Bb Annotate replaced New Box View on August 10, 2020. The transition happened automatically. No additional configuration needs to happen.

Bb Annotate

Du kan bruke Bb Annotate for direkte vurdering i både Original-emnet og Ultra-emnevisninger. Bb Annotate er et mer robust funksjonssett som gir tilpasset tilbakemelding til studenter. Funksjonene inkluderer en sammendragsvisning for sidepanel, verktøy for frihåndstegning, ulike fargevalg og mye mer.


Bb Annotate arbeidsflyt for vurdering

På siden Oppgaveinnsending, åpnes støttede filtyper i nettleseren. Du kan se og legge inn merknader i de følgende dokumenttypene i nettleseren:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
 • OpenOffice®-dokumenter (ODS, ODT, ODP)
 • Digitale bilder (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP, HEIC)
 • Kildekode (Java, PY, C, CPP, osv.)
 • Helsebilder (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Office Suite-makroer, som Visual Basic støttes ikke.

Merknadsøkter varer bare en time Du får en advarsel før økten utløper. Merknader, tilbakemeldinger og filer lagres på siden. Når du kommer tilbake, kan du fortsette der du slapp.

Animerte GIF-filer viser bare den første rammen i PDF-visningsprogrammet for merknadsformål. Last ned innsendingen for å se den animerte GIF-filen.

Den opprinnelige formateringen og innebygde bilder beholdes. Hvis en student har sendt inn en fil som ikke støttes, får du en melding om at du kan laste den ned. Oppgaveinnsendinger opprettet via redigeringsprogrammet, er ikke kompatible med direktevurdering.

Bb Annotate støttes på nåværende versjoner av Firefox, Chrome, Edge og Safari.

Som en del av den endrede svarutformingen, vises menyen på bakgrunn av skjermstørrelsen. På middels og liten skjerm, Dokumentvisning-innstillinger viser sidetallet du ser på. Merknadsverktøy stables under Vis merknadsverktøy-Ikonet. På små skjermer er innholdsbiblioteket skjult.

Innstillinger for dokumentvisning

A. Sidepanel: Se miniatyr bilder-, kontur-, eller Merknad visninger for innsendingen.

B. Sider: Bruk pilene til å gå til forskjellige sider i innsendingen.

C. Panorer Flytt innsendingen på siden.

D. Zoom og Tilpass: Zoom inn og ut av innsendingen, eller tilpass visningen til å passe til siden, tilpass bredden, eller velg den beste tilpasningen.

Merknader

E. Merknadsverktøy: Velg hvert verktøy for å se verktøyegenskapene.

 • Tegning, Penselog Viskelær: Tegn frihåndsform på innsendingen med forskjellige farger, tykkelse og tetthet. Velg viskelæret for å fjerne merknader. Du kan slette deler av frihåndstegninger med viskelæret eller velge Slette-ikonet for å slette hele tegningen.
 • Bilde Eller Stempel: Velg et forhåndsdefinert stempel eller opprett ditt eget tilpassede stempel eller bilde som skal legges til i innsendingen.
 • Tekst: Legg til tekst direkte i innsendingen. Du kan flytte, redigere og endre teksten og velge skrift, størrelse, tilpasning og farge for teksten.
 • Former: Velg Linje, Pil, Rektangel, Ellipse, Polygonog Polystrek. Hver figur har egne innstillinger for å endre farge, bredde, tetthet og mer.

F. Kommentar: Gi tilbakemelding i kommentarer. Kommentarene dine vises i en panel ved siden av innsendingen.

Studentene har tilgang til de kommenterte filene, men de kan ikke legge til merknader i innsendingene sine.

G. Skriv ut eller Last ned: Skriv ut eller last ned innsendingen med merknadene.

Et kjent problem med noen nettleseres innebygde PDF-visningsprogram er at de ikke viser alle merknadene dine. Du bør åpne PDF-filer med merknader i et eget PDF-visningsprogram, for eksempel Adobe Acrobat.

H. Søk Søk etter spesifikk tekst i innsendingen.

I. Innholdsbibliotek: Opprett en bank med gjenbrukbare kommentarer. Du kan legge til, redigere, slette og søke etter kommentarer i biblioteket. Du kan også legge til kommentarer direkte på innsendingssiden fra menyen.

Innholdsbiblioteket er bare tilgjengelig i SaaS-miljøer.

Merkepenn: Velg spesifikke deler av innsendingen som skal utheves. Når du fremhever tekst i innsendingen, åpnes det en ekstra meny. Du kan fremheve, gjennomstreke, understreke, ujevne eller kommentere i den uthevede delen.

Video: Bb Annotate Overview


Watch a video about Bb Annotate

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Bb Annotate overview provides a tour of the Bb Annotate tools available for inline grading in both the Original and Ultra Course Views.

With inline grading, instructors can annotate and grade student assignment files directly within the browser. The inline viewer is powered by a third-party, cloud-based technology called New Box View.

More on the instructor workflow

Enable/disable inline grading

Admin Panel > Integrations > Building Blocks > Installed Tools > Assignments > Settings

On the Assignment Settings page, the New Box View options are set to ON by default. If you choose to disable the integration, users need to download documents to view them.

Upload Waiting Time

When users upload documents to Learn, the documents are transmitted to New Box View for conversion. Some documents may take longer to transmit based on factors such as file size and network connectivity. This setting determines the maximum time users could wait before Learn displays either the New Box View interface or a message. The message states how long to expect to wait before the documents are available to view: "Document is converting. Please wait."

 • If you select a lower value and users upload large documents, they see the message more quickly, but also more frequently.
 • If you select a higher value, users see the message less frequently, but the New Box View interface may take longer to load.
 • No Timeout means Learn doesn't wait for a response from New Box View before the document conversion dialog appears. Users see the next page immediately, but the document conversion dialog always shows.

Frequently Asked Questions

Can an institution customize or alter the integration with New Box View?

Blackboard has a central account with Box and manages all Learn customer accounts centrally, so customers have no management burden. We don’t have the ability for customers to customize or alter the integration. A Learn customer can’t request that Blackboard enable a special Box tool or feature.


Storage

Student file submissions are stored in your Blackboard Learn instance as always. A copy of the submission is transmitted to New Box View for conversion. The converted version of the document lives in the cloud on servers managed by Box. Annotations are made to the converted document. They are stored as metadata associated with the converted document in the Box cloud service.

When documents are removed/deleted from Learn using the standard methods—submission delete, assignment delete, course delete, and so on—the reciprocal content stored in Box is also removed programmatically through the integration between the two services. When users delete content from a course, they don't need to take additional actions to remove content from Box.

New Box View annotations for attempts aren't carried over when a course is copied or restored from an archive.


Conversion

New Box View can convert files in any character set, including double-byte character sets. Likewise, comment annotations can be added in any character set, including double-byte character sets. However, the inline viewer's interface itself isn't localized, so the labels on the inline viewer toolbar and any other textual interface elements of the inline viewer will always appear in English.

Text files, HTML files, and content created with the editor can't be annotated because they already display inline natively in the browser. These files aren't sent to Box for conversion and therefore can't be annotated.

When a converted document is loaded, a session is initiated in the Box service. Annotations made during a session are saved automatically. However, the Box session expires after an hour. If an instructor takes longer than an hour to annotate a document, annotations made after that session expiration may not be saved. As a workaround in the Original Course View, navigate away from the Grade Assignment page to another page in Blackboard Learn, then navigate back to the Grade Assignment page to re-establish a new session.


Security

The New Box View application and associated data—converted documents and annotations—live in the Amazon Web Services cloud, hosted in the United States. The files are secure in the Box service and stored only in the U.S. Blackboard, Box, and Amazon Web Services go to great lengths to secure access to the content stored in the cloud.

No personally identifiable data about students is sent to New Box View. Blackboard Learn retrieves a document ID from Box and assigns it to the document. That mapping of document ID to user, course, assignment, and attempt is tracked locally in Blackboard Learn. None of that data is available to Box. All that's transmitted to Box is the file for conversion. However, the content of the file could contain personally identifiable information. The converted file is stored in the Box service, as are any annotations instructors make on the converted files.


Limitations

 • Students can't annotate documents.
 • Inline grading doesn't work with SafeAssign, Self & Peer Assessment, discussions, or the Content Collection.
 • The New Box View inline viewer interface is displayed only in English at this time.
 • Annotation sessions expire after an hour. If an instructor takes longer than an hour to annotate a document, annotations made after that session expiration may not be saved.