Ally proporciona informes d'accessibilitat per departament basant-se en la jerarquia institucional configurada al sistema de gestió de l'aprenentatge (LMS). Utilitzeu els informes departamentals per comprendre com funcionen diferents parts de la vostra institució en termes d'accessibilitat, determinar on cal destinar esforços i obtenir més informació.

Els administradors globals o root poden seleccionar la pestanya Directori de l'informe institucional per accedir a informes departamentals.

Configureu els informes departamentals a l' LMS per mostrar els departaments i els cursos associats als administradors que poden gestionar aquests departaments.

Més informació sobre com configurar els informes departamentals

 

Directori

Al directori es mostra una llista dels departaments o nodes de la institució. Per a cada departament es mostra el nombre total de cursos nous i actualitzats, el nombre total d'elements de contingut nous i actualitzats i la puntuació d'accessibilitat del departament.

Els totals i les puntuacions es basen en el període de temps seleccionat a la pestanya Resum.

Si un departament té més d'un nivell, hi ha disponible un botó de Subnivells per limitar la visualització a un nivell concret del departament.

Visualitzar l'informe

Hi ha un informe d'accessibilitat per a cada departament del directori. Seleccioneu Visualitza l'informe per veure com està treballant el departament.

L'informe departamental és similar a l'informe institucional global, però mostra només les dades dels departaments. L'informe està dividit en aquestes pestanyes:

  • Resum: Mostra el funcionament del contingut dels cursos digitals del departament per mesos, trimestres o anys acadèmics. S'hi pot veure la puntuació global d'accessibilitat, el nombre total de cursos i contingut creats, a més dels problemes d'accessibilitat que s'han produït.
  • Cursos: Mostra el funcionament del contingut dels cursos digitals del departament per cursos i per trimestres. Aquesta taula mostra tots els cursos del departament on hi ha problemes d'accessibilitat.
  • Ús: Mostra la freqüència amb què els estudiants descarreguen un format alternatiu i els instructors solucionen els problemes d'accessibilitat al departament.
  • Directori: Només es mostra quan hi ha subnivells al departament.

Configurar la jerarquia institucional a l'LMS

L'informe d'accessibilitat d'Ally es basa en la jerarquia institucional configurada al sistema de gestió de l'aprenentatge (LMS). La jerarquia s'ha de definir a l'LMS per completar la configuració i que els administradors puguin veure els informes departamentals.

  • Blackboard Learn: Jerarquia institucional configurada
  • Instructure Canvas: Estructura de subcompte configurada
  • Moodle: Categories configurades
  • D2L Brightspace: Unitats organitzatives de “departament” configurades

La pestanya “Directori” no es mostrarà si no s'ha configurat cap jerarquia institucional a l'LMS.

L'informe departamental utilitza la informació de la jerarquia institucional de l'LMS per mostrar els departaments i els cursos associats als administradors que poden gestionar aquests departaments. Els administradors globals ho veuen tot. Els administradors de departament o de node només veuen l'informe del departament des del qual han començat.