De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. De cijferlijst is altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.


De cijferlijst openen

Kijk welke items je voor alle cursussen nog moet beoordelen. Je kunt ook naar een cursus gaan en aan de slag gaan. Je kunt cijfers vinden via de navigatie aan de linkerkant of via het tabblad Cijferlijst in een cursus.

De pagina Algemene cijfers

Wil je alles zien dat nog moet worden beoordeeld in al je cursussen?

Deze informatie is ook van toepassing op organisaties.

Via de lijst met jouw naam heb je toegang tot alle beoordelingstaken op de algemene pagina Cijfers. Selecteer de titel van een item om dit in een laag te openen. Kies een inzending en je kunt beginnen met beoordelen.

Al je beoordelingstaken worden per cursus weergegeven. Je hoeft dus niet naar een cursus te navigeren om te zien wat er klaar is voor beoordeling. Wil je meer details zien? Selecteer een titel om al het cursuswerk en de beschikbare beheerfuncties weer te geven.

Grades link on the left hand side navigation bar to access all gradable items from your current courses.

Je ziet items die klaar zijn om te worden beoordeeld of voor welke opdrachten, toetsen en beoordeelde discussies de einddatum is verstreken (inclusief het aantal studenten).

Als je deelneemt aan een cursus in de rol van cursusleider en student, bevat de pagina informatie voor beide rollen.

Cursussen worden in alfabetische volgorde bij elkaar weergegeven.

In de originele cursusweergave voltooi je de beoordelingstaken in de originele Grade Center-interface.

Cijferlijst van cursus

Klaar om te beoordelen?

In de cursus kun je de cijferlijst van de cursus openen via de navigatiebalk. Selecteer het tabblad Cijferlijst om al het cursuswerk te openen voor de cursus waar je in zit.

Gradebook tab from the top navigation menu from each particular course.

Studenten die zich inschrijven voor je cursus worden automatisch toegevoegd aan de cijferlijst. Je kunt vanuit twee weergaven cursuswerk beoordelen, items beheren en cijfers publiceren:

 • Lijst met beoordeelbare items
 • Studentenraster

Beoordeelbare items weergeven

De lijst met beoordeelbare items is de standaardweergave van de cijferlijst van een cursus. Je kunt hier al het toegewezen cursuswerk zien en hoever je bent met beoordelen. Je hebt ook toegang tot de beheerfuncties.

Je kunt overschakelen naar het tabblad Studenten om een totaalbeeld te bekijken van de betrokkenheid van elke student.

The Gradable Items list is your default view of your Gradebook. Next to it, Students tab gives you an overall picture of each student’s engagement and performance.

Selecteer de gewenste weergave. Schakel van de itemweergave naar de rasterweergave van studenten.

List or grid view options

Items openen. Selecteer de titel van een item om een nieuwe laag te openen. Kijk welke inzendingen beoordeeld moeten worden en wie er nog geen cijfer heeft gehad. Gebruik het menu Filter om alleen inzendingen weer te geven die moeten worden beoordeeld. Op dit moment kun je filteren op Alle statussen en Cijfer nodig. Het menu Filter wordt niet weergegeven voor groeps- en discussie-items. Op dit moment kun je inzendingen van dagboeken alleen beoordelen in de rasterweergave van studenten. Verbeteringen van de werkstroom voor het beoordelen van dagboeken worden op dit moment uitgevoerd.

Meer informatie over de lijst met inzendingen

Je voortgang controleren. Kijk hoeveel inzendingen je moet beoordelen en welke cijfers je moet posten. Voltooid geeft aan dat er geen beoordelingstaken openstaan voor dat item. Allemaal beoordeeld wordt weergegeven wanneer alle ingezonden pogingen zijn beoordeeld en gepubliceerd, maar sommige studenten hebben nog geen werk ingeleverd en hebben dus nog geen cijfers.

Cijfers beheren. Open het menu van een kolomtitel om de beheerfuncties weer te geven, zoals Bewerken en Verwijderen.

Een rij toevoegen. Selecteer het plusteken op de plek waar je een rij wilt toevoegen:

 • Item toevoegen: Voeg een rij toe voor cursuswerk, zoals een cijfer voor bijdragen aan een discussie. De titel mag maximaal 255 tekens bevatten. Kies de cijfereenheid, zoals Punten of Letter.
 • Berekening toevoegen: Voeg een rij toe voor een berekening, zoals een gemiddeld cijfer voor opdrachten.
 • Aanwezigheid toevoegen: Voeg een rij toe voor aanwezigheid. Nadat je de aanwezigheidsfunctie hebt toegevoegd, wordt de optie om de functie toe te voegen niet meer weergegeven in het menu.

  Als je de aanwezigheid wilt verwijderen uit de items met cijferlijst, kun je dit doen via de aanwezigheidsinstellingen of het raster van de cijferlijst.

  Meer informatie over de aanwezigheidsfunctie

De volgorde van items wijzigen. Selecteer het pictogram Verplaatsen in de rij van het item dat je wilt verplaatsen. Het pictogram Verplaatsen is het pictogram met de twee pijlen. De knop is pas zichtbaar als je met je muis helemaal rechts in de rij van het gewenste item gaat staan. De rij met items wordt niet verplaatst, tenzij je deze selecteert door op het bijbehorende pijlpictogram te drukken . Pas dan kun je de rij naar de nieuwe locatie slepen.

Sleep het item naar de nieuwe positie. De gekozen volgorde wordt ook gebruikt in de rasterweergave en op de pagina Cijfers van studenten. Het is op dit moment niet mogelijk om items te verplaatsen in de rasterweergave.

Meer informatie over het aanpassen van de lijstweergave van de cijferlijst


De betrokkenheid van studenten bekijken vanuit de cijferlijst

Bekijk informatie over je studenten en hun betrokkenheid in je cursus vanuit het tabblad Studenten in de cijferlijst. Open de cijferlijst en selecteer Studenten.

Gradebook Students tab view
 1. Je weergave wijzigen. Navigeer eenvoudig tussen de Beoordeelbare items en het tabblad Studenten om je beoordelingstaken en actuele informatie over je studenten weer te geven.
 2. Studentgegevens bekijken. Bekijk een lijst met je studenten in combinatie met kolommen voor Student-ID, Gebruikersnaam, Laatst geopend en Totaalcijfer. Voor de kolom met de Totaalcijfers moet je het totaalcijfer instellen, zodat de cijfers zichtbaar worden in de cijferballen. Het totaalcijfer wordt weergegeven als een cijfer of een percentage. Je kunt kiezen hoe het wordt weergegeven. Je kunt de lijst sorteren op oplopende, aflopende of standaardvolgorde door op het bijbehorende pijlpictogram in de kolomkop te klikken.
 3. Naar een student zoeken. Beperk je zoekopdracht tot een paar letters of de voor- en achternaam voor de beste resultaten. Je kunt ook zoeken op student-ID en gebruikersnaam, als de laatste door de instelling zichtbaar is gemaakt.
 4. Je weergave instellen. Gebruik het menu Items per pagina om te bepalen hoeveel rijen met studenten er op een pagina moeten worden weergegeven.
 5. Navigeren in de lijst. Gebruik het menu bovenaan of onderaan de pagina om naar de vorige en volgende pagina's in de studentenlijst te gaan.
 6. Maatregelen en berichten: Selecteer het menu met drie punten aan het einde van een studentrij om maatregelen voor een bepaalde student te bekijken of te maken, of om directe berichten te versturen. 

 

Je kunt de lijst ook sorteren op kolom door het pijl pictogram naast de naam van een kolom te selecteren. Elke keer dat je een pijlpictogram selecteert, verandert de weergave van de studentlijst in oplopende, aflopende of standaardvolgorde.

Als je geen informatie ziet onder de kolom Gebruikersnaam, kun je de beheerder om hulp vragen. Je instelling hanteert mogelijk een beleid voor privacy-bescherming.

 

Selecteer namen van studenten om hun inzendingen weer te geven op hun individuele pagina Cijfers van studenten. In de kolom Status kun je voltooid werk zien, items die moeten worden beoordeeld en cijfers die je moet posten. Je kunt ook de cijfers en feedback bekijken die je hebt gegeven, maatregelen maken en rechtstreekse berichten verzenden.

List of all gradeable items assigned to a particular student.

Je kunt items selecteren die moeten worden beoordeeld en de inzending wordt geopend.

Als je een cijfer rechtstreeks op de pagina Cijfers van studenten invoert, wordt het vervangende label niet in deze weergave zichtbaar. Het vervangende label wordt wel weergegeven op de Inzendingspagina van het item.


Berichten verzenden vanuit de studentlijstweergave

Vanuit de studentenlijst kun je een bericht sturen naar iedereen die bij de cursus is betrokken. Selecteer het optiemenu met drie punten aan het rechtereinde van een studentrij. Selecteer de optie Bericht aan student sturen. Het berichtenpaneel wordt aan de rechterkant van het scherm geopend.

Select the three dot options menu at the right end of a student row. Select the Message Student option. The Message panel will open at the right side of the screen.

Berichten die je vanuit de studentenlijst verstuurt, worden ook op de pagina Berichten weergegeven.

Je kunt per e-mail een kopie van een cursusbericht sturen. De kans is groter dat studenten belangrijke mededelingen en cursusberichten zien, lezen en er actie op ondernemen wanneer ze een kopie in hun mailbox ontvangen. Kopieën per e-mail worden alleen bezorgd als de ontvangers een geldig e-mailadres hebben opgegeven in hun profiel van Blackboard Learn. Wanneer je deze optie selecteert, krijgen alle ontvangers van het bericht een kopie per e-mail.

Ontvangers kunnen je bericht bekijken in hun mailbox, maar ze kunnen niet per e-mail reageren.

Als je de naam van een student in de lijst selecteert, word je naar de pagina Cijfers van studenten gestuurd. Je kunt ook een bericht naar de student sturen door in de rechterbovenhoek op de knop Bericht verzenden te klikken .

Meer informatie over het versturen van berichten


Voeg speciale maatregelen toe vanuit de studentlijstweergave

Je kunt speciale maatregelen instellen voor individuele studenten. Je kunt studenten vrijstellen van vervaldatums of tijdslimieten. Gebruik speciale maatregelen om studenten te helpen in de cursus, zelfs als ze moeite hebben met bepaalde eisen.

Selecteer het optiemenu met drie punten aan het rechtereinde van een studentrij. Selecteer de optie Maatregelen. Het venster Speciale maatregelen wordt aan de rechterkant van het scherm geopend.

Select the three dot options menu at the right end of a student row. Select the Accommodations option. The Accommodations panel will open at the right side of the screen.

 

Als je de naam van een student in de lijst selecteert, word je naar de pagina Cijfers van studenten gestuurd. Je kunt ook het maatregelenvenster openen voor die student door naast de naam van de student het menu met drie punten te selecteren.

Select the three dot options menu at the right end of a student name. Select the Accommodations option. The Accommodations panel will open at the right side of the screen.

Als je maatregelen voor een student hebt gemaakt, wordt er een paarse markering weergegeven vóór de naam van de student om aan te geven dat de student maatregelen heeft.

A purple flag followed by a student's name indicates accomodations.

Je kunt voor een bepaalde student ook een uitzondering instellen voor een specifieke toets of opdracht. Een uitzondering kan bestaan uit extra pogingen of langere toegang, zelfs als de beoordeling verborgen is voor andere studenten. Een uitzondering vervangt de twee instellingen die verder voor iedereen gelden, alleen voor die specifieke beoordeling.

Meer informatie over uitzonderingen voor beoordelingen


Gebruik de rasterweergave van studenten

De rasterweergave van studenten bevat de cijfers die studenten hebben gekregen. Selecteer het pictogram voor de rasterweergave in de cijferlijst. Selecteer een cel om te beginnen met beoordelen.

Als er studenten zijn met dezelfde naam, selecteer je de profielfoto van een student. De ID van de student wordt weergegeven in een profielkaart die in beeld verschijnt. Identieke namen worden op ID gesorteerd.

Als je de namen van de studenten verborgen houdt voor beoordelingen zonder vragen, zie je Anoniem in de cel van elke leerling. Je kunt geen cijfers toewijzen of bewerken.

Meer informatie over anoniem beoordelen

Gradebook grid view.

Kolommen beheren. Selecteer een kolomtitel om de beheerfuncties weer te geven, zoals Bewerken en Verwijderen.

Je kunt cijfers toekennen en beheren. Nieuwe inzending wordt weergegeven in cellen wanneer studenten werk hebben ingeleverd. Klik ergens in een cel om toegang te krijgen tot de beheerfuncties of een cijfer toe te kennen. Selecteer de cel of het cijfer om een bestaand cijfer te bewerken of een nieuw cijfer in te voeren. Nadat je een waarde hebt toegewezen, klik je ergens buiten het cijfertoekenningsgebied om op te slaan.

Geef inzendingen weer: als er een inzending is verstuurd, selecteer je Weergeven in het menu om het werk van de student te bekijken. De optie Weergeven is uitgeschakeld als er geen inzendingen zijn.

Post cijfers. Als je cijfers bekend wilt maken aan studenten, selecteer je de optie Posten in de kolomkop. Alle cijfers die je hebt toegewezen voor deze kolom worden dan gepost, zodat studenten ze kunnen zien. Als je de cijfers voor studenten afzonderlijk wilt posten, klik je in de cel van de student en selecteer je Posten in het menu. Geposte cijfers worden in de kolom aangegeven met het bericht Gepost.

Items of berekeningen toevoegen. Selecteer het plusteken waar je een item of berekening wilt toevoegen.

Totale aantal punten bekijken. Elke kolomkop bevat het totale aantal punten voor elk item of elke berekening. Daarnaast kun je eenvoudig zien welk cijfer elke student heeft gehaald.

Kijken wat je nog moet doen. In elke kolomkop wordt het aantal beoordeelde inzendingen vermeld, samen met het aantal cijfers dat je hebt gepost. Als je alle inzendingen hebt beoordeeld en gepost, wordt Voltooid weergegeven.


Zoeken in de cijferlijst

In de rasterweergave kun je de weergave verfijnen om de rij van slechts één student weer te gevenrij, een bepaalde kolom of een categorie zoals opdrachten.

In het zoekveld voer je één of meer tekens in. De zoekresultaten bevatten alle studenten, kolommen en categorieën die voldoen aan de zoekopdracht, in die volgorde. Maak een selectie uit de lijst of verfijn je zoekopdracht.

Je kunt bijvoorbeeld op naam of ID zoeken naar een bepaalde student en je concentreren op de pogingen en cijfers van die student. Je kunt ook cijfers delen met de student in een live Office-sessie. De cijfers voor andere studenten worden beschermd en de privacy wordt gewaarborgd.

Search field in the Gradebook grid view.

Nadat je een selectie hebt gemaakt, verschijnt de rij, kolom of categorie kolommen van de student. Selecteer de X in het zoekveld om terug te keren naar de volledige cijferlijstweergave.

This is how Gradebook search results look like.

Je kunt ook zoeken naar de inzendingenlijst van een item voor een specifieke student of groep.

Filteren op samengevoegde cursussen

Je kunt de cijferlijstweergave filteren op basis van samengevoegde cursussen. Selecteer Filter in de studentenrasterweergave om het deelvenster Filtercriteria te openen. Filter verschijnt alleen als je samengevoegde cursussen hebt. Alle studenten uit al je samengevoegde cursussen verschijnen in het actieve filtergebied.

This is how results from a filter selection in the Gradebook filter panel look like.

Wanneer je onderliggende cursussen selecteert in het deelvenster, verandert de lijst met studenten om overeen te komen met de inschrijvingen in de onderliggende cursussen. Je kunt een of meer onderliggende cursussen selecteren.

De informatie boven aan het venster geeft aan hoeveel bronnen je hebt gekozen. Selecteer de X om het venster in te klappen, zodat je meer ruimte hebt voor het weergeven van het studentenraster. Selecteer Alles wissen om de selectievakjes uit te schakelen.

Nadat je een filter hebt toegepast op je weergave, kun je de zoekfunctie gebruiken om de resultaten te verfijnen.


Cijferlijstinstellingen bijwerken

Vanuit de cijferlijst van een cursus kun je instellingen opgeven of bestaande instellingen wijzigen om deze te laten aansluiten bij de beoordelingsmethoden. Selecteer het pictogram Instellingen om het deelvenster Cijferlijstinstellingen weer te geven.

Gradebook settings icon highlighted on the far right of the gradebook options

Deelvenster Cijferlijstinstellingen

Vanuit het venster Cijferlijstinstellingen kun je cijfertoekenningsschema's en cijfercategorieën beheren, automatische nullen toevoegen en de prestatie-instellingen van studenten instellen.

Prestaties van studenten

In dit gedeelte kun je de prestatiecriteria voor de activiteit aanpassen die nodig zijn om meldingen te ontvangen in je activiteitenstroom zoals dagen van inactiviteit, of je kunt percentagecijfers beperken en deze waarschuwingen weer naar studenten sturen. De koppeling naar de gedragsafbeelding Prestaties van klas weergeven is alleen zichtbaar voor cursussen met voldoende gegevens om deze te vullen.

Gradebook panel with a particular student's performance section highlighted.

Selecteer Prestaties van klas weergeven om de bijbehorende afbeelding en de lijst met studenten voor de cursus te openen. Je kunt dan ook een student selecteren om individuele prestaties te bekijken.

Course activity related to grades with My Class panel open.
This is a how a particular student's course activity per week performance looks like.

Cijfertoekenningsschema's

Je kunt wijzigingen aanbrengen in het standaard cijfertoekenningsschema. Je kunt ook de cijferlijstcategorieën bekijken en rubrieken maken en beheren. Ten slotte kun je ook aantekeningen voor een cijfer maken en beheren om het totaalcijfer van een student te vervangen en om automatisch nullen toe te kennen.

Gradebook settings panel showing your current letter grading schema, and its corresponding percentage grade range.

Categorieën

Wanneer je een item met cijfertoekenning maakt, wordt dit automatisch opgenomen in de cijferlijst en aan de juiste categorie gekoppeld. Je kunt categorieën gebruiken bij het maken van berekende items, zoals het gemiddelde voor een opdracht.

Je kunt nieuwe categorieën maken om cursuswerk op een andere manier te groeperen binnen de cursus. Je kunt aangepaste categorieën gebruiken wanneer je het totaalcijfer gaat instellen.

Als je een nieuwe cijferlijstcategorie wilt maken, selecteer je het pictogram Instellingen. Selecteer Nieuwe categorie toevoegen in het deelvenster Cijferlijstinstellingen en typ een naam.

Add new category button in the gradebook settings panel.

Elke keer dat je een item met cijfertoekenning maakt in de cursus, heb je de mogelijkheid om de cijfercategorie aan te passen en het item te groeperen in een van de aangepaste cijferlijstcategorieën. Selecteer in het deelvenster Cijferlijstinstellingen de aangepaste categorie in het menu Cijfercategorieën.

Meer informatie over het maken van een toets

Meer informatie over het maken van een opdracht

Aantekeningen voor totaalcijfer

Je kunt cijferaantekeningen maken om het totaalcijfer van een student te vervangen als zijn of haar prestaties niet in het gedefinieerde schema passen. Als een student bijvoorbeeld halverwege een semester moet stoppen met een cursus, kun je een aantekening gebruiken om aan te geven waarom de student is gestopt zonder een concreet cijfer toe te kennen.

Je maakt aantekeningen in het deelvenster Cijferlijstinstellingen. Als je een cijferaantekening wilt toepassen, ga je terug naar de cijferlijst in de rasterweergave en selecteer je de cel met het totaalcijfer van de student. Kies de aantekening in het menu. De cel wordt grijs om aan te geven dat je het totaalcijfer hebt vervangen.

Als je een vervangend cijfer wilt verwijderen, selecteer je het totaalcijfer van de student en selecteer je vervolgens Vervangen ongedaan maken. Het cijfer wordt dan weer weergegeven volgens de berekening voor totaalcijfers die is ingesteld voor de cursus.


Cijfers downloaden en uploaden

Je kunt de volledige cijferlijst downloaden of kolommen selecteren van je Ultra-cursussen. Je kunt het bestand exporteren in een indeling met door komma's gescheiden gegevens (CSV) of door tabs gescheiden gegevens (XLS). Je geeft zelf aan of je het bestand wilt opslaan op je apparaat of in Content Collection. Selecteer het pictogram Cijfers downloaden in de cijferlijst.

Je kunt het gedownloade bestand importeren in een toepassing zoals Microsoft ®Excel® om statistische analyses uit te voeren of andere ad hoc rekentaken.

Je kunt ook een cijferbestand uploaden waar je offline aan hebt gewerkt en je cijferlijst bijwerken.

Meer informatie over offline werken met cijfers


Automatisch nullen toekennen

Je kunt ervoor kiezen om automatisch nullen toe te wijzen aan ontbrekende inzendingen na de vervaldatum. Studenten en groepen kunnen nog steeds werk inzenden nadat een automatische nul is toegewezen en je kunt deze dan op de gebruikelijke manier beoordelen.

Selecteer in de cijferlijst het pictogram Instellingen om toegang te krijgen tot het paneel Cijferlijstinstellingen. Selecteer het selectievakje Automatische nullen voor achterstallig werk toekennen. Deze instelling staat standaard ingeschakeld voor nieuwe cursussen.

Nadat je deze instelling hebt ingeschakeld, hoef je niet meer door je cijferlijst te gaan om handmatig nullen toe te wijzen. De instelling voor automatische nullen is van toepassing op deze beoordeelde items:

 • Opdrachten en groepsopdrachten
 • Toetsen en groepstoetsen
 • Beoordeelde individuele en groepsdiscussies

De instelling voor het toekennen van automatische nullen is niet van toepassing wanneer je offline inzendingen verzamelt. De datums en tijden voor de pogingen en inzendingen van studenten maak je handmatig aan.

Meer informatie over het offline verzamelen van inzendingen

Automatic zeros section highlighted in the Gradebook settings panel.

Selecteer vervolgens Nullen toekennen. Alle achterstallig werk ontvangt automatisch nullen. De cijfertotalen van de betrokken studenten zullen worden bijgewerkt.

Automatische nullen op de pagina Cijferlijst

In de lijstweergave wordt in de cijferballen van studenten een '0' weergegeven wanneer er geen inzendingen zijn en de einddatum is verstreken. Het label Automatisch nul wordt dan weergegeven naast de cijferballen. Het label Voltooid verschijnt ook omdat je niets te beoordelen hebt. Automatische nullen worden automatisch gepost.

This is how the automatic zeros function look like.

Op de pagina Cijferlijst in rasterweergave worden de kolomtitels rood weergegeven als de vervaldatum is verstreken. In de studentencellen verschijnen 0 en Automatisch nul.

This is how automatic zeros look like in the Gradebook grid view.

Studenten kunnen later inzenden om hun cijfers bij te werken. Je wilt mogelijk opnemen hoe laat ingezonden werk wordt beoordeeld in de iteminstructies of in je syllabus. Wanneer een student na de vervaldatum inzendt, wordt de automatische nul verwijderd. Er verschijnt een laat label met de inzendingsdatum en -tijd.

Example of a late submission.

Deze instelling heeft geen invloed op studenten met een vervaldatumaccommodaties. Je kunt een vervaldatumaccommodatie toevoegen om een automatische nul in te trekken. Automatische nullen worden toegewezen aan werk dat achterstallig is wanneer je een nieuwe cursist of groep aan je cursus toevoegt.

Als voor een groepslid een speciale maatregel is ingesteld voor de einddatum, geldt die maatregel ook voor de groep. Dat betekent dat niemand in de groep automatisch een nul krijgt wanneer de einddatum is verstreken.

Meer informatie over speciale maatregelen voor einddatums

Automatische nullen uitschakelen

Je kunt de instelling voor automatische nullen op elk moment uitschakelen. Schakel het selectievakje Automatische nullen uit in het paneel Cijferlijstinstellingen. Maak vervolgens een selectie:

 • Bestaande automatische nullen behouden
 • Bestaande automatische nullen wissen

Automatische nullen worden niet langer toegewezen. Als je de automatische nullen hebt gewist, worden de cijfertotalen van de betreffende studenten bijgewerkt.

Don't assign automatic zeros confirmation panel.

De vervaldatum wijzigen

Je kunt de vervaldatum wijzigen van een item dat al automatische nullen heeft toegewezen gekregen in de cijferlijst. Je ontvangt een bevestiging over de gevolgen:

 • Vervaldatum wijzigen in een datum in de toekomst: Bestaande automatische nullen voor achterstallig werk worden gewist.
 • Vervaldatum wijzigen in een datum in het verleden: Het item is nu vervallen en er worden nullen toegewezen.

Als je Annuleren selecteert, keert de vervaldatum terug naar de oorspronkelijke vervaldatum.

Filteren hoe je de cijferlijst bekijkt

Filter je weergave van de cijferlijst op gebruikers, groepen, items en categorieën. De toegepaste filters kunnen ook worden voorzien van een bladwijzer en later worden geopend.

This is how the Gradebook grid looks like when you apply your filters.

Je kunt ook tussen de inzendingen van de studenten schakelen die zijn opgenomen in de geselecteerde filters.

These are the available filters in your Gradebook. You can filter by Student, Group, Gradable items and other categories.