Llançaments de Format alternatiu

El full de càlcul Llançaments de Formats alternatius mostra la utilització i la distribució dels formats alternatius en un interval de dates determinat.

Utilització de Formats alternatius

El full de càlcul comença oferint detalls sobre quantes vegades s'ha obert el tauler Formats alternatius i la freqüència amb què s'ha descarregat un format alternatiu.

La taxa de conversió indica el percentatge de descàrregues en relació amb el nombre total de vegades que s'ha obert el tauler.

Distribució per format alternatiu

Podeu veure quins formats alternatius són els més descarregats o els més populars entre els vostres estudiants. Cada format alternatiu es mostra amb el nombre de vegades que ha sigut descarregat.

Més informació sobre cada format alternatiu

Cursos amb descàrregues de formats alternatius

Podeu veure els cursos des d'on els estudiants han descarregat els formats alternatius.


Llançaments de Comentaris de l'instructor

El full de càlcul Llançaments de Comentaris de l'instructor mostra la utilització i la distribució dels comentaris de l'instructor en un interval de dades determinat.

Utilització de Comentaris de l'instructor

El full de càlcul comença oferint detalls sobre quantes vegades s'ha obert el tauler Comentaris de l'instructor i la freqüència amb què els instructors han solucionat un problema d'accessibilitat.

La taxa de conversió indica el percentatge de problemes solucionats en relació amb el nombre total de vegades que s'ha obert el tauler.

Cursos que han millorat

Podeu veure els cursos on els instructors han solucionat els problemes d'accessibilitat.


Dades

El full de càlcul Dades  mostra detalls concrets de cada vegada que s'ha obert un tauler, s'ha descarregat un format o s'ha solucionat un problema d'accessibilitat.

 • ID: L'ID únic de la fila o esdeveniment.
 • ID del curs: L'identificador del curs.
 • Codi del curs: El codi del curs.
 • Nom del curs: El nom del curs.
 • Esdeveniment: Descriu l'acció. Per exemple, si algú ha obert el tauler Formats alternatius o el tauler Comentaris de l'instructor.
 • AFLaunch: Mostra si algú ha obert el tauler Formats alternatius o no. 1 significa que el tauler s'ha obert. 0 significa que el tauler es va quedar tancat.
 • Descàrrega: Mostra si algú ha descarregat un format alternatiu. 1 significa que s'han descarregat un o més formats. 0 significa que no s'ha descarregat cap format.
 • IFLaunch: Mostra si algú ha obert el tauler Comentaris de l'instructor o no. 1 significa que el tauler s'ha obert. 0 significa que el tauler es va quedar tancat.
 • Solució: Mostra si algú ha solucionat algun problema d'accessibilitat en el tauler Comentaris de l'instructor. 1 significa que s'han solucionat un o més problemes. 0 no s'ha solucionat res.
 • Data i hora: Mostra quan es va produir l'esdeveniment. La data i hora es mostra en el nombre de segons des de l'1 de gener de 1970.
 • Client: L'identificador del client.
 • Tipus de fitxer: Identifica el tipus de fitxer de l'esdeveniment. Per exemple, una imatge o una presentació.
 • Tipus de format: Identifica el format alternatiu que s'ha descarregat. Tipus de format està en blanc quan Descàrrega és 0.

  Tts representa el format d'àudio.

 • Puntuació abans: La puntuació d'accessibilitat del curs després de les millores fetes al contingut. Puntuació abans està en blanc quan Solució és 0.
 • Puntuació després: La puntuació d'accessibilitat del curs abans de les millores fetes al contingut. Puntuació després  està en blanc quan Solució és 0.
 • Millorat: Mostra si la puntuació d'accessibilitat ha millorat després de solucionar el problema amb el fitxer. 1 significa que la puntuació ha millorat. 0 significa que la puntuació no ha millorat. Millorat  està en blanc quan Solució és 0.
 • Setmana: Mostra el primer dia de la setmana en què es va produir l'esdeveniment. La setmana es mostra en el nombre de dies fins a l'inici de la setmana des del 30 de desembre de 1899.
 • AF: Mostra l'activitat amb el tauler Formats alternatius. 1 significa que hi ha hagut activitat. El tauler es pot haver obert o es pot haver descarregat un format. 0 significa que no hi ha hagut activitat.
 • IF: Mostra l'activitat amb el tauler Comentaris de l'instructor. 1 significa que hi ha hagut activitat. El tauler es pot haver obert o es pot haver solucionat un problema. 0 significa que no hi ha hagut activitat.