This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Kişiler aracını, öğrenciler için kendiniz ve diğer personel hakkında profil bilgileri eklemek için kullanın. Öğrencilerin kursunuzdaki önemli rollere sahip kişileri bulmalarına yardımcı olmak için çalışma saatleri, telefon numaraları ve diğer bağlantılar hakkında bilgi sağlanabilir.

Profilleri düzenlemek için klasörler kullanabilirsiniz. Örneğin, bir eğitim asistanı klasörü oluşturun ve tüm EA kişilerini ona atayın.


Kişileri oluşturma ya da düzenleme

 1. Kurs menüsünde Araçlar > Kişiler'i seçin. Bu sayfaya, Denetim Masası > Kurs Araçları > Kişiler bölümünden de ulaşabilirsiniz.
 2. Kişi Oluştur ögesini seçin. Kişiyi düzenlemek için ögenin menüsünde Düzenle’yi tıklatın.
 3. Kişi Oluştur sayfasında gerekli Profil Bilgisi’ni sağlayın. Ofis Yeri, Ofis Saatleri ve Notlar alanları 255 karakter limitine sahiptir.
 4. Profili öğrencilerin kullanımına açmak için Evet ögesini tıklatın. Hayır ögesine tıklarsanız sayfada sağlanan bilgilerin hiçbiri öğrencilere görünmez.
 5. Profile eklemek üzere bir resim aramak için Gözat ögesini tıklatın (isteğe bağlı). Resim Kişiler sayfasında profilin yanına eklenir. Resim boyutu 150 x 150 piksel olmalıdır.
 6. Kişisel Bağlantı eklemek istiyorsanız kişinin ana sayfası için URL girin. Bir URL eklerken, tam adresi ve protokolü ekleyin. Örneğin, http://www.blackboard.com. Bu bağlantı Kişiler sayfasında profilin yanında görünür.
 7. Gönder'i seçin.

Kişi klasörü oluşturma ya da düzenleme

 1. Kişi Klasörü Oluştur sayfasında listeden adlardan birini seçin ya da yeni ad girin.
 2. Klasör menüsünde Düzenle ögesini seçerek klasörü düzenleyin.
 3. Metin kutucuğuna açıklama girin.
 4. Profili kullanıma açmak için Evet ögesini tıklatın.
 5. Gönder'i seçin.

Kurs menüsüne kişiler bağlantısı ekleme

Kişiler aracına anında erişim için kurs menüsüne bağlantı ekleyebilirsiniz. Ayrıca bağlantının adını da özelleştirebilirsiniz.

 1. Düzenleme Modu'nu AÇIK olarak değiştirin ve kurs menüsü üzerindeki artı işaretini seçin. Menü Ögesi Ekle listesi görünür.
 2. Araç Bağlantısı ögesini seçin ve bağlantı için ad girin.
 3. Tür listesinden Kişiler ögesine seçin.
 4. Kullanıcıların Kullanımına Açık onay kutusunu işaretleyin.
 5. Gönder'i seçin.

Kurs menü listesinin en sonunda yeni ataç bağlantısı görünür. Bağlantıyı yeni bir konuma taşımak için, oklar simgesini basıp sürükleyin. Öğrencilerden gelen bağlantının adını değiştirmek, bağlantıyı silmek veya gizlemek için ya da bağlantıya konukların erişmesine izin vermek için bağlantının menüsüne gidin.