Bekijk een rapport met gegevens over hoe cursusinhoud op de instelling presteert en verder wordt ontwikkeld. Je kunt CSV-rapporten van Ally exporteren op academisch jaar, maand, semester, cursussen en individuele cursus.

Op deze rapportpagina's is de knop Exporteren beschikbaar:

  • Tabblad Overzicht: download rapporten voor cursussen, maanden, semesters en jaren.
  • Tabblad Cursussen: download rapporten voor cursussen, maanden, semesters en jaren.
  • Individuele cursus: download een rapport voor de specifieke cursus.

Overzicht

Toegankelijkheidsrapporten van Ally worden geëxporteerd als een CSV-bestand. Deze CSV-bestanden bevatten gedetailleerde gegevens van de items met problemen in LMS-cursussen. Maar wat betekenen deze gegevens?

In de exports voor cursussen, maanden, semesters en jaren vertegenwoordigen rijen cursussen. Kolommen bevatten algemene informatie, scores en toegankelijkheidsproblemen.

In een rapport voor een afzonderlijke cursus vertegenwoordigen rijen inhoudsitems. Kolommen bevatten algemene informatie, scores en toegankelijkheidsproblemen.

Rapporten beginnen met algemene informatie in de eerste paar kolommen.

Na de algemene informatie worden in de rapporten de verschillende inhoudstypen en het totale aantal items van elk type in een cursus vermeld, met inbegrip van bestanden en inhoud die zijn gemaakt in de Learning Management System-toepassing (LMS). Dit zijn de kolommen pdf tot en met Overige in het CSV-bestand.

Meer informatie over de inhoudstypen die Ally controleert

Hierna bevatten de rapporten informatie over het aantal items in een sectie waarvoor specifieke toegankelijkheidsproblemen zijn vastgesteld. Het cijfer in de kolomkoppen vertegenwoordigt de mate van ernst van het probleem.


Wat betekent het cijfer in de kolomkop van problemen?

Het cijfer in de kolomkop vertegenwoordigt de mate van ernst van het probleem.

  • 1 betekent ernstige problemen
  • 2 betekent grote problemen
  • 3 betekent kleine problemen

ImageSeizure:1 is bijvoorbeeld een ernstig probleem, terwijl AlternativeText:2 een groot probleem is.

Dit maakt het eenvoudiger om de ernst van elk probleem geautomatiseerd te parseren.


Rapportbeschrijvingen

Bekijk de rapportbeschrijvingen voor je LMS.