Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring.

Hotlinks in het algemene navigatiemenu

Hotlinks bieden directe toegang tot tools of websites die je opgeeft. Wanneer je koppelingen naar tools toevoegt aan het venster voor algemene navigatie, houd er dan rekening mee dat veel tools al beschikbaar zijn in Mijn Blackboard.

Meer informatie over het gebruik van Mijn Blackboard en navigatie voor studenten


Een hotlink toevoegen

  1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Communities de optie Instellingen communities.
  2. Selecteer Hotlinks.
  3. Selecteer Tool toevoegen of Webkoppeling toevoegen.
  4. Voer een titel in voor de koppeling.
  5. Selecteer een tool in de lijst of typ de URL voor de webkoppeling. De URL moet volledig zijn. Bijvoorbeeld: http://www.blackboard.com, niet www.blackboard.com of blackboard.com
  6. Selecteer Ja om de koppeling beschikbaar te maken voor gebruikers en toe te voegen aan het venster voor algemene navigatie.
  7. Selecteer Verzenden.

De instellingen die je hier configureert, zijn alleen van toepassing op de tool zoals deze wordt weergegeven bij Koppelingen in het venster voor algemene navigatie. Als je bijvoorbeeld een hotlink voor de tool Mededelingen toevoegt maar een andere titel opgeeft, heeft de link nog steeds de naam Mededelingen in de module Tools op het tabblad Mijn instelling.


Een hotlink wijzigen of verwijderen

  1. Open het menu van de koppeling en selecteer Bewerken of Verwijderen.
  2. Selecteer Verzenden.