Consulteu informació detallada sobre el funcionament i l'evolució del contingut dels cursos a la vostra institució. Podeu exportar els informes d'Ally en format CSV per any acadèmic, mes, trimestre, cursos i cursos individuals.

En aquestes pàgines de l'informe es mostra un botó Exporta:

  • Pestanya Resum: per descarregar els informes de cursos, mesos, trimestres o anys.
  • Pestanya Cursos: per descarregar els informes de cursos, mesos, trimestres o anys.
  • Curs individual: per descarregar un informe per al curs específic.

Resum

Els informes d'accessibilitat d'Ally s'exporten com a fitxers CSV. Aquests fitxers CSV proporcionen informació detallada sobre els elements dels cursos del vostre LMS on hi ha problemes. Però què volen dir aquestes dades?

A les exportacions de cursos, mesos, trimestres i anys, les files són cursos. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat.

En l'informe d'un curs, les files són elements de contingut. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat.

Els informes comencen amb unes quantes columnes d'informació general.

Després de la informació general, els informes mostren els diferents tipus de continguts i el nombre total d'elements de cada tipus que hi ha en un curs, inclosos els fitxers i continguts creats a l'aplicació del sistema de gestió de l’aprenentatge (LMS). Són les columnes de pdf a altres del fitxer CSV.

Més informació sobre els tipus de contingut que Ally comprova

A continuació, els informes detallen quants elements d'una secció tenen problemes d'accessibilitat concrets. El número que apareix a les capçaleres de les columnes representa el nivell de gravetat del problema.


Què significa el número que apareix a les capçaleres de les columnes dels problemes?

El número que apareix a la capçalera de la columna representa el nivell de gravetat del problema.

  • 1 representa problemes greus
  • 2 representa problemes importants
  • 3 representa problemes menors

Per exemple, ImageSeizure:1 és un problema greu, mentre que AlternativeText:2 és un problema important.

Això fa que sigui més fàcil analitzar la gravetat de cada problema de manera automatitzada.


Descripcions d’informe

Consulteu les descripcions d’informe del vostre LMS.