Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring.

Nieuwe lettertypen toevoegen aan de inhoudseditor

Je kunt alleen nieuwe lettertypen toevoegen aan de inhoudseditor in eerdere versies dan 3900.0.0

Je kunt nieuwe lettertypen toevoegen aan de inhoudseditor om de tekst in een cursus op andere manieren weer te geven. Als u lettertypen toevoegt aan de inhoudseditor, hebt u extra mogelijkheden om tekst op te maken in Blackboard Learn. Dit kan overal waar de inhoudseditor beschikbaar is.

Eindgebruikers kunnen een nieuw lettertype alleen zien als dit is geïnstalleerd op hun computer. Daarnaast moeten de lettertypen worden ingesteld in hun browser. Zie Contenteditor voor meer informatie.

Als u een nieuw lettertype wilt toevoegen aan de inhoudseditor, moet u een bestand in een taalpakket bewerken en vervolgens dat taalpakket beschikbaar stellen aan uw gebruikers. Afhankelijk van uw vereisten, kunt u de volgende bronbestanden aanpassen. Bewerk de sleutel font.addition om nieuwe lettertypen toe te voegen. Bewerk font.override om de standaardset met lettertypen te vervangen, zodat toegevoegde lettertypen in alfabetische volgorde in de vervolgkeuzelijst met beschikbare lettertypen in de inhoudseditor komen te staan. U moet de volgende stappen herhalen voor elk taalpakket dat u ondersteunt. Volg deze stappen om een nieuw lettertype of een set lettertypen toe te voegen aan de inhoudseditor.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Tools en functies op Taalpakketten.
 2. Open het menu van het taalpakket dat nu in gebruik is, zoals Nederlands (nl_NL).
 3. Selecteer Exporteren en sla het ZIP-bestand op uw computer op (noteer de map waarin u het bestand opslaat).
 4. Pak het bestand uit. Het uitgepakte bestand bevat een XML-bestand met het manifest en een map met de naam van het taalpakket dat u hebt geëxporteerd.

  Het manifestbestand mag u niet openen of bewerken. Het bestand moet ongewijzigd worden opgenomen in de bewerkte versie van het ZIP-bestand met uw taalpakket, zodat de import goed werkt.

 5. Zoek het bestand bb-vtbe-tinymce.properties in deze map en open het bestand in een teksteditor.
 6. Verwijder het symbool # voor font.override of font.addition. Je kunt niet beide sleutels tegelijk gebruiken; font.override heeft prioriteit.
 7. Voeg de lettertypen toe. Plaats een puntkomma tussen lettertypen. Gebruik dit voorbeeld voor de opmaak, maar verwijder het symbool # maar uit één sleutel.

  #font.addition=Book Antiqua=book antiqua,palatino;Dax Bold=dax-bold-webfont;Bradley Hand ITC Regular=bradley-hand-itc-regular;Open Dyslexic=OpenDyslexic

  #font.override=Andale Mono=andale mono,times;Arial=arial,helvetica,sans-serif;Arial Black=arial black,avant garde;Book Antiqua=book antiqua,palatino;Calibri=calibri;Comic Sans MS=comic sans,comic sans ms,sans-serif;Courier New=courier new,courier;Georgia=georgia,palatino;Helvetica=helvetica;Impact=impact,chicago;Open Dyslexic=OpenDyslexic;Symbol=symbol;Tahoma=tahoma,arial,helvetica,sans-serif;Terminal=terminal,monaco;Times New Roman=times new roman,times;Trebuchet MS=trebuchet ms,geneva;Verdana=verdana,geneva;Webdings=webdings;Wingdings=wingdings,zapf dingbats

 8. Sla het bestand bb-vtbe-tinymce.properties op.
 9. Sla de localecodemap op in een ZIP-bestand.

  Het ZIP-bestand moet exact dezelfde opmaak hebben als de versie die u hebt gedownload. De mapstructuur en het aantal bestanden moeten exact overeenkomen. Als dit niet het geval is, kan het nieuwe taalpakket niet worden geüpload en verschijnt er een foutbericht.

  De ingebouwde comprimeertoepassing van Mac OS voegt verborgen bestanden toe, waardoor de upload mislukt. U voorkomt fouten door incompatibele ZIP-bestanden door een ZIP-programma zoals Win Zip voor Windows of Yemuzip voor Mac te gebruiken.

 10. Ga terug naar de pagina Taalpakketten.
 11. Selecteer Importeren.
 12. Selecteer het bijgewerkte ZIP-bestand met het taalpakket op uw computer. Typ uw gekozen aangepaste localecode in de vakken Naam en Code en klik vervolgens op Verzenden.
 13. Maak het nieuwe taalpakket vanaf de pagina Taalpakketten beschikbaar voor gebruikers door Beheren te selecteren in het menu. Selecteer vervolgens de beschikbaarheidsopties en klik op Verzenden.
 14. U moet het taalpakket beschikbaar stellen aan gebruikers in elke cursus als het nieuwe taalpakket niet is ingesteld als het standaardpakket voor het systeem. Ga hiervoor naar het configuratiescherm van een cursus, selecteer Eigenschappen en selecteer het nieuwe taalpakket in de vervolgkeuzelijst.

  Gebruikers moeten het taalpakket in hun persoonlijke instellingen selecteren als dit niet wordt gevraagd in de cursus.

Om je wijzigingen te testen, navigeer je naar een pagina met de inhoudseditor. Maak bijvoorbeeld een item in een inhoudsgebied om toegang te krijgen tot de inhoudseditor. Controleer in de inhoudseditor of het lettertypemenu het nieuwe lettertype bevat.

Selecteer het lettertype en typ wat tekst. Als het lettertype zich niet op uw computer bevindt, wordt de tekst mogelijk niet weergegeven in het geselecteerde lettertype. In dat geval moet u controleren of de tekst ingesloten zit in het juiste lettertype door HTML-codeweergave te selecteren op de taakbalk van de inhoudseditor.