Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring.

De Help-ervaring aanpassen

Met een taalpakket kun je elke standaardkoppeling naar Blackboard Help wijzigen om deze te laten wijzen naar andere pagina's op de Help-site of naar andere bronnen, zoals de ondersteuningssite van de instelling. Om het doel van deze koppelingen te wijzigen, bewerk je de koppelingen in het bestand documentation.properties.

Meer informatie over Help in andere indelingen


Werken met taalpakketten

Aan Help-koppelingen in Learn wordt automatisch de taal-landcode van je site of van het door de gebruiker geselecteerde taalpakket toegevoegd. Afhankelijk van de gebruikte taal-landcode in de naam van het taalpakket, werken de Help-koppelingen wel of niet.

Als de naam van het taalpakket de taal-landcode bevat van een taal die Blackboard ondersteunt, werken de Help-koppelingen.

Voorbeeld: als je taalpakket bijvoorbeeld de naam nl_NL_UG heeft gekregen (met de taal-landcode nl_NL erin), wijzen alle Help-koppelingen standaard naar de Nederlandse versie van de Help-site. Achter elke Help-koppeling (@[email protected]@X@) komt de toevoeging nl_NL_UG. Het gedeelte _UG na nl_NL wordt genegeerd en alle Help-koppelingen wijzen naar de Nederlandse versie van de site.

Als de aangepaste naam van je taalpakket de taal-landcode bevat van een taal die Blackboard niet ondersteunt, werken de Help-koppelingen niet. Als je taalpakket bijvoorbeeld de naam es_CO of es_CO_UG heeft gekregen en je wilt koppelen naar de Blackboard Help-site in het Spaans (es_ES), moet je een van de volgende handelingen uitvoeren:

 • Wijzig de naam van het taalpakket in 'es_ES_CO'
  ​​-OF-
 • Vervang de variabele aan het eind van elke Help-koppeling (@[email protected]@X@) door es_ES.

Hierna verwijzen de Help-koppelingen naar de Spaanse versie van de site.

Door het upgraden van Blackboard Learn of het upgraden van alleen het taalpakket kunnen koppelingen naar de documentatiebronnen worden verbroken. Controleer de koppelingen dus altijd na beide typen upgrades.


De documentatiekoppelingen in een taalpakket wijzigen

Gebruik de volgende procedure om koppelingen te wijzigen met Taalpakketeditor. Deze koppelingen kunnen ook worden bewerkt met een teksteditor.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Tools en functies de optie Taalpakketten.
 2. Selecteer Bewerken in het menu van het taalpakket.
 3. Schuif omlaag, accepteer de voorwaarden en selecteer Verzenden.
 4. Zoek het bestand documentation.properties en selecteer Bewerken in het menu.
 5. Bewerk de veld-URL's.
  Documenteigenschappen
  Veld Beschrijving
  documentation.href.help_home De koppeling naar de beginpagina van Blackboard Help.
  documentation.href.online_admin De koppeling voor de tekst Blackboard Help in het configuratiescherm voor systeembeheer onder Help. Deze tekst koppelt standaard naar het gedeelte voor beheerders van Blackboard Help.
  documentation.href.cp_online_manual De koppeling voor de tekst Blackboard Help in het configuratiescherm voor een cursus onder Help. Deze tekst koppelt standaard naar het gedeelte voor cursusleiders van Blackboard Help.
  documentation.href.student_manual De koppeling voor de tekst Blackboard Help op de pagina Tools van een cursus. Deze tekst koppelt standaard naar het gedeelte voor studenten van Blackboard Help.
  documentation.href.cs_manual De koppeling voor de tekst Help op het tabblad Content Collection, die beschikbaar is nadat je Tools hebt geselecteerd. Deze tekst koppelt standaard naar het gedeelte voor inhoudsbeheer voor gebruikers van Blackboard Help.
  documentation.href.online_outcomes De koppeling naar Outcomes Help onder Leren op het tabblad Outcomes, die beschikbaar is nadat je Ontdekken hebt geselecteerd. Deze koppelt standaard naar het gedeelte Outcomes-toetsing in Blackboard Help.
  documentation.href.label online_outcomes Het label van de koppeling naar Outcomes Help onder Leren op het tabblad Outcomes, dat beschikbaar is nadat je Ontdekken hebt geselecteerd. Deze tekst is standaard Outcomes Help.
  documentation.href.sis_help_key De koppeling voor de tekst Documentatie voor plannen van integratie van gegevens uit een studentinformatiesysteem op de pagina Gegevensintegratie > Integraties voor studentinformatiesystemen > Voorbeelddocumenten. Standaard koppelt deze tekst naar het onderwerp SIS-integratie plannen in Blackboard Help.
  documentation.href.help|video_... De koppelingen voor helponderwerpen en video's in de voorbeeldinhoud van de verschillende cursusstructuren voorzien door Blackboard voor het maken van cursussen.
  documentation.href.ultra_ui_doc Alleen beschikbaar voor SaaS-implementaties: de koppeling naar Blackboard Help voor beheerders van de SaaS-implementatie van Blackboard Learn.
  documentation.href.ultra_ui_release_note Alleen beschikbaar voor SaaS-implementaties: de koppeling naar de release-opmerkingen voor de SaaS-implementatie van Blackboard Learn.
  bb.collaborate... De koppelingen naar Help-onderwerpen in de Blackboard Collaborate Launcher.
  documentation.href.saml.page.instructions De koppeling voor de tekst Meer Help op de pagina Configuratiescherm voor systeembeheer > Verificatie > Instellingen voor SAML-verificatie. Standaard koppelt deze tekst naar het onderwerp Type SAML-verificatieprovider in Blackboard Help.
  documentation.href.help.index De koppeling voor de Blackboard Help-site op de aanmeldingspagina. Standaard wijst deze koppeling naar de Engelstalige Blackboard Help-site omdat het taalpakket van de gebruiker pas kan worden vastgesteld nadat de gebruiker zich heeft aangemeld.
 6. Selecteer Verzenden.