Registrera nyckel, hemlighet och kund-ID

Du behöver verktygsleverantörsnyckeln/kundnyckeln, verktygsleverantörshemligheten/den delade hemligheten och ditt kund-ID för att konfigurera kurstillgänglighetsrapporten.

Följ de här stegen för att registrera informationen. Om de här stegen inte är tillgängliga i din miljö kan du be din Blackboard-teknikkonsult om det.

 1. Från administratörspanelen väljer du Building block.
 2. Välj Installerade verktyg.
 3. Hitta Ally-integrering och välj alternativmenyn.
 4. Välj Inställningar.
 5. Ange informationen i dessa fält för att använda senare.
  • Verktygsleverantörsnyckel
  • Verktygsleverantörshemlighet
  • Kund-ID
  • URL för Ally-rapport
 6. Välj Avbryt och gå tillbaka till administratörspanelen.