Consulteu el funcionament dels continguts dels cursos digitals de la vostra institució per curs i per trimestre. Aquesta taula mostra tots els cursos de la vostra institució on hi ha problemes d'accessibilitat.

No s’hi inclouen els cursos suprimits.

Per a cada curs, es mostra l'identificador i el nom, el nombre d'estudiants matriculats i afectats pels problemes del curs, el nombre d'elements del curs on hi ha un problema i la puntuació d'accessibilitat del curs.

Podeu cercar un curs concret o seleccionar el menú del trimestre per veure el funcionament d'un curs en un altre trimestre.

Exporteu l'informe dels cursos o seleccioneu un curs per obtenir més informació.


Informe de curs individual

A l'informe de curs individual, veureu el nombre d'estudiants matriculats al curs, el total de contingut creat, la puntuació global d'accessibilitat i els problemes d'accessibilitat del curs.

Seleccioneu Exporta el curs per descarregar l'informe del curs individual. Seleccioneu un element per visualitzar-lo. Seleccioneu Ves al curs per anar a la pàgina d'inici del curs i utilitzeu els comentaris de l'instructor d'Ally per millorar l'accessibilitat de l'element.

Més informació sobre com els instructors poden millorar l'accessibilitat dels fitxers


Total de contingut creat

A l'informe Total de contingut creat, els colors representen diferents tipus de contingut. Assenyaleu un tipus de contingut per veure el nombre total d'elements creats i una puntuació d'accessibilitat per al tipus corresponent.

Els usuaris de lectors de pantalla poden prémer la tecla de tabulació per desplaçar-se per la taula Total de contingut creat que està oculta.


Puntuació global d'accessibilitat

Consulteu una comparació de la puntuació global d'accessibilitat abans i després de fer millores als elements del curs. Tots els elements reben una puntuació d'accessibilitat inicial abans que es faci res amb Ally per millorar-la. És la puntuació “Sense Ally”. La puntuació d'accessibilitat del contingut es va actualitzant quan es van fent millores. Aquesta puntuació actualitzada és la puntuació “Amb Ally”.

Com més alta és la puntuació, millor està funcionant el contingut.


Problemes d'accessibilitat

Consulteu una llista dels problemes d'accessibilitat que s'han produït al curs. Els problemes s'enumeren per ordre de prioritat, de greu a lleu. Els problemes de la part superior de la llista són els que hauríeu de corregir primer. Ally analitza el nombre d'estudiants afectats, la freqüència amb què es produeix un problema i la puntuació d'accessibilitat per determinar-ne la prioritat. Seleccioneu Greu, Important o Lleu per ordenar els problemes per nivell de gravetat.

  • Greus. Aquests problemes són el risc més alt per a l'accessibilitat i requereixen la màxima atenció.
  • Importants. Aquests problemes afecten l'accessibilitat i, tot i que no són greus, requereixen atenció.
  • Lleus. Aquests problemes s'han de tenir en compte si es vol millorar la puntuació d'accessibilitat.

D'un cop d'ull, podeu obtenir la informació bàsica de cada problema.

  • Tipus de contingut
  • Problema d'accessibilitat
  • Nivell de gravetat
  • Nombre total de contingut amb aquest problema

Seleccioneu un problema per veure'n la descripció completa i els elements afectats. Consulteu el nombre d'estudiants matriculats al curs i una llista dels elements que tenen aquest problema d'accessibilitat.

Seleccioneu Torna al curs per tornar a l'informe del curs. Seleccioneu un element per visualitzar-lo. Seleccioneu Ves al curs per anar a la pàgina d'inici del curs i utilitzeu els comentaris de l'instructor d'Ally per millorar l'accessibilitat de l'element.

Més informació sobre com els instructors poden millorar l'accessibilitat dels fitxers


Millorar l’accessibilitat d’un element

Aneu al vostre informe institucional al vostre LMS. Des de la taula  Problemes d’accessibilitat, trobeu un element del contingut específic d’un curs amb un problema d’accessibilitat. Seleccioneu la puntuació d’accessibilitat de l’element per obrir el tauler de comentaris.

Aquesta funció està desactivada per defecte. Envieu una sol·licitud a Behind The Blackboard per activar-la. Aquesta funció només està disponible quan accediu a l’informe institucional des de LMS i no quan s’utilitza l’URL d’accés directe.

Més informació sobre la puntuació i sobre com millorar l’accessibilitat d’un element