Consulteu el funcionament dels continguts dels cursos digitals de la vostra institució per curs i per trimestre. Aquesta taula mostra tots els cursos de la vostra institució on hi ha problemes d'accessibilitat.

Els cursos suprimits no hi estan inclosos.

Per a cada curs, es mostra l'identificador i el nom, el nombre d'estudiants matriculats i afectats pels problemes del curs, el nombre d'elements del curs on hi ha un problema i la puntuació d'accessibilitat del curs.

Podeu cercar un curs concret o seleccionar el menú del trimestre per veure el funcionament d'un curs en un altre trimestre.

Exporteu l'informe dels cursos o seleccioneu un curs per obtenir més informació.

Les plantilles de curs de D2L Brightspace tenen informes de curs. Les plantilles de curs no estan associades amb un trimestre. Utilitzeu l’opció Altres cursos per filtrar la cerca.


Informe de curs individual

A l'informe de curs individual, veureu el nombre d'estudiants matriculats al curs, el total de contingut creat, la puntuació global d'accessibilitat i els problemes d'accessibilitat del curs.

Seleccioneu Exporta el curs per descarregar l'informe del curs individual. Seleccioneu un element per visualitzar-lo. Seleccioneu Ves al curs per anar a la pàgina d'inici del curs i utilitzeu els comentaris de l'instructor d'Ally per millorar l'accessibilitat de l'element.

Més informació sobre com els instructors poden millorar l'accessibilitat dels fitxers


Total de contingut creat

A l'informe Total de contingut creat, els colors representen diferents tipus de contingut. Assenyaleu un tipus de contingut per veure el nombre total d'elements creats i una puntuació d'accessibilitat per al tipus corresponent.

Els usuaris de lectors de pantalla poden prémer la tecla de tabulació per desplaçar-se per la taula Total de contingut creat que està oculta.


Puntuació global d'accessibilitat

Consulteu una comparació de la puntuació global d'accessibilitat abans i després de fer millores als elements del curs. 

Com més alta és la puntuació, millor està funcionant el contingut. Desplaceu-vos pel contingut de l’informe per veure la puntuació mitjana del contingut WYSIWYG i els fitxers, així com una puntuació global de tots dos combinats.


Problemes d'accessibilitat

Consulteu una llista dels problemes d'accessibilitat que s'han produït al curs. Els problemes s'enumeren per ordre de prioritat, de greu a lleu. Els del capdamunt de la llista són els que hauríeu de resoldre primer. Ally analitza el nombre d'estudiants afectats, la freqüència amb què es produeix un problema i la puntuació d'accessibilitat per determinar-ne la prioritat. Seleccioneu Greu, Important o Lleu per ordenar els problemes per nivell de gravetat.

  • Greus. Aquests problemes són el risc més alt per a l'accessibilitat i requereixen la màxima atenció.
  • Importants. Aquests problemes afecten l'accessibilitat i, tot i que no són greus, requereixen atenció.
  • Lleus. Aquests problemes s'han de tenir en compte si es vol millorar la puntuació d'accessibilitat.

Podeu veure d’un cop d’ull la informació bàsica de cada problema.

  • Tipus de contingut
  • Problema d'accessibilitat
  • Gravetat
  • Nombre total de contingut amb aquest problema

Seleccioneu un problema per veure'n la descripció completa i els elements afectats. Consulteu el nombre d'estudiants matriculats al curs i una llista dels elements que tenen aquest problema d'accessibilitat.

Seleccioneu Torna al curs per tornar a l'informe del curs. Seleccioneu un element per visualitzar-lo. Seleccioneu Ves al curs per anar a la pàgina d'inici del curs i utilitzeu els comentaris de l'instructor d'Ally per millorar l'accessibilitat de l'element.

Més informació sobre com els instructors poden millorar l'accessibilitat dels fitxers


Millorar l’accessibilitat d’un element

Aneu a l'informe institucional al vostre LMS. A la taula Problemes d'accessibilitat, cerqueu un element específic de contingut d'un curs que tingui un problema d'accessibilitat. Seleccioneu la puntuació d'accessibilitat de l'element per obrir el tauler de comentaris.

Aquesta funció està desactivada per defecte. Presenteu una sol·licitud a Behind the Blackboard  per activar-la. Aquesta funció només està disponible quan s’accedeix a l’informe institucional des d’LMS i no quan s’utilitza l’URL d’accés directe.

Més informació sobre la puntuació i sobre com millorar l’accessibilitat d’un element