Ble mae fy ngraddau?

Gall eich graddau ymddangos mewn sawl lle. Ble bynnag y dewch o hyd i'ch gradd, fe ddewch o hyd i'r gwybodaeth sydd ei hangen arnoch.

 • Ar dudalen Graddau eich cwrs y tu mewn i'r cwrs perthnasol
 • Yn eich ffrwd gweithgarwch
 • Ar eich tudalen Graddau cyffredinol, y gallwch gael mynediad ati o'r rhestr ble mae'ch enw yn ymddangos.

1. Y tu mewn i'r cwrs

Gallwch gael mynediad at raddau'ch cwrs ar far llywio'r cwrs. Dewiswch eicon Graddau i gael mynediad at yr holl waith cwrs sy'n benodol i'r cwrs rydych ynddo.

Yna, ar dudalen Graddau Cyrsiau, dewiswch deitl i weld y gradd a'r adborth gan eich hyfforddwr.

2. Ffrwd gweithgarwch

Wrth i'ch hyfforddwr gyhoeddi graddau, gallwch ddod o hyd iddynt yn eich ffrwd gweithgarwch. Dewiswch Gweld eich gradd i ddangos eich gradd. Os yw'ch hyfforddwr wedi ychwanegu adborth, gallwch ei weld ar ôl teitl yr eitem.

Os yw'ch hyfforddwr yn diweddaru gradd, caiff y radd ei diweddaru yn y ffrwd hefyd.

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.

Rhagor am y ffrwd gweithgarwch

3. Eich tudalen Graddau cyffredinol

I weld eich graddau ar gyfer eich holl gyrsiau mewn un lle, dewiswch Graddau o'r rhestr ar y chwith ble mae'ch enw yn ymddangos. Mae'ch graddau yn cael eu trefnu yn ôl cwrs. Gallwch weld beth sy'n ddyledus a gosod blaenoriaethau ar draws eich holl gyrsiau. Nid oes angen llywio i bob cwrs yn unigol.


Pils graddau

Eich hyfforddwr sy'n pennu sut i ddangos eich gradd ar gyfer pob eitem a raddir:

 • Gradd ar ffurf llythyren
 • Pwyntiau
 • Canran
Grades organized by letter

Mae pilsen radd pob cwestiwn asesiad ac eitem a raddir yn ymddangos mewn lliwiau neu â chefndiroedd tywyll.

Ar gyfer y pils graddau wedi’u lliwio, mae'r amrediad sgôr uchaf yn wyrdd a'r isaf yn goch. Ar yr adeg hon, ni all eich hyfforddwyr newid y lliwiau neu'r canrannau. Mae'r lliwiau yn mapio i'r canrannau hyn:

 • > 90% = gwyrdd
 • 89–80% = melyn/gwyrdd
 • 79–70% = melyn
 • 69–60% = oren
 • 59–50% = coch
Course grades for an individual student

Gall eich sefydliad analluogi’r sgema lliwiau ar gyfer pob cwrs. Mae’r pils graddau yn ymddangos gyda chefndiroedd tywyll a graddau gwyn. Ni ddefnyddir lliwiau i gyfleu perfformiad.

Course grades for an individual student

Sut mae fy ngraddau o’u cymharu â graddau myfyrwyr eraill?

Gallwch ddefnyddio dadansoddiad dysgu i ddarganfod sut rydych yn perfformio mewn perthynas ag eraill yn eich dosbarth a chynllunio sut i wella eich safle.

Mwy ar ddadansoddi dysgu