Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Os bydd eich sefydliad yn defnyddio integreiddiad EAC Visual Data ar gyfer Blackboard Learn, gallwch ddefnyddio’r offeryn i gasglu, cydgrynhoi, dadansoddi ac adrodd am ddata ynghylch perfformiad yn y cyrsiau rydych cyn eu haddysgu. Mae EAC Visual Data yn cynnig awgrym o ba mor dda mae eich myfyrwyr yn gwneud ym mhrofion a chyfeirebau eich cwrs.

Os yw’r offeryn ar gael yn eich sefydliad ond nid yw’n ymddangos yn y ddewislen Offerynnau Cyrsiau, sicrhewch fod yr offeryn wedi’i gosod i Ar gael yn eich cwrs.

Trowch at wefan cymorth EAC i gael cymorth â’ch integreiddiad EAC Visual Data