Test veya Ölçme Sınavı Tuvali'ne Erişim

Test veya Anket Tuvali'nde soru ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Ayrıca öğrenciler denemeleri göndermeden önce, soru kümeleri veya rastgele bloklar ekleyebilir, soruları yeniden sıralayabilir ve test ya da ölçme sınavı bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

Denemeler olduktan sonra, soru ekleyemez, soru kümesindeki soru sayısını değiştiremez veya rastgele blok tanımı ile seçeneklerini değiştiremezsiniz. Soruları silebilirsiniz.

Soruları silme hakkında daha fazla bilgi

Test Tuvali'ne aşağıdaki yolları izleyerek erişin:

 • Not Merkezi > test veya ölçme sınavı sütun başlığı menüsü > Testi Düzenle
 • Denetim Masası > Kurs Araçları > Testler, Ölçme Sınavları ve Havuzlar > Testler > testin menüsü > Düzenle
 • İçerik alanı > testin menüsü > Testi Düzenle

Soruları düzenleme, silme veya yeniden sıralama

Sorularda değişiklik yapmak için Test veya Ölçme Sınavı Tuvali soru menüsüne gidip Düzenle seçeneğini tıklatın.

Öğrenciler denemeleri gönderdikten sonra bile soruları silebilirsiniz. Etkilenen tüm test gönderimlerine yeniden not verilir ve etkilenen tüm ölçme sınavı sonuçları güncellenir. Soru sayıları otomatik olarak güncellenir.

Test Tuvali'nde silinecek her soru için onay kutusunu işaretleyin ve ardından Sil ve Yeniden Not Ver seçeneğini tıklatın.

Ölçme Sınavı Tuvali'nde silinecek her soru için onay kutusunu işaretleyin ve ardından Sil ve Sonuçları Güncelle seçeneğini tıklatın.

Sayfanın en üstünde herhangi bir testin ya da ölçme sınavının devam etmekte olan denemeleri varsa soruları silemeyeceğinize dair uyarı iletisi alırsınız. Sil ve Yeniden Not Ver işlevi kaldırılmıştır.

Test soruları için değeri değiştirme

Sorular doğru yanıtlandığında verilecek olan olası notları iki şekilde değiştirebilirsiniz. Her iki yöntemde de önceden gönderilmiş tüm testler için yeni notlar baştan hesaplanır.

Olası puanları birden küçük olarak ayarlarsanız harf notları doğru şekilde atanamayabilir.

 1. Test Tuvali'nde sorunun geçerli puanını seçin.
 2. Puanları Güncelle kutusunda puanları düzenleyin, soruyu ek kredi olarak ayarlayın veya soruya tam kredi verin. Soruya tanımlanan ek kredi veya tam krediyi kaldırmak için ilgili onay kutusunun işaretini kaldırın. Soru Ayarları sayfasındaki seçenekleri seçmezseniz sorular için ek kredi veya kısmi kredi ayarlayamazsınız.
 3. Gönder veya Gönder ve Yeniden Not Ver seçeneğini tıklatın.

  -VEYA-

 1. Test Tuvali'nde, değiştirmek istediğiniz her soruya ait onay kutusunu işaretleyin.
 2. Sorular listesinden önce Puanlar kutusuna bir değer girin.
 3. Güncelle veya Güncelle ve Yeniden Not Ver seçeneklerine tıklayın.

Soruları yeniden sıralama

Sorular otomatik olarak, onları eklediğiniz sırayla numaralandırılır. Soru numaraları, onları yeniden sıraladığınızda veya sıralarını karıştırdığınızda güncellenir. Bu nedenle, soru metninde belirli soru numaralarına atıfta bulunurken dikkatli olun.

Test veya Ölçme Sınavı Tuvali üzerinden soruları yeniden sıralamak için sürükle ve bırak işlevini kullanabilirsiniz. Bir sorunun yanındaki oklara basın ve soruyu yeni bir konuma sürükleyin.

Veya Klavyeden Erişilebilir Yeniden Sıralama Aracını simgesini seçin. Sorulardan birini seçin ve sırayı ayarlamak için Yukarı ve Aşağı simgelerini kullanın.

Test, soruları rastgele sıralamada görüntüleyecek şekilde ayarlı değilse, sıra değişikliğinden yalnızca yeni test girişimleri etkilenir. Gönderilmiş olan denemeler, öğrencilerin testi yaptığı sırada orijinal olarak görüntülenmiş sırayı korur.


Test veya ölçme sınavını silme

Test veya ölçme sınavı içerik alanına dağıtılmadan önce ya da sonra silinebilir. Test veya ölçme sınavı menüsüne gidin ve Sil seçeneğini tıklatın. Öğrenciler test veya ölçme sınavına giriş yapmazsa herhangi bir veri kaybı olmadan içerik alanından güvenli şekilde silebilirsiniz. Test veya ölçme sınavını sadece içerik alanından kaldırdınız. Test veya ölçme sınavı; düzenleyebildiğiniz, yeniden dağıtabildiğiniz veya sistemden silebildiğiniz Testler veya Ölçme Sınavları sayfasında bulunmaktadır.

Hiçbir öğrenci teste veya ölçme sınavına girmemişse testi ya da ölçme sınavını Testler veya Ölçme Sınavları sayfasından sildiğinizde bunlar içerik alanından da kaldırılır.

İçerik alanından sildikten sonra test veya ölçme sınavını yeniden dağıtabilirsiniz. Birinci ve ikinci dağıtımlar arasında bağlantı veya paylaşılan veriler yoktur.

Öğrencilerin tamamlamış olduğu test veya ölçme sınavını silmek yerine kullanıma kapatabilirsiniz.

Denemeleri olan bir testi silmeye çalışırsanız aşağıdaki seçenekleri içeren bir uyarı görünür:

 • Not Merkezi'nde bu Teste ait puanları koruyun ancak bu Teste ait tüm denemeleri silin. Testi içerik alanından silebilirsiniz. Test notları Not Merkezi'nde kalır ancak denemeler silinir. Silme işleminden sonra öğrencilerin yanıtlarını görüntüleyemez ve hiçbir soruya not veremezsiniz. Bu eylem geri alınamaz.
 • Bu içerik ögesini, bu Teste ait Not Merkezi ögesini, bu Teste ait tüm notları ve bu teste ait tüm denemeleri kaldırın. Testi içerik alanından silebilir ve Not Merkezi'nden test kayıtlarını temizleyebilirsiniz. Öğrenci performanslarının tüm kayıtları kalıcı olarak kaldırılır. Bu eylem geri alınamaz.

Testler veya Ölçme Sınavları sayfasında test veya ölçme sınavlarını kalıcı olarak silebilirsiniz. Sil seçeneği test veya ölçme sınavı menüsünde görünmezse ilgili test ya da ölçme sınavını içerik alanında dağıtmışsınızdır. Test veya ölçme sınavını Testler veya Ölçme Sınavları sayfasından silmeden önce içerik alanında dağıtılmış olan test ve ölçme sınavlarını silmeniz gerekir.

Dağıtılmamış test veya ölçme sınavları Not Merkezi'nde görünmez; dolayısıyla bunları sildiğinizde Not Merkezi etkilenmez.