El resum mostra el funcionament del contingut dels cursos digitals a la vostra institució per mesos, trimestres o anys acadèmics. S'hi pot veure la puntuació global d'accessibilitat, el nombre total de cursos i contingut creats, a més dels problemes d'accessibilitat que s'han produït.

Utilitzeu el menú de tipus de període per visualitzar l'informe per mesos, trimestres o anys acadèmics. Exporteu l'informe per consultar-ne els detalls.

Els cursos suprimits només es mostren als informes mensuals i acadèmic i es marquen com a suprimits. Els cursos suprimits no figuren als informes trimestrals.

Més informació sobre l'exportació a CSV


Puntuació d'accessibilitat

Aquest diagrama de línies mostra la puntuació d'accessibilitat de tot el contingut dels cursos de LMS durant el període de temps seleccionat. Per exemple, si seleccioneu Per mes al menú del tipus de període, podeu comparar el funcionament durant diversos mesos.

 • Puntuació d’accessibilitat del curs : puntuació mitjana d’accessibilitat dels elements del contingut del curs.
 • Puntuació d’accessibilitat trimestral: puntuació mitjana d’accessibilitat dels elements del contingut que es troben als cursos associats al trimestre.

  Només els trimestres amb cursos i continguts associats es mostren a l’informe. Els trimestres que no tenen cap curs o contingut estan ocults a l’informe. Això inclou els cursos suprimits. Els cursos suprimits no són a l’informe del trimestre ni contribueixen a la puntuació d’accessibilitat del trimestre.

 • Puntuació d’accessibilitat de l’any acadèmic: puntuació mitjana d’accessibilitat dels elements del contingut que s’han afegit durant aquest any acadèmic.
 • Puntuació d’accessibilitat mensual: La mitjana de puntuacions d’accessibilitat de tots els elements de contingut que s’han afegit durant el mes en qüestió.

Com més alta és la puntuació, millor està funcionant el contingut. Assenyaleu un període del gràfic de línies per veure'n les puntuacions.

 • WYSIWYG: la puntuació mitjana del contingut (HTML) creat mitjançant l’editor de contingut del sistema de gestió de l’aprenentatge (Learning Management System, LMS).
 • Fitxers: la puntuació mitjana del contingut dels fitxers carregats. Per exemple, fitxers PDF, documents de Word, presentacions de PowerPoint, imatges, etc.
 • Global: la puntuació mitjana combinada d’accessibilitat del contingut dels fitxers i WYSIWYG.

Seleccioneu un període per consultar-ne els detalls als informes Total de cursos, Total de contingut creat, Puntuació global d'accessibilitat i Problemes d'accessibilitat. També podeu seleccionar un període nou al menú del període actual.

Al teclat, premeu la tecla de tabulació per desplaçar-vos pels períodes del gràfic. Premeu la barra espaiadora per seleccionar el temps.


Total de cursos i contingut creat

Consulteu el nombre total d’elements de contingut nous i actualitzats a l’informe Contingut total creat. Consulteu el nombre de cursos amb elements de contingut nous i actualitzats a l’informeTotal de cursos. A tots els informes es compara el període actual amb el període anterior.

A l'informe Total de contingut creat, els colors representen diferents tipus de contingut. Assenyaleu un tipus de contingut per veure el nombre total d'elements creats i una puntuació d'accessibilitat per al tipus corresponent.

Els usuaris de lectors de pantalla poden prémer la tecla de tabulació per desplaçar-se per la taula Total de contingut creat que està oculta.

Seleccioneu un període nou al gràfic de línies Puntuació d'accessibilitat o al menú del període actual per visualitzar un període diferent.


Puntuació global d'accessibilitat

Consulteu la puntuació d'accessibilitat per al període seleccionat. Vegeu com està funcionant el vostre contingut i si la puntuació global ha augmentat o disminuït en comparació amb el període anterior.

Seleccioneu un període nou al gràfic de línies Puntuació d'accessibilitat o al menú del període actual per visualitzar un període diferent.


Problemes d'accessibilitat

Consulteu una llista dels problemes d'accessibilitat que s'han produït en el període seleccionat. Seleccioneu un període nou al gràfic de línies Puntuació d'accessibilitat o al menú del període actual per visualitzar un període diferent.

Els problemes s'enumeren per ordre de prioritat, de greu a lleu. Els del capdamunt de la llista són els que hauríeu de resoldre primer. Ally analitza el nombre d'estudiants afectats, la freqüència amb què es produeix un problema i la puntuació d'accessibilitat per determinar-ne la prioritat. Seleccioneu Greu, Important o Lleu per ordenar els problemes per nivell de gravetat.

 • Greus. Aquests problemes són el risc més alt per a l'accessibilitat i requereixen la màxima atenció.
 • Importants. Aquests problemes afecten l'accessibilitat i, tot i que no són greus, requereixen atenció.
 • Lleus. Aquests problemes s'han de tenir en compte si es vol millorar la puntuació d'accessibilitat.

Podeu veure d’un cop d’ull la informació bàsica de cada problema.

 • Tipus de contingut i problema d’accessibilitat
 • Gravetat
 • Nombre total de contingut amb aquest problema

Seleccioneu un problema per veure'n la descripció completa i els cursos afectats.

A la taula Cursos amb aquest problema d'accessibilitat, podeu veure l'identificador i el nom del curs, el nombre d'estudiants matriculats i afectats pel problema, el nombre d'elements del curs on hi ha aquest problema i la puntuació d'accessibilitat.

Seleccioneu Torna al resum per tornar al resum de l'informe institucional d'Ally. Utilitzeu el menú del període d'informe per comparar els cursos on es produeix aquest problema en un altre període.

Seleccioneu un curs per veure els elements del curs on es produeix el problema.

Consulteu el nombre d'estudiants matriculats al curs i una llista dels elements que tenen aquest problema d'accessibilitat.

Seleccioneu Torna al problema per tornar a la llista Cursos amb aquest problema d'accessibilitat. Seleccioneu Exporta el curs per descarregar l'informe del curs individual. Seleccioneu un element per visualitzar-lo. Seleccioneu Ves al curs per anar a la pàgina d’inici del curs i tingueu en compte els comentaris de l'instructor d'Ally per millorar l'accessibilitat de l'element.


Millorar l’accessibilitat d’un element

Aneu a l'informe institucional al vostre LMS. A la taula Problemes d'accessibilitat, cerqueu un element específic de contingut d'un curs que tingui un problema d'accessibilitat. Seleccioneu la puntuació d'accessibilitat de l'element per obrir el tauler de comentaris.

Aquesta funció està desactivada per defecte. Presenteu una sol·licitud a Behind the Blackboard per activar-la. Aquesta funció només està disponible quan s’accedeix a l’informe institucional des d’LMS i no quan s’utilitza l’URL d’accés directe.

Més informació sobre la puntuació i sobre com millorar l’accessibilitat d’un element