Var finns mina resultat?

Dina resultat kan visas på flera platser. Oavsett var du hittar ditt resultat hittar du den information du behöver.

 • På kursens resultatsida inne i den aktuella kursen
 • I ditt aktivitetsflöde
 • På din globala resultatsida, från listan där ditt namn visas

1. Inne i kursen

Du kan se dina kursresultat i kursens navigeringsfält. Tryck på ikonen Resultat för att se alla kursuppgifter för den kurs där du är registrerad.

På sidan Kursresultat väljer du sedan en rubrik för att se resultat och återkoppling från läraren.

2. Aktivitetsflöde

När din lärare lägger upp resultat, visas de i aktivitetsflödet. Välj Visa dina resultat för att visa dina resultat. Om läraren har skrivit kommentarer ser du dem under namnet på det inlämnade arbetet.

Om din lärare uppdaterar ett resultat uppdateras även resultatet i flödet.

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.

Mer om aktivitetsflödet

3. Sidan med dina globala resultat

Om du vill se dina resultat för alla kurser på samma ställe väljer duResultat i listan till vänster där ditt namn visas. Alla resultat sorteras efter kurs. Du kan se kommande inlämningsdatum och göra prioriteringar i alla dina kurser. Du behöver inte navigera till varje enskild kurs.


Resultatkapslar

Din lärare bestämmer hur ditt resultat ska visas för varje bedömt objekt:

 • Bokstavsresultat
 • Poäng
 • Procentsats
Grades organized by letter

Resultatkapseln för varje utvärderingsfråga och bedömda objekt kan visas i färg eller med mörka bakgrunder.

För resultatkapslarna i färg är det högsta poängintervallet grönt och det lägsta rött. För närvarande kan inte dina lärare ändra färgerna eller procenttalen. Färgerna hör samman med följande procenttal:

 • > 90 % = grönt
 • 89–80 % = gult/grönt
 • 79–70 % = gult
 • 69–60 % = orangefärgat
 • 59–50 % = rött
Course grades for an individual student

Ditt lärosäte kan inaktivera färgschemat för alla kurser. Resultatkapslar visas med mörka bakgrunder och vita resultat. Färger används inte för att visa prestationer.

Course grades for an individual student

Hur står sig mina resultat i jämförelse med andra?

Du kan använda inlärningsanalys för att ta reda på hur du ligger till i förhållande till dina klasskamrater och göra planer för hur du kan förbättra din position.

Mer om inlärningsanalys