Hvor er vurderingene mine?

Vurderingene dine kan vises flere steder. Informasjonen du trenger, finnes alltid sammen med vurderingene – uansett hvor du finner dem.

 • Vurderinger-siden i det relevante emnet
 • I aktivitetsstrømmen
 • På den globale Vurderinger-siden, som du finner via listen med navnet ditt.

1. I emnet

Du kan se emnevurderingene dine via emnets navigasjonsfelt. Velg Vurderinger-ikonet for å se alt emnearbeidet som er spesifikt for emnet du er tilknyttet.

Deretter kan du velge en tittel på Emnevurderinger-siden for å se vurderingen og tilbakemeldingen fra læreren.

2. Aktivitetsstrøm

Når underviserne dine legger ut vurderinger, finner du dem i aktivitetsstrømmen. Velg Se vurderingen din for å se vurderingen din. Hvis underviseren har lagt til tilbakemeldinger, ser du dem etter elementtittelen.

Hvis underviseren oppdaterer en vurdering, oppdateres vurderingen også i strømmen.

The activity stream of the Student's view is open with the "View my grade" button clicked and an example grade highlighted.

Mer om aktivitetsstrømmen

3. Den globale Vurderinger-siden

Du kan se vurderingene dine for alle emner på samme sted ved å velge Vurderinger i listen til venstre hvor navnet ditt vises. Alle vurderingene dine er organisert etter emne. Du kan se hva som skal leveres, og angi prioriteringer for alle emnene du er tilknyttet. Det er ikke nødvendig å gå til hvert av emnene.


Vurderingspiller

Det er underviseren som avgjør hvordan vurderingen for hvert vurdert element skal vises:

 • Bokstavvurdering
 • Poeng
 • Prosent
Grades organized by letter

Vurderingspillene for de ulike oppgavespørsmålene og vurderte elementene kan vises i farger eller med mørk bakgrunn.

For de fargede vurderingspillene er det høyeste poengområdet grønt, og det laveste er rødt. Nå kan ikke underviserne endre fargene eller prosentverdiene. Fargene tilordnes slik:

 • > 90 % = grønn
 • 89–80 % = gul/grønn
 • 79–70 % = gul
 • 69–60 % = oransj
 • 59–50 % = rød
Course grades for an individual student

Institusjonen din kan deaktivere fargevalget for alle emner. Vurderingspillen vises med mørke bakgrunner og hvite vurderinger. Farger brukes ikke til å formidle prestasjon.

Course grades for an individual student

Hvordan er mine vurderinger sammenlignet med andres?

Du kan bruke læringsanalysen til å finne ut hvordan du ligger an sammenlignet med de andre i klassen, og dermed planlegge hvordan du kan gjøre det bedre.

Mer om læringsanalyse