Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring.

Landinstelling

Een landinstelling (ook wel locale genoemd) is een set conventies en specificaties die bepaalt hoe gegevens worden weergegeven en hoe invoer van gebruikers wordt geïnterpreteerd. Het betreft hier gegevens zoals datums en tijden, getallen, namen, valutasymbolen, evenals sorteerregels en grammaticaregels.


Landinstellingscode

Elke landinstelling heeft een eigen code. Deze code is als volgt opgebouwd: twee kleine letters die de taal van de landinstelling aangeven, gevolgd door twee hoofdletters die de regio aangeven. Bijvoorbeeld: en_US. De eerste twee letters geven aan dat de taal van de landinstelling Engels is en de twee laatste letters dat het om Engels voor de regio Verenigde Staten gaat. Dit is de standaardlandinstelling voor Blackboard Learn. Alle belangrijke informatie over een landinstelling is vastgelegd in de bijbehorende landinstellingsbundel.


Landinstellingsbundel

Landinstellingsbundels zijn sets parameters met de bijbehorende waarden die het mogelijk maken de gebruikersinterface aan te passen voor de huidige landinstelling. Elke landinstelling heeft verschillende bundels. Elke bundel komt overeen met een bepaald onderdeel van Blackboard Learn, zoals Blogs of Beoordelingen.

U bewerkt een bepaalde bundel om de UI-elementen voor dat onderdeel te wijzigen. Deze bundels worden opgeslagen in properties-bestanden, in de volgende map van Blackboard Learn: content/locale/locale_code/messages. Bijvoorbeeld: content/locale/en_US/messages. Elk properties-bestand heeft een naam met deze notatie: bundle_name.properties. Bijvoorbeeld: blogs.properties.