Tilgjengelighetsresultater

Ally sjekker tilgjengeligheten for både nytt og eksisterende emneinnhold. For å måle tilgjengeligheten tilordner Ally innholdet ditt et tilgjengelighetsresultat. Hvert resultat består av både et tall og en farget måler som gjenspeiler tallet.

Vanligvis vises tilgjengelighetsresultatet i løpet av 15–90 sekunder. Det kan ta lenger tid hvis du har komplekst innhold, eller hvis du har mye emneinnhold og alt vurderes samtidig.

Innhold må knyttes til et emne for å inkluderes i resultatet. Hvis du bruker Blackboard Learn, må innholdselementer i Mitt innhold tilknyttes et emne for å inkluderes i resultatet. Elementer i Mitt innhold som ikke er tilknyttet noe emne, blir ignorert.

What content does Ally check?

Currently, Ally checks files in these formats:

 • PDF files
 • Microsoft® Word files
 • Microsoft® PowerPoint® files
 • OpenOffice/LibreOffice files
 • Uploaded HTML files
 • Image files (JPG, JPEG, GIF, PNG, BPM, TIFF)
 • YouTubeTM Videos
 • WYSIWYG/VTBE content

  Instructors don't see accessibility scores for WYSIWYG content in their courses. The results for WYSIWYG content only appear in the Institution Report.

Tilgjengelighetsresultatene avgjøres av alvorlighetsgraden for problemene i hver fil. Et lavt resultat indikerer at filen har alvorlige eller flere tilgjengelighetsproblemer, og et høyt resultat betyr at det bare finnes mindre alvorlige – eller ingen – tilgjengelighetsproblemer. Når tilgjengelighetsresultatet er under 100 prosent, kommer Ally med noen forslag til hvordan du kan gjøre filen mer tilgjengelig.


Resultatikoner

Ally Accessibility Score Icons

Scores range from Low to Perfect. The higher the score the fewer the issues.

 • Low (0-33%): Needs help! There are severe accessibility issues.
 • Medium (34-66%): A little better. The file is somewhat accessible and needs improvement.
 • High (67-99%): Almost there. The file is accessible but more improvements are possible.
 • Perfect (100%): Perfect! Ally didn't identify any accessibility issues but further improvements may still be possible.

Forbedre resultatene

Når du har tilgjengelighetsresultatet, kan du forbedre det ved å undersøke tilgjengelighetsproblemene og gjøre endringer i innholdet. Det er viktig for alle brukere å ha tilgjengelige dokumenter, og med Ally får du verktøyene du trenger for å forstå vanlige problemer og forbedre emnefilene dine.

Finn frem til et innholdselement, og velg Tilgjengelighetsresultat-indikatoren for å se panelet for undervisertilbakemelding.

Mer om hvordan du forbedrer resultater