestr. Yn y blwch chwilio, teipiwch enw, enw defnyddiwr, neu o leiaf dwy lythyren i ddatgelu cyfatebiaethau. Mae unrhyw hidlyddion a ddewiswyd yn flaenorol yn cael eu clirio pan berfformiwch chwiliad newydd.

Hidlo'ch gwedd. Gallwch weld y gofrestr fesul rôl, megis hyfforddwyr neu gyfadran gefnogi. Mae’r opsiynau hidlo’n seiliedig ar rolau eich cwrs.