De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. De cijferlijst is altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Kurs ödevlerine ve kayıtlı öğrencilere hızlı bir şekilde erişmek için kursunuzun Not Defteri sayfasını kullanın. Not defterini özelleştirebilir, gönderimleri arayabilir ve notları karşıya yükleyebilir veya indirebilirsiniz.

Not defterine erişme

Kurslar'dan bir kurs açın. Ardından, sayfanın üst kısmındaki Not Defteri'ni seçin.

Şu üç görünümden ögeleri yönetebilir ve notları gönderebilirsiniz: Not Verilebilir Ögeler, Notlar ve Öğrenciler

Users can change the view of the gradebook to show gradable items, grades, or students

Not verilebilir ögeler görünümü

Not Verilebilir Ögeler görünümü, kursunuzdaki tüm not verilebilir ögeleri gösterir. Son tarihleri, not verme durumunu ve öge kategorilerini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca notları gönderebilir ve kurs için genel not hesaplamasını ayarlayabilirsiniz.

Gradable items view of the gradebook
 • Son tarihi geçtiği hâlde gönderimleri eksik olan ögeler kırmızı renkte görüntülenir.
 • Ögeleri sürükleyip bırakarak yeniden sıralamak için taşı düğmesini kullanın.
 • Gönderimler veya Notlar ve Katılım sayfalarına gitmek için bir ögenin adını tıklatın.
 • Doğrudan değerlendirmenin Gönderimler sayfasına gitmek ve not vermeye başlamak için X adet not verilecek ögesini seçin.

Notlar görünümü

Tablo görünümü belirli bir ödev için her bir öğrencinin notunu, her sütunda bir öğrenci ve bir not verilebilir öge olacak şekilde görüntüler. Sütunları artan veya azalan düzende sıralamak için ok düğmelerini kullanın.

Gradebook grades view

Tabloda, bir öğrencinin not verilebilir ögesini seçerek aşağıdaki seçenekleri içeren bir menü açabilirsiniz:

 • Görüntüle — Doğrudan ödev gönderimine gidin ve not vermeye başlayın.
 • Geri bildirim Geçersiz kılınan test/ödev notları ve otomatik sıfırlar için geri bildirim girin.
 • Gönder — Atanmış ancak henüz gönderilmemiş bir notu gönderin.
 • İstisna ekle veya düzenle — Bir ödev süreliyse veya son tarihi varsa buraya istisnaları ekleyebilir ve birden fazla denemeye izin verebilirsiniz.
 • Muafiyet ekle veya düzenle - Bir ödevin öğrencinin genel notuna dâhil edilmesini engelleyebilirsiniz.

Öğrenci tablosu renk kodlu metinleri içerir:

 • Yeşil — Gönderilen notlar
 • Kırmızı — Otomatik sıfırlar
 • Mor — Yeni gönderimler

Notlar görünümünün üst kısmından not verilebilir bir öge seçtiğinizde ögeyi düzenleme veya silme ya da hatırlatma gönderme seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılır. Not verilebilir ögenin türüne ve öğrencilerin gönderim yapıp yapmadığına bağlı olarak; Soru Analizi, Sonuçları İndir, İstatistikler ve Gönderimleri İndir gibi ek seçenekler de mevcuttur.

More options menu options for grid view in Gradebook

Daha etkili bir not verme deneyimi için Notlar görünümünü özelleştirebilirsiniz:

 • Bilgileri artan veya azalan düzende görüntülemek için not verilebilir her bir ögenin sütunundaki sıralama seçeneklerini kullanın.
 • Filtrele düğmesiyle, tabloda görüntülenen bilgileri tam olarak ihtiyacınız uyacak şekilde daraltabilirsiniz: Öğrenciler, Gruplar, Not verilebilir ögeler, Değerlendirme türü veya Kategoriler.

Öğrenciler görünümü

Öğrenciler görünümünde, tüm öğrencilerinizin adları son erişim tarihleri ve genel notlarıyla birlikte listelenir. Genel notları, yalnızca kursun genel notunu ayarladıysanız görebilirsiniz. Not verme özel durumu olan öğrencilerin adlarında mor bir bayrak bulunur.

Students view of Gradebook

 

Not defteri ayarları

Not defterinizi öğretim tarzınıza ve kurs hedeflerinize uyacak şekilde özelleştirmek için not defteri ayarlarını kullanabilirsiniz. Ayarlar panelini açmak için Ayarlar düğmesini seçin.

Gradebook settings panel

 

Not Şemaları

Not şemaları, performansı raporlamak için değerlendirme puanlarını yüzdelerle, harf notlarıyla veya diğer gösterimlerle eşleştirir.

Öğrenci Performansı

Etkinlik akışınızda öğrenci performansı ve etkinliği hakkında uyarılar alabilirsiniz. Bir öğrencinin etkin olmadığı gün sayısı için bir uyarı ayarlayabilirsiniz. Kursunuz için genel notu ayarladıysanız bir öğrencinin genel not yüzdesi belirli bir puanın altına düştüğünde de uyarı alabilirsiniz.

Kurs Etkinliği raporuna gitmek için Kurs Etkinliğini Görüntüle'yi seçin.

Kursunuzda raporu doldurmak için yeterli veri yoksa bu rapor görüntülenmez.

Otomatik Sıfırlar

Son tarihi geçmiş ve gönderilmemiş ödevlere otomatik olarak sıfır vermeyi seçebilirsiniz. İzin verildiği takdirde, puanlarını iyileştirmek için öğrenciler ve gruplar otomatik sıfır atama işleminden sonra da ödevlerini gönderebilirler. Ardından, normal şekilde not verebilirsiniz.

Otomatik sıfırlar atarsanız ayarlarınız şu not verilebilir ögelere uygulanır:

 • Ödevler ve grup ödevleri
 • Testler ve grup testleri
 • Not verilebilir bireysel tartışmalar ve grup tartışmaları
 • Tartışmalar
 • Günlükler
 • Scorm
 • Manuel not ögeleri
 • LTI ögeleri

Gönderimleri çevrim dışı olarak topladığınızda otomatik sıfır atama ayarı kullanılamaz. Gönderimleri çevrim dışı olarak topluyorsanız öğrenci denemelerini ve gönderimlere ilişkin tarihleri ve saatleri manuel şekilde oluşturmanız gerekir.

Genel not

Genel not, not verdiğiniz ve gönderdiğiniz tüm ögelere ilişkin değişken bir toplamı gösteren ve genel kurs notunu etkileyen hesaplanmış bir ögedir.

Not Kategorileri

Not kategorileri, benzer kurs ödevlerini içeren gruplardır. Not defterine özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

Kurs Dereceli Puanlama Anahtarları

Dereceli puanlama anahtarı, not verilebilir çalışmaları değerlendirmek için kullanabileceğiniz bir puanlama aracıdır. Çeşitli beceri düzeylerinde her bir parçayla ilişkilendirilen çalışma temel özelliklerine ait net açıklamalar sağlayabilirsiniz. Not Defteri Ayarları panelinden yeni bir dereceli puanlama anahtarı oluşturabilirsiniz. Kurumunuzda AI Design Assistant kullanıyorsa AI Design Assistant'ı kullanarak da yeni bir dereceli puanlama anahtarı oluşturabilirsiniz.

Genel Not Gösterimleri

Performansı, kursun tanımlanmış not şemasına uymayan bir öğrencinin genel notunu geçersiz kılmak için not notasyonları oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Örneğin, bir öğrenci sömestir ortasında kursunuzdan ayrılmak zorunda kaldıysa gerçekte herhangi bir not vermeden öğrencinin durumunu belirtmek için bir not notasyonu kullanabilirsiniz.

Not gösterimi eklemek için Genel Not Gösterimi Ekle'yi seçin. Bir ad ve açıklama girin.

Bir not gösterimini uygulamak için Notlar görünümündeki not defterine gidip öğrencinin genel not hücresini seçin. Menüden gösterimi seçin. Hücre genel notu geçersiz kıldığınızı belirtmek üzere gri renge dönüşür.

Bir geçersiz kılma durumunu kaldırmak için öğrencinin genel not hücresini ve ardından Geçersiz Kılmayı Geri Al'ı seçin. Genel not, kurs için tanımladığınız genel not hesaplamasına geri alınır.

Özel Durumlar

Tek tek öğrencilere yönelik olarak onları değerlendirme son tarihlerinden veya süre sınırlarından muaf tutmak gibi özel durumlar ayarlayabilirsiniz. Bazı şartları yerine getirmekte zorluk çekmelerine rağmen öğrencilerin kursta ilerlemelerine yardımcı olmak için istisnaları kullanın.

Özel durum eklemek için not defterinin Öğrenciler görünümüne gidin. Bir öğrenci satırının sonundaki Diğer seçenekler menüsünü seçin ve ardından Özel Durumlar panelini açmak için Özel Durumlar'ı seçin.

Öğrenciye genel bakış sayfasını açmak için öğrencinin adını da seçebilirsiniz. Ardından, Özel Durumlar'ı seçin.

Add an accommodation to a student from their overview page

Bir öğrenciye özel durum atandığında, adının yanında mor bir bayrak görünür.

Hatırlatma gönderme

Henüz ödev göndermemiş öğrencilere veya gruplara hatırlatmalar gönderebilirsiniz.

 • Not Verilebilir Ögeler görünümünden, ögenin Diğer seçenekler menüsünü açın ve ardından Hatırlatma Gönder'i seçin.
 • Notlar görünümünden tablonun üst kısmındaki not verilebilir ögelerden birini seçerek menüsünü açın. Ardından Hatırlatma Gönder'i seçin.

Hatırlatmalar, LTI ve üçüncü taraf araçlar da dâhil olmak üzere tüm not defteri ögeleri için bir seçenektir. Ancak kursa kayıtlıysanız hatırlatma gönderebilirsiniz. Öge, öğrenciler tarafından görülebilir olmalı ve herhangi bir yayımlama koşulu içermemelidir.

 • Hatırlatmalar, öğrenciye veya gruba gizli alıcılı (BCC) kurs iletisi olarak gönderilir. Eğitmenler de iletinin bir kopyasını alır.
 • İletiler kurs için devre dışı bırakılmışsa hatırlatmalar e-posta olarak gönderilir.
 • Anonim not verme işlemlerinde, anonimliği korumak amacıyla öğrenciler hatırlatmalarını daima e-posta yoluyla alır.

Not verilebilir öge, hesaplama veya yoklama ekleme

Not verilebilir ögeleri, hesaplamaları veya yoklamayı doğrudan not defterine ekleyebilirsiniz.

 • Notlar görünümünde, menüye erişmek için satırlar arasındaki artı işaretini seçin.
 • Not Verilebilir Ögeler görünümünde, menüye erişmek için sütunlar arasındaki artı işaretini seçin.
Gradable items view of add an item or calculation

Öge ekleme

Okul gezileri, gözlemlenen değerlendirmeler veya katılım notları gibi Blackboard Learn dışında gerçekleşen her türlü etkinliğe ait notları kaydetmek için not verilebilir ögeler ekleyin. Kâğıt üzerinde tamamlanan ödevlerin veya testlerin notlarını yazıya dökmek için de not verilebilir ögeleri kullanabilirsiniz.

Menüden Öge Ekle'yi seçin. Yeni öge, öğrencilerin Kurs İçeriği sayfalarında görünmez ancak öğrenciler ögeyi not defterlerinde görürler.

Hesaplama ekleme

Ödev notlarının ortalaması gibi bir hesaplama işlemi ekleyebilirsiniz. Menüden Hesaplama Ekle'yi seçin.

Yoklama ekleme

Yoklamayı girmenizin ardından Yoklama Ekle seçeneği menüde bir daha görünmez. Yoklamayı not verilebilir ögelerden çıkarmak istiyorsanız bunu yoklama ayarlarından veya not defteri tablosundan yapabilirsiniz.

Sonuçları indirme

Belirli türlerdeki not verilebilir ögeler için öğrenci yanıtlarının çevrim dışı kayıtlarını istiyorsanız sonuçları Excel (XLS) dosyası veya virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyası olarak indirebilirsiniz.

 • Not Verilebilir Ögeler görünümünde, Diğer seçenekler menüsünden Sonuçları İndir'i seçin.
 • Notlar görünümünde, tablonun en üstündeki not verilebilir ögeyi ve ardından menüden Sonuçları İndir'i seçin.

Sonuçlar dosyası her öğrenci için şu bilgileri içerir:

 • Öğrencinin adı
 • Soru numarası
 • Soru metni
 • Yanıt metni
 • Olası puanlar
 • Otomatik puan
 • Manuel puan
 • Not verme durumu
 • Ek içerik
 • Gönderimleri indirme

Gönderimleri indirme

Not verme sürecinizi hızlandırmak için tek tek öğrencilerin değerlendirme gönderilerini indirebilir ve çevrim dışı olarak görüntüleyebilirsiniz. Tüm gönderimleri veya yalnızca seçilen gönderimleri tek bir ZIP dosyası halinde indirebilirsiniz. İçindekileri görüntülemek için paketten çıkarın veya genişletin. Her gönderim, her öğrencinin kullanıcı adıyla birlikte ayrı bir dosya olarak kaydedilir.

Notlar görünümünde, tablonun en üstündeki not verilebilir ögeyi seçin ve ardından menüden Gönderimleri İndir ögesini seçin.

Not verilen öge istatistiklerini görüntüleme

Bir öğrencinin not verilen içeriklerle ilgili genel performansı hakkında fikir edinmek için, not defterinde bir sütunu seçerek not verilen herhangi bir ögenin özet istatistiklerine erişin. İstatistikler sayfasında aşağıdakiler gibi temel metrikler görüntülenir:

 • Minimum ve maksimum değer
 • Aralık
 • Ortalama
 • Orta değer
 • Standart sapma
 • Varyans
Item statistics page

Daha fazla bilgi edinin

Ödevlere not verme ve diğer not defteri özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz.:

Ödevlere not verme

Esnek not verme yöntemiyle ödevlere not verme

Esnek not verme yöntemiyle testlere not verme

Not verileri ile çevrim dışı çalışma

Soru analizi


Not defteri ile ilgili bir video izleyin

Aşağıdaki anlatımlı video, bu sayfada yer alan bazı bilgilerin görsel ve işitsel bir temsilini sağlar. Videoda nelerin gösterildiğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama için videoyu YouTube'da açın, Diğer İşlemler'e gidin ve Metin Dökümünü Aç'ı seçin.Video: Not defterine genel bakış, not verme arayüzünü gösterir.