Informe per cursos

Les files són cursos. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat.

 • ID del trimestre: l'identificador del trimestre.
 • Nom del trimestre: el nom del trimestre.
 • ID del curs: l'identificador del curs.
 • Codi del curs: el codi del curs.
 • Nom del curs: el nom del curs.
 • URL del curs: la direcció URL del curs.
 • Nombre d'estudiants: el nombre total d'estudiants matriculats al curs.
 • Suprimit el: la data en què es va suprimir el curs.
 • Comprovat per última vegada el: la data i hora en què el curs es va sincronitzar per última vegada. Això es correspon aproximadament amb l'últim esdeveniment que Ally ha rebut per al curs.
 • Total de fitxers: el nombre total de fitxers en els cursos.
 • Puntuació amb Ally: la puntuació d'accessibilitat del curs després de les millores fetes al contingut.
 • Puntuació sense Ally: la puntuació d'accessibilitat del curs abans de les millores fetes al contingut.
 • pdf: el nombre total de fitxers PDF del curs.
 • image: el nombre total d'imatges del curs.
 • html-page: el nombre total de pàgines HTML del curs. Inclou el contingut creat amb l'editor de contingut del curs.
 • presentation: el nombre total de presentacions del curs.
 • document: el nombre total de documents del curs.
 • other: el nombre total de fitxers del curs que no són PDF, imatges, pàgines HTML, presentacions ni documents.
 • application/x-discussion-topic:  el nombre de temes de debat.
 • application/x-file:: el nombre de fitxers.
 • application/x-link-web: el nombre total d’enllaços d’Internet.
 • application/x-module: el nombre de mòduls.
 • application/x-quiz: el nombre de descripcions de proves amb problemes d'accessibilitat.

Ally Export Issue Columns

 • AlternativeText:2 - Total number of PDFs and documents with at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • Contrast:2 - Total number of presentation, document, and PDF files that have contrast issues. This is a major issue.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Total number of PDFs and documents that exceed the recommended H6 level of headings. This is a minor issue.
 • HeadingsPresence:2 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings. This is a major issue.
 • HeadingsSequential:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have an H1 heading as the first heading. This is a minor issue.
 • HtmlCaption:2 - Total number of HTML content and files that have YouTubeTM videos without captions. This is a major issue.
 • HtmlColorContrast:2 - Total number of HTML and WYSIWYG content that have poor color contrast. This is a major issue.
 • HtmlDefinitionList:3 - Total number of HTML content and files that are not properly defined. For example, every form element has a label and that p elements are not used to style headings. This is a minor issue.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Total number of HTML content and files that have empty headings. This is a major issue.
 • HtmlHasLang:3 - Total number of HTML content and files that don’t have language presence identified. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Total number of HTML content and files that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Total number of HTML content and files that don’t have headings. This is a major issue.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Total number of HTML content and files that don’t have the appropriate H heading as the first heading. This is a major issue.
 • HtmlImageAlt:2 - Total number of HTML content and files that have at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Total number of HTML content and files that have images with the same alternative text as other images. This is a minor issue.
 • HtmlLabel:2 - Total number of HTML content and files that have form elements without labels. This is a major issue.
 • HtmlLinkName:3 - Total number of HTML content and files that have links that are not descriptive. This is a minor issue.
 • HtmlList:3 - Total number of HTML content and files that don’t have properly formed lists. This is a minor issue.
 • HtmlObjectAlt:2 - Total number of HTML content and files that have object tags without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Total number of HTML content and files that have table columns without proper a proper header. This is a major issue.
 • HtmlTitle:3 - Total number of HTML content and files that don’t have a title. This is a minor issue.
 • ImageContrast:2 - Total number of images that have poor contrast. This is a major issue.
 • ImageDecorative - Total number of images that have not been marked as decorative.
 • ImageDescription:2 - Total number of images that don't have an alternative description. This is a major issue.
 • ImageOcr:3 - Total number of images that images that contain text. This is a minor issue.
 • ImageSeizure:1 - Total number of images that can cause seizures. This is a severe issue.
 • LanguageCorrect:3 - Total number of items that have an incorrect language set. This is a minor issue.
 • LanguagePresence:3 - Total number of items that don’t have a language specified. This is a minor issue.
 • LibraryReference - Total number of items that could be improved with library reference information.
 • Ocred:2 - Total number of PDFs that are scanned and have been OCRed. This is a major issue.
 • Parsable:1 - Total number of items that are malformed or corrupted and students may be able to open. This is a severe issue.
 • Scanned:1 - Total number of PDFs that are scanned but have not been OCRed. This is a severe issue.
 • Security:1 - Total number of items that require a password. This is a severe issue.
 • TableHeaders:2 - Total number of items that have tables without headers. This is a major issue.
 • Tagged:2 - Total number of PDFs that are not tagged. This is a major issue.
 • Title:3 - Total number of items without a title. This is a minor issue.

Informe per mesos

Les files són cursos. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat.

 • Mes - La data de cada mes.
 • Nombre de cursos - El nombre total de cursos.
 • Total de fitxers: el nombre total de fitxers en els cursos.
 • Puntuació amb Ally: la puntuació d'accessibilitat del curs després de les millores fetes al contingut.
 • Puntuació sense Ally: la puntuació d'accessibilitat del curs abans de les millores fetes al contingut.
 • pdf: el nombre total de fitxers PDF del curs.
 • image: el nombre total d'imatges del curs.
 • html-page: el nombre total de pàgines HTML del curs. Inclou el contingut creat amb l'editor de contingut del curs.
 • presentation: el nombre total de presentacions del curs.
 • document: el nombre total de documents del curs.
 • other: el nombre total de fitxers del curs que no són PDF, imatges, pàgines HTML, presentacions ni documents.
 • application/x-discussion-topic: el nombre de temes de debat.
 • application/x-file: el nombre de fitxers.
 • application/x-link-web: el nombre total d’enllaços d’Internet.
 • application/x-module: el nombre de mòduls.
 • application/x-quiz: el nombre de descripcions de proves amb problemes d'accessibilitat.

Ally Export Issue Columns

 • AlternativeText:2 - Total number of PDFs and documents with at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • Contrast:2 - Total number of presentation, document, and PDF files that have contrast issues. This is a major issue.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Total number of PDFs and documents that exceed the recommended H6 level of headings. This is a minor issue.
 • HeadingsPresence:2 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings. This is a major issue.
 • HeadingsSequential:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have an H1 heading as the first heading. This is a minor issue.
 • HtmlCaption:2 - Total number of HTML content and files that have YouTubeTM videos without captions. This is a major issue.
 • HtmlColorContrast:2 - Total number of HTML and WYSIWYG content that have poor color contrast. This is a major issue.
 • HtmlDefinitionList:3 - Total number of HTML content and files that are not properly defined. For example, every form element has a label and that p elements are not used to style headings. This is a minor issue.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Total number of HTML content and files that have empty headings. This is a major issue.
 • HtmlHasLang:3 - Total number of HTML content and files that don’t have language presence identified. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Total number of HTML content and files that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Total number of HTML content and files that don’t have headings. This is a major issue.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Total number of HTML content and files that don’t have the appropriate H heading as the first heading. This is a major issue.
 • HtmlImageAlt:2 - Total number of HTML content and files that have at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Total number of HTML content and files that have images with the same alternative text as other images. This is a minor issue.
 • HtmlLabel:2 - Total number of HTML content and files that have form elements without labels. This is a major issue.
 • HtmlLinkName:3 - Total number of HTML content and files that have links that are not descriptive. This is a minor issue.
 • HtmlList:3 - Total number of HTML content and files that don’t have properly formed lists. This is a minor issue.
 • HtmlObjectAlt:2 - Total number of HTML content and files that have object tags without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Total number of HTML content and files that have table columns without proper a proper header. This is a major issue.
 • HtmlTitle:3 - Total number of HTML content and files that don’t have a title. This is a minor issue.
 • ImageContrast:2 - Total number of images that have poor contrast. This is a major issue.
 • ImageDecorative - Total number of images that have not been marked as decorative.
 • ImageDescription:2 - Total number of images that don't have an alternative description. This is a major issue.
 • ImageOcr:3 - Total number of images that images that contain text. This is a minor issue.
 • ImageSeizure:1 - Total number of images that can cause seizures. This is a severe issue.
 • LanguageCorrect:3 - Total number of items that have an incorrect language set. This is a minor issue.
 • LanguagePresence:3 - Total number of items that don’t have a language specified. This is a minor issue.
 • LibraryReference - Total number of items that could be improved with library reference information.
 • Ocred:2 - Total number of PDFs that are scanned and have been OCRed. This is a major issue.
 • Parsable:1 - Total number of items that are malformed or corrupted and students may be able to open. This is a severe issue.
 • Scanned:1 - Total number of PDFs that are scanned but have not been OCRed. This is a severe issue.
 • Security:1 - Total number of items that require a password. This is a severe issue.
 • TableHeaders:2 - Total number of items that have tables without headers. This is a major issue.
 • Tagged:2 - Total number of PDFs that are not tagged. This is a major issue.
 • Title:3 - Total number of items without a title. This is a minor issue.

Informe per trimestres

Les files són cursos. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat.

 • ID del trimestre: l'identificador del trimestre.
 • Nom del trimestre: el nom del trimestre.
 • Nombre de cursos: el nombre total de cursos.
 • Total de fitxers: el nombre total de fitxers en els cursos.
 • Puntuació amb Ally: la puntuació d'accessibilitat del curs després de les millores fetes al contingut.
 • Puntuació sense Ally: la puntuació d'accessibilitat del curs abans de les millores fetes al contingut.
 • pdf: el nombre total de fitxers PDF del curs.
 • image: el nombre total d'imatges del curs.
 • html-page: el nombre total de pàgines HTML del curs. Inclou el contingut creat amb l'editor de contingut del curs.
 • presentation: el nombre total de presentacions del curs.
 • document: el nombre total de documents del curs.
 • other: el nombre total de fitxers del curs que no són PDF, imatges, pàgines HTML, presentacions ni documents.
 • application/x-discussion-topic: el nombre de temes de debat.
 • application/x-file: el nombre de fitxers.
 • application/x-link-web: el nombre total d’enllaços d’Internet.
 • application/x-module: el nombre de mòduls.
 • application/x-quiz: el nombre de descripcions de proves amb problemes d'accessibilitat.

Ally Export Issue Columns

 • AlternativeText:2 - Total number of PDFs and documents with at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • Contrast:2 - Total number of presentation, document, and PDF files that have contrast issues. This is a major issue.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Total number of PDFs and documents that exceed the recommended H6 level of headings. This is a minor issue.
 • HeadingsPresence:2 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings. This is a major issue.
 • HeadingsSequential:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have an H1 heading as the first heading. This is a minor issue.
 • HtmlCaption:2 - Total number of HTML content and files that have YouTubeTM videos without captions. This is a major issue.
 • HtmlColorContrast:2 - Total number of HTML and WYSIWYG content that have poor color contrast. This is a major issue.
 • HtmlDefinitionList:3 - Total number of HTML content and files that are not properly defined. For example, every form element has a label and that p elements are not used to style headings. This is a minor issue.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Total number of HTML content and files that have empty headings. This is a major issue.
 • HtmlHasLang:3 - Total number of HTML content and files that don’t have language presence identified. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Total number of HTML content and files that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Total number of HTML content and files that don’t have headings. This is a major issue.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Total number of HTML content and files that don’t have the appropriate H heading as the first heading. This is a major issue.
 • HtmlImageAlt:2 - Total number of HTML content and files that have at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Total number of HTML content and files that have images with the same alternative text as other images. This is a minor issue.
 • HtmlLabel:2 - Total number of HTML content and files that have form elements without labels. This is a major issue.
 • HtmlLinkName:3 - Total number of HTML content and files that have links that are not descriptive. This is a minor issue.
 • HtmlList:3 - Total number of HTML content and files that don’t have properly formed lists. This is a minor issue.
 • HtmlObjectAlt:2 - Total number of HTML content and files that have object tags without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Total number of HTML content and files that have table columns without proper a proper header. This is a major issue.
 • HtmlTitle:3 - Total number of HTML content and files that don’t have a title. This is a minor issue.
 • ImageContrast:2 - Total number of images that have poor contrast. This is a major issue.
 • ImageDecorative - Total number of images that have not been marked as decorative.
 • ImageDescription:2 - Total number of images that don't have an alternative description. This is a major issue.
 • ImageOcr:3 - Total number of images that images that contain text. This is a minor issue.
 • ImageSeizure:1 - Total number of images that can cause seizures. This is a severe issue.
 • LanguageCorrect:3 - Total number of items that have an incorrect language set. This is a minor issue.
 • LanguagePresence:3 - Total number of items that don’t have a language specified. This is a minor issue.
 • LibraryReference - Total number of items that could be improved with library reference information.
 • Ocred:2 - Total number of PDFs that are scanned and have been OCRed. This is a major issue.
 • Parsable:1 - Total number of items that are malformed or corrupted and students may be able to open. This is a severe issue.
 • Scanned:1 - Total number of PDFs that are scanned but have not been OCRed. This is a severe issue.
 • Security:1 - Total number of items that require a password. This is a severe issue.
 • TableHeaders:2 - Total number of items that have tables without headers. This is a major issue.
 • Tagged:2 - Total number of PDFs that are not tagged. This is a major issue.
 • Title:3 - Total number of items without a title. This is a minor issue.

Informe per anys

Les files són cursos. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat.

 • Any acadèmic: la data de cada any.
 • Nombre de cursos: el nombre total de cursos.
 • Total de fitxers: el nombre total de fitxers en els cursos.
 • Puntuació amb Ally: la puntuació d'accessibilitat del curs després de les millores fetes al contingut.
 • Puntuació sense Ally: la puntuació d'accessibilitat del curs abans de les millores fetes al contingut.
 • pdf: el nombre total de fitxers PDF del curs.
 • image: el nombre total d'imatges del curs.
 • html-page: el nombre total de pàgines HTML del curs. Inclou el contingut creat amb l'editor de contingut del curs.
 • presentation: el nombre total de presentacions del curs.
 • document: el nombre total de documents del curs.
 • other: el nombre total de fitxers del curs que no són PDF, imatges, pàgines HTML, presentacions ni documents.
 • application/x-discussion-topic: el nombre de temes de debat.
 • application/x-file: el nombre de fitxers.
 • application/x-link-web: el nombre total d’enllaços d’Internet.
 • application/x-module: el nombre de mòduls.
 • application/x-quiz: el nombre de descripcions de proves amb problemes d'accessibilitat.

Ally Export Issue Columns

 • AlternativeText:2 - Total number of PDFs and documents with at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • Contrast:2 - Total number of presentation, document, and PDF files that have contrast issues. This is a major issue.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Total number of PDFs and documents that exceed the recommended H6 level of headings. This is a minor issue.
 • HeadingsPresence:2 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings. This is a major issue.
 • HeadingsSequential:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Total number of PDFs and documents that don’t have an H1 heading as the first heading. This is a minor issue.
 • HtmlCaption:2 - Total number of HTML content and files that have YouTubeTM videos without captions. This is a major issue.
 • HtmlColorContrast:2 - Total number of HTML and WYSIWYG content that have poor color contrast. This is a major issue.
 • HtmlDefinitionList:3 - Total number of HTML content and files that are not properly defined. For example, every form element has a label and that p elements are not used to style headings. This is a minor issue.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Total number of HTML content and files that have empty headings. This is a major issue.
 • HtmlHasLang:3 - Total number of HTML content and files that don’t have language presence identified. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Total number of HTML content and files that don’t have headings in a logical sequence. This is a minor issue.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Total number of HTML content and files that don’t have headings. This is a major issue.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Total number of HTML content and files that don’t have the appropriate H heading as the first heading. This is a major issue.
 • HtmlImageAlt:2 - Total number of HTML content and files that have at least one image without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Total number of HTML content and files that have images with the same alternative text as other images. This is a minor issue.
 • HtmlLabel:2 - Total number of HTML content and files that have form elements without labels. This is a major issue.
 • HtmlLinkName:3 - Total number of HTML content and files that have links that are not descriptive. This is a minor issue.
 • HtmlList:3 - Total number of HTML content and files that don’t have properly formed lists. This is a minor issue.
 • HtmlObjectAlt:2 - Total number of HTML content and files that have object tags without alternative text. This is a major issue.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Total number of HTML content and files that have table columns without proper a proper header. This is a major issue.
 • HtmlTitle:3 - Total number of HTML content and files that don’t have a title. This is a minor issue.
 • ImageContrast:2 - Total number of images that have poor contrast. This is a major issue.
 • ImageDecorative - Total number of images that have not been marked as decorative.
 • ImageDescription:2 - Total number of images that don't have an alternative description. This is a major issue.
 • ImageOcr:3 - Total number of images that images that contain text. This is a minor issue.
 • ImageSeizure:1 - Total number of images that can cause seizures. This is a severe issue.
 • LanguageCorrect:3 - Total number of items that have an incorrect language set. This is a minor issue.
 • LanguagePresence:3 - Total number of items that don’t have a language specified. This is a minor issue.
 • LibraryReference - Total number of items that could be improved with library reference information.
 • Ocred:2 - Total number of PDFs that are scanned and have been OCRed. This is a major issue.
 • Parsable:1 - Total number of items that are malformed or corrupted and students may be able to open. This is a severe issue.
 • Scanned:1 - Total number of PDFs that are scanned but have not been OCRed. This is a severe issue.
 • Security:1 - Total number of items that require a password. This is a severe issue.
 • TableHeaders:2 - Total number of items that have tables without headers. This is a major issue.
 • Tagged:2 - Total number of PDFs that are not tagged. This is a major issue.
 • Title:3 - Total number of items without a title. This is a minor issue.

Informe de curs individual

Exportació de l'informe de domini, secció o curs individual en Ally

Les files són elements de contingut. Les columnes són informació general, puntuacions i problemes d'accessibilitat.

 • Id - L'identificador de l'element de contingut.
 • Name - El nom de l'element de contingut.
 • Mime type - El tipus d'element de contingut.
 • Score - La puntuació d'accessibilitat de l'element de contingut.
 • Deleted at - La data quan es va eliminar el contingut.
 • Library reference - La referència de biblioteca de l'objecte JSON.
 • Url - L'URL de l'element de contingut.
 • AlternativeText:3 - Identifica si els tipus de contingut del PDF i el document tenen almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema menor.
 • Contrast:2 - Identifica si el tipus de contingut té problemes de contrast. Aquest és un problema important.
 • HeadingsHigherLevel:3 - Identifica si el tipus de contingut del PDF i del document supera el nivell de títols H6 recomanat. Aquest és un problema menor.
 • HeadingsPresence:2 - Identifica si el tipus de contingut del PDF i del document no té títols. Aquest és un problema important.
 • HeadingsSequential:3 - Identifica si el tipus de contingut del PDF i del document no té els títols en una seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • HeadingsStartAtOne:3 - Identifica si el tipus de contingut del PDF i del document no té un títol H1 com a primer títol. Aquest és un problema menor.
 • HtmlCaption:3 - Identifica si el tipus de contingut HTML té vídeos de YouTubeTM sense subtítols. Aquest és un problema menor.
 • HtmlColorContrast:2 - Identifica si el tipus de contingut HTML té un contrast deficient. Aquest és un problema important.
 • HtmlDefinitionList:3 - Identifica si el tipus de contingut HTML no està definit correctament. Per exemple, tots els elements de formularis tenen una etiqueta i aquests elements p no es fan servir per crear l'estil dels títols. Aquest és un problema menor.
 • HtmlEmptyHeading:2 - Identifica si el tipus de contingut HTML no té títols buits. Aquest és un problema important.
 • HtmlHasLang:3 - Identifica si al tipus de contingut HTML no s'ha detectat la presència d'un idioma. Aquest és un problema menor.
 • HtmlHeadingOrder:3 - Identifica si el tipus de contingut HTML no té els títols en una seqüència lògica. Aquest és un problema menor.
 • HtmlHeadingsPresence:2 - Identifica si el tipus de contingut HTML no té títols. Aquest és un problema important.
 • HtmlHeadingsStart:2 - Identifica si el tipus de contingut HTML no té el títol H correcte com a primer títol. Aquest és un problema important.
 • HtmlImageAlt:2 - Identifica si el tipus de contingut HTML té almenys una imatge sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • HtmlImageRedundantAlt:3 - Identifica si el tipus de contingut HTML té imatges amb text alternatiu que ja s'ha utilitzat en altres imatges. Aquest és un problema menor.
 • HtmlLabel:2 - Identifica si el tipus de contingut HTML té elements de formulari sense etiquetes. Aquest és un problema important.
 • HtmlLinkName:3 - Identifica si el tipus de contingut HTML té enllaços que no són descriptius. Aquest és un problema menor.
 • HtmlList:3 - Identifica si el tipus de contingut HTML no té llistes formades correctament. Aquest és un problema menor.
 • HtmlObjectAlt:2 - Identifica si el tipus de contingut HTML té etiquetes d'objecte sense text alternatiu. Aquest és un problema important.
 • HtmlTdHasHeader:2 - Identifica si el tipus de contingut HTML té columnes de taula sense la capçalera adequada. Aquest és un problema important.
 • HtmlTitle:3 - Identifica si el tipus de contingut HTML no té títol. Aquest és un problema menor.
 • ImageContrast:2 - Identifica si el tipus de contingut d'imatge té un contrast deficient. Aquest és un problema important.
 • ImageDecorative:2 - Identifica si el tipus de contingut d'imatge s'ha marcat com a decoratiu. Aquest és un problema important.
 • ImageDescription:2 - Identifica si el tipus de contingut d'imatge no té una descripció alternativa. Aquest és un problema important.
 • ImageOcr:3 - Identifica si el tipus de contingut d'imatge conté text. Aquest és un problema menor.
 • ImageSeizure:1 - Identifica si el tipus de contingut d'imatge pot causar atacs. Aquest és un problema greu.
 • LanguageCorrect:3 - Identifica si el tipus de contingut té configurat un idioma incorrecte. Aquest és un problema menor.
 • LanguagePresence:3 - Identifica si el tipus de contingut no té especificat l'idioma. Aquest és un problema menor.
 • LibraryReference:3 - Identifica si el tipus de contingut es pot millorar amb informació de referència de la biblioteca. Aquest és un problema menor.
 • Ocred:2 - Identifica si el tipus de contingut PDF ha estat escanejat però no s'ha fet servir OCR. Aquest és un problema important.
 • Parsable:1 - Identifica si el tipus de contingut està mal format o danyat i els estudiants no podran obrir-lo. Aquest és un problema greu.
 • Scanned:1 - Identifica si el tipus de contingut PDF ha estat escanejat. Aquest és un problema greu.
 • Security:1 - Identifica si el tipus de contingut requereix una contrasenya. Aquest és un problema greu.
 • TableHeaders:2 - Identifica si el tipus de contingut té taules sense capçaleres. Aquest és un problema important.
 • Tagged:3 - Identifica si el tipus de contingut PDF no ha estat etiquetat. Aquest és un problema menor.
 • Title:3 - Identifica si el tipus de contingut no té títol. Aquest és un problema menor.

Ally Export Column Heading Number


What does the number in the issue column headings mean?

The number in the column heading represents the severity level of the issue.

 • 1 represents severe issues
 • 2 represents major issues
 • 3 represents minor issues

For example, ImageSeizure:1 is a severe issue while AlternativeText:2 is a major issue.

This makes it easier to parse the severity of each issue in an automated way.