Kurumunuzdaki kurs içeriğinin performansıyla ve gelişimiyle ilgili ayrıntılara gözatın. Ally CSV raporlarını, eğitim öğretim yılına, aylara, dönemlere, kurslara ve her bir kursa göre dışa vermeyi seçebilirsiniz.

Bu rapor sayfalarında bir Dışa Ver düğmesi bulunur:

  • Genel Bakış sekmesi: Kurslara, aylara, dönemlere ve yıllara göre raporları indirin.
  • Kurslar sekmesi: Kurslara, aylara, dönemlere ve yıllara göre raporları indirin.
  • Belirli kurs: Belirli bir kurs için rapor indirin.

Genel Bakış

Ally erişilebilirlik raporları, CSV dosyası olarak dışa verilir. Bu CSV dosyaları, LMS kurslarınızdaki sorunlu ögelerle ilgili ayrıntılı veri sağlar. Ancak bu veri ne anlama gelir?

Kurs, ay, dönem ve yıl dışa vermelerinde satırlar kurslardır. Sütunlar; genel bilgileri, puanları ve erişilebilirlikle ilgili sorunları gösterir.

Münferit bir kurs raporunda satırlar, içerik ögeleridir. Sütunlar; genel bilgileri, puanları ve erişilebilirlikle ilgili sorunları gösterir.

Raporlar, ilk birkaç sütunda yer alan genel bilgilerle başlar.

Genel bilgilerin ardından raporlar, Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) uygulamasında oluşturulan dosyalar ve içerikler de dâhil olmak üzere kullanılan farklı içerik türlerini ve her birinin kurs içinde toplam kaç adet olduğunu görüntüler. Bunlar, CSV dosyasında PDF'ten diğer türlere kadar bilgi içeren sütunlardır.

Ally tarafından kontrol edilen içerik türleri hakkında daha fazla bilgi

Daha sonra raporlar, bir bölüm içinde belirli erişilebilirlik sorunlarına sahip olan kaç öge olduğunu gösterir. Sütun başlığındaki sayı, sorunun önem seviyesini temsil eder.


Soruna ilişkin sütun başlıklarındaki sayı ne anlama gelir?

Sütun başlığındaki sayı, sorunun önem seviyesini temsil eder.

  • 1, ciddi sorunları temsil eder
  • 2, büyük sorunları temsil eder
  • 3 ise küçük sorunları temsil eder

Örneğin, ImageSeizure:1 ciddi bir sorun, AlternativeText:2 ise büyük bir sorundur.

Bu şekilde her sorunun önem derecesi otomatik olarak kolayca ayrıştırılabilir.


Rapor açıklamaları

LMS'niz için rapor açıklamalarına bakın.