Gjør innholdet ditt nyttigere og mer tilgjengelig.

Alle studenter er forskjellige og har ulike læreferdigheter. Når du gir dem mer tilgjengelig originalinnhold, kan de velge de formatene som passer dem selv best. HTML for bedre lesing på mobiltelefon, elektronisk braille for synshemmede og lyd for å lære fra hvor som helst. Ally skanner originalinnholdet ditt automatisk og utfører en rekke trinn for å gjøre det mer tilgjengelig. 

  • Generer alternative formater studentene kan laste ned
  • Vis tilgjengelighetsresultater
  • Gi undervisertilbakemelding om hvordan tilgjengelighetsresultatet kan forbedres

Vanligvis vises tilgjengelighetsresultatet i løpet av 15–90 sekunder. Det kan ta lenger tid hvis du har komplekst innhold, eller hvis du har mye emneinnhold og alt vurderes samtidig.

Ally Instructor Quick Start Details


Alternative formats

Ally creates alternative formats of your course files based on the original. These formats are made available with the original file so students can find everything in one convenient location.

You don’t need to do anything. The alternative formats are created for you. If you want, you can disable alternative formats for any individual content item for whatever reason.

Select the menu beside your file and select Alternative formats to see the different formats available and to disable them.

More on alternative formats for students


Accessibility score indicators

Ally measures the accessibility of each file attached to your course and shows you at-a-glance how it scores. Scores range from Low to Perfect. The higher the score the fewer the issues.

  • Low: File is not accessible and needs immediate attention.
  • Medium: File is somewhat accessible and could use improvement.
  • High: File is accessible but could be improved.
  • Perfect: File is accessible. No improvement needed.

For files with Low to High scores, Ally shows you the issues and gives a step-by-step guide on how to fix them.

Find a file and select the Accessibility score. Follow the steps in front of you to go step-by-step. Select All issues to see every issue in the file and decide what issues to fix first.

Select All issues if you want to see how much each fix will improve the accessibility of the file.

More on accessibility scores


Instructor feedback

Ally provides you detailed feedback and support to help you become an accessibility pro. Learn about accessibility issues, why they matter, and how to fix them. Green is the goal! 

Select the Accessibility score to open the instructor feedback. Follow the steps in front of you to go step-by-step. Select All issues to see every issue in the file and decide what issues to fix first.

Select All issues if you want to see how much each fix will improve the accessibility of the file.