ראה פרטים לגבי ביצועי תוכן הקורס וההתפתחות שלו במוסד הלימודים שלך. באפשרותך לייצא דוחות CSV של Ally לפי שנה אקדמית, לפי חודש, לפי סמסטר, לפי קורס ועבור תחומים בודדים.

לחצן ייצוא זמין בדפי הדוח הבאים:

  • הלשונית 'סקירה כללית': הורד את דוחות הקורסים, החודשים, הסמסטרים והשנים.
  • הלשונית 'קורסים': הורד את דוחות הקורסים, החודשים, הסמסטרים והשנים.
  • קורס בודד: הורד דוח עבור הקורס הספציפי.

סקירה כללית

דוחות הנגישות של Ally מיוצאים כקובצי CSV. קובצי CSV אלה מספקים נתונים מפורטים אודות הפריטים עם בעיות בקורסי ה-LMS שלך. אבל מה משמעות הנתונים הללו?

בייצוא של קורסים, חודשים, סמסטרים ושנים, שורות הן קורסים. העמודות הן מידע כללי, ניקודים ובעיות נגישות.

בדוח קורס בודד, שורות הן פריטי תוכן. העמודות הן מידע כללי, ניקודים ובעיות נגישות.

דוחות מתחילים עם מידע כללי בעמודות הראשונות.

אחרי המידע הכללי, הדוחות מציגים את סוגי התוכן השונים ואת המספר הכולל של כל אחד בקורס, לרבות קבצים ותוכן שנוצרו באפליקציית Learning Management System‏ (LMS). אלה העמודות pdf עד אחר בקובץ ה-CSV.

מידע נוסף על סוגי התוכן ש-Ally בודקת

בשלב הבא, הדוחות מפרטים לכמה פריטים במקטע יש בעיות נגישות ספציפיות. המספר בכותרות העמודה מייצג את רמת החומרה של הבעיה.


מה המשמעות של המספר בכותרות עמודת הבעיה?

המספר בכותרת העמודה מייצג את רמת החומרה של הבעיה.

  • 1 מייצג בעיות חמורות
  • 2 מייצג בעיות עיקריות
  • 3 מייצג בעיות משניות

לדוגמה, ImageSeizure:1 הוא בעיה חמורה בעוד ש-AlternativeText:2 הוא בעיה עיקרית.

זה מאפשר לנתח ביתר קלות את החומרה של כל בעיה בצורה אוטומטית.


תיאורי דוח

הצג את תיאורי הדוח עבור ה-LMS שלך.