Tarkastele tietoja oppilaitoksesi kurssisisällön helppokäyttöisyydestä ja sen kehityksestä. Voit viedä Allyn CSV-raportteja lukuvuoden, kuukauden, lukukauden, kurssien ja yksittäisten kurssien tasolla.

Seuraavilla raporttisivuilla on Vie-painike:

  • Yleiskatsaus-välilehti: lataa kurssien, kuukausien, lukukausien ja vuosien raportteja.
  • Kurssit-välilehti: lataa kurssien, kuukausien, lukukausien ja vuosien raportteja.
  • Yksittäinen kurssi: lataa tietyn kurssin raportti.

Yleiskatsaus

Allyn helppokäyttöisyysraportit viedään CSV-tiedostoina. Nämä CSV-tiedostot sisältävät yksityiskohtaisia tietoja LMS-kurssiesi kohdista, joissa on ongelmia. Mutta mitä nämä tiedot merkitsevät?

Kurssien, kuukausien, lukukausien ja vuosien viedyissä raporteissa rivit ovat kursseja. Sarakkeet ovat yleisiä tietoja, helppokäyttöisyysarvoja ja helppokäyttöisyysongelmia.

Yksittäisen kurssin raportin rivit ovat sisältökohteita. Sarakkeet ovat yleisiä tietoja, helppokäyttöisyysarvoja ja helppokäyttöisyysongelmia.

Raportin pari ensimmäistä saraketta sisältävät yleisiä tietoja:

Yleisten tietojen jälkeen raportissa näytetään kurssin eri sisältötyypit ja kunkin tyypin lukumäärä kurssissa, mukaan lukien oppimisen hallintajärjestelmäsovelluksessa luodut tiedostot ja sisällöt. Nämä ovat sarakkeet pdfmuut CSV-tiedostossa.

Lisätietoja sisältötyypeistä, jotka Ally tarkistaa

Seuraavaksi raportissa näytetään, kuinka monessa osion kohteessa on tiettyjä helppokäyttöisyysongelmia. Sarakeotsikoiden numerot ilmaisevat ongelman vakavuustason.


Mitä numero ongelmien sarakeotsikoissa tarkoittaa?

Sarakeotsikon numero ilmaisee ongelman vakavuustason.

  • 1 tarkoittaa vakavia ongelmia
  • 2 tarkoittaa merkittäviä ongelmia
  • 3 tarkoittaa vähäisiä ongelmia

Esimerkiksi ImageSeizure:1 tarkoittaa vakavaa ongelmaa, kun taas AlternativeText:2 tarkoittaa vähäistä ongelmaa.

Tämän ansiosta näet eri ongelmien vakavuustasot helposti.


Raporttien kuvaukset

Voit saada näkyviin oppimisen hallintajärjestelmän raporttien kuvaukset.