Pam na allaf agor fy aseiniad?

Am gymorth gyda materion fel hyn, dylech gysylltu â'ch hyfforddwr neu ddesg gymorth eich ysgol. Os nad ydych chi'n siŵr sut i gysylltu â'r desg gymorth, edrychwch am y swyddfa dechnoleg ar wefan eich sefydliad. Gallwch hefyd chwilio ar y we am enw eich sefydliad + Blackboard + help neu cymorth. Hefyd, sicrhewch eich bod yn defnyddio porwr gwe a system weithredu a'u cefnogir ar gyfer y fersiwn o Blackboard a ddefnyddir gan eich ysgol.


Pam na allaf ddod o hyd i'm haseiniad?

Mae eich hyfforddwr yn rheoli'r dyddiad pan fydd aseiniadau'n dod ar gael. Efallai y bydd yn rhaid i chi fodloni meini prawf eraill hefyd er mwyn cael mynediad at yr aseiniad. Er enghraifft, efallai bydd angen i chi nodi darlith fel un a adolygwyd yn gyntaf. Cysylltwch â'ch hyfforddwr i gael mwy o wybodaeth.


Sut ydw i'n gwirio bod fy aseiniad wedi cael ei gyflwyno?

Gallwch wirio a yw aseiniad wedi’i gyflwyno’n llwyddiannus. Ar dudalen Cynnwys y Cwrs dewiswch ddolen yr aseiniad. Bydd panel yn ymddangos gyda dyddiad ac amser eich cyflwyniad. Mae Heb ei raddio yn ymddangos nes i'ch hyfforddwr raddio'r aseiniad.

Rhagor am gyflwyno aseiniadau

Wrth i'ch hyfforddwr gyhoeddi graddau, gallwch ddod o hyd iddynt yn eich ffrwd gweithgarwch. Dewiswch Gweld eich gradd i ddangos eich gradd. Os yw'ch hyfforddwr wedi ychwanegu adborth, gallwch ei weld ar ôl teitl yr eitem.

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.

Gallwch hefyd gael mynediad at yr aseiniad yn eich cwrs er mwyn adolygu'ch gradd ac adborth mewn cyd-destun.

Mae'ch graddau hefyd yn ymddangos ar y tudalennau graddau cyffredinol a rhai'r cwrs.

Mwy ar gael mynediad at raddau


Nid yw fy hyfforddwr wedi derbyn fy aseiniad. Beth rwy'n ei wneud?

Rhaid i chi drafod y mater hwn gyda'ch hyfforddwr.


Sut rwy'n golygu neu ailgyflwyno aseiniad?

Ni allwch olygu aseiniad a gyflwynwyd, ond efallai byddwch yn gallu ei ail-gyflwyno. Fodd bynnag, ni allwch ail-gyflwyno pob aseiniad. Gwiriwch os oes modd cyflwyno aseiniad mwy nag unwaith. Os nad oes modd i chi wneud hynny a'ch bod wedi gwneud camgymeriad, rhaid i chi gysylltu â'ch hyfforddwr i ofyn am gyfle i ail-gyflwyno'r aseiniad.


Sut ydw i'n gwybod os yw fy aseiniad wedi cael ei raddio?

Nid yw aseiniadau'n cael eu graddio'n awtomatig. Rhaid i'ch hyfforddwr raddio pob aseiniad a chyhoeddi'r radd a'r adborth.

Os cyflwynwyd a graddiwyd eich aseiniad, mae'r radd yn ymddangos yn rhes yr aseiniad. I weld mwy o fanylion, dewiswch deitl yr aseiniad i gael mynediad at y dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau.

Mwy ar Fy Ngraddau


A yw aseiniad grŵp yr un peth ag aseiniad rheolaidd?

Ddim yn union. Gall eich hyfforddwr greu aseiniadau i chi eu cyflwyno'n unigol neu fel rhan o ymdrech grŵp. Gallwch wneud yr un pethau i gyd gydag aseiniad grŵp fel gydag aseiniad rheolaidd. Mae un aelod yn cyflwyno’r aseiniad grŵp ar ran y grŵp cyfan. Mae'r radd a dderbyniwch yr un peth ag ar gyfer holl aelodau'r grŵp.

Mwy ar gael mynediad at aseiniadau grŵp a'u cyflwyno


A allaf weld aseiniad grŵp heb ei gyflwyno? Rwy'n poeni, os byddaf yn ei agor, y bydd yn rhaid i mi ei gyflwyno ar ran fy ngrŵp.

Gallwch weld aseiniad grŵp ac nid oes rhaid i chi ei gyflwyno. Trwy glicio ar Gweld aseiniadau, gallwch weld aseiniad y grŵp yn unig neu gallwch ychwanegu peth gwaith iddo. Ddim yn barod i gyflwyno? Cliciwch ar Cadw a Chau yn y panel. Bydd eich gwaith ar ran y grŵp yn cael ei gadw ond nid yn cael ei gyflwyno. Os ydych chi neu aelod arall o’r grŵp wedi dechrau’r aseiniad eisoes, bydd eich gwaith wedi cael ei gadw. Cliciwch ar Gweld yr aseiniad i barhau i weithio.

Mae pawb yn y grŵp yn gallu olrhain fersiwn diweddaraf y gwaith. Nes i aelod ddewis Cyflwyno, gallwch agor yr aseiniad grŵp cynifer o droeon ag y mynnwch.

Rhagor am aseiniadau grŵp