Generelle vanlige spørsmål om Ally for undervisere

Generelt

Hvilke språk støttes i Blackboard Ally?

Blackboard Ally er tilgjengelig på en rekke språk. Dette gjelder både brukergrensesnittet i Ally og de alternative formatene, deriblant lydformatet.

Det alternative lydformatet er tilgjengelig med en stemme som reflekterer språket i kildedokumentet. Det bruker den mest egnede aksenten basert på hvor Ally-distribueringen er. Hvis en bruker har et engelsk dokument, får vedkommende for eksempel høre en nord-amerikansk engelsk aksent hvis han eller hun befinner seg i Nord-Amerika, en britisk engelsk aksent hvis vedkommende er i Europa, og en australsk engelsk aksent hvis han eller hun er i Australia.

Blackboard Ally er tilgjengelig på disse språkene:

 • Katalansk
 • Dansk
 • Nederlandsk
 • Engelsk (USA)
 • Engelsk (Storbritannia)
 • Finsk
 • Fransk
 • Fransk (Canada)
 • Tysk
 • Italiensk
 • Norsk Bokmål
 • Norsk Nynorsk
 • Polsk
 • Portugisisk
 • Portugisisk (Brasil)
 • Spansk
 • Svensk
 • Tyrkisk
 • Walisisk

Hvilke læringsplattformer er Ally tilgjengelig for?

For øyeblikket er Ally tilgjengelig for disse læringsplattformene:

 • Blackboard Learn 9.1 (Q2 2017 CU3 og høyere)
 • Blackboard Learn SaaS Original- og Ultra-emnevisningen
 • Blackboard Open LMS
 • Instructure Canvas
 • Moodle på egne servere (versjon 3.2 og høyere)

Hvilke nettlesere støttes?

Ally støttes i de samme nettleserne som læringsplattformen det åpnes fra.

 • Google Chrome™
 • Mozilla Firefox®
 • Microsoft Edge®
 • Internet Explorer®
 • Safari®

Hva skjer når et emne kopieres? Følger Ally med emnekopien?

Ja. Når du kopierer et emne, blir alle alternative formater og all undervisertilbakemelding også tilgjengelig i det nye emnet.

Det kan hende det tar litt tid å flytte alt over til det nye emnet.

Når du arkiverer et emne, er bare referanser til filtilgjengeligheten tilgjengelig. Ally er en skytjeneste og lagrer alternative formater på Ally-serverne, noe som betyr at de ikke sendes tilbake til læringsplattformen. Alternative formater lagres ikke i emnearkivet, men referansen fra emnearkivet er fortsatt tilgjengelig.

Har dere noen eksempler på hvordan tilgjengelighet kan være til nytte for alle studenter?

I mange tilfeller er forbedringer i tilgjengeligheten for emneinnhold til nytte for alle studenter – også studenter uten nedsatte funksjonsevner. Tilgjengelighet er ofte nært tilknyttet kvaliteten og nytteverdien til emnematerialet.

Eksempel 1: Når du har en skikkelig digital kopi av et dokument i stedet for en skanning, blir det mer tilgjengelig for alle studenter. Dette kan gjøre det lettere å lese dokumentet – spesielt hvis skanningen er av lav kvalitet – og det gjør det også mulig for studentene å søke etter spesifikt innhold i dokumentet, kopiere og lime inn deler av dokumentet og så videre.

Eksempel 2: Semantisk HTML er et alternativt format som er fullstendig responsivt og mobilvennlig, og som gjør det mulig for alle studenter å se innhold på mobilenhetene sine. ePub er et alternativt format som gjør det lett å endre visningen av dokumenter, samt gjør det mulig å legge til merknader og fremhevinger. Lyd er et alternativt format som kan brukes på for eksempel offentlig transport, joggeturer og så videre. Oversatt versjon er et alternativt format som kan være til nytte for studenter som har et annet morsmål.

Eksempel 3: Videoer med undertekster eller transkripsjoner er lettere å se for alle studenter. Dette gjør det mulig for studentene å søke etter spesifikke deler av videoene, de kan ses selv om det er mye støy i omgivelsene (for eksempel på offentlig transport) og så videre.

Eksempel 4: Bilder med gode beskrivelser er til større nytte for alle studenter. Beskrivelsene kan forklare innholdet i bildene og hvordan de er knyttet til konteksten rundt. I tillegg gjør de det mulig å søke i bilder og så videre.

Eksempel 5: Når lange dokumenter har en skikkelig overskriftsstruktur, blir det lettere å bruke for alle studenter. Overskrifter gir ekstra struktur, noe som gjør det lettere å jobbe med og fordøye innholdet. Det gjør det også mulig å generere innholdsfortegnelser, slik at det blir lettere å navigere i dokumentene.

Endrer Ally hvordan emnet mitt ser ut?

Den eneste forskjellen du ser i emnet ditt, er at Ally gir deg et tilgjengelighetsresultat for filene dine. Resultatet vises som et målerikon ved siden av emnefilene. Velg måleren for å se og forbedre filenes tilgjengelighet.

Hva ser studentene?

Studentene ser en meny til høyre eller venstre for hvert dokument. I denne menyen kan de velge Alternative formater for å få tilgang til tilgjengelige versjoner de kan laste ned. Selv om de kan laste ned alternative formater for filene dine, er det best å forbedre dokumentene ved hjelp av undervisertilbakemelding.

Mer om Ally for studenter

Hva skjer med originalfilene?

Blackboard sletter ikke originalversjoner av dokumenter. Originalfilene blir værende i Blackboard-systemet og kan hentes ut ved behov.

Ally Accessibility Checklist FAQs


Accessibility checklist

What content does Ally check?

What accessibility issues does Ally check for?

Ally’s accessibility checklist is based on WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines). This is an international accessibility standard, and most of the legislation and legal requirements worldwide aligns with this standard.

Additionally, Ally also adds a number of additional checks on top of this that start to target the usability and quality of the course materials a bit more.

What does Ally do with content it can’t check?

Ally includes content it can’t check for accessibility issues, such as ZIP archive and XML file, under “Other” in the institutional report. This content does not receive an accessibility score, does not contribute to the institution’s accessibility score and does not have an indicator or option to download alternative formats in the User Interface.

More on the institution report for admins

What is a contrast check?

Contrast checks verify whether there is sufficient contrast between the text color and its background color. Text with poor contrast can be difficult to read for everyone, but especially for students with visual impairments such as color blindness.

Ally uses the contrast requirements specified as part of the WCAG 2.1 AA guidelines.

Use the Colour Contrast Analyser from The Paciello Group any time to check your content.

Vanlige spørsmål om alternative formater

Alternative formater

Hvilke alternative formater genererer Ally?

Ally lager alternative formater for disse filtypene:

 • PDF-filer
 • Microsoft® Word-filer
 • Microsoft® PowerPoint®-filer
 • OpenOffice/LibreOffice-filer
 • Opplastede HTML-filer

Disse alternative formatene kan genereres:

 • OCR (optisk gjenkjenning av tegn – for skannede dokumenter)
 • Tagget PDF (for Word-, Powerpoint- og OpenOffice/LibreOffice-filer)
 • Mobilvenlig HTML
 • Lyd
 • ePub
 • Elektronisk braille
 • Oversatt versjon

  Vi holder på med en prøveperiode av den oversatte versjonen. Prøveperioden kommer til å vare i noen få måneder og brukes for å samle inn tilbakemelding om brukstilfellene for formatet og kvaliteten på oversettelsene. Du finner mer informasjon under delen om det alternative formatet Oversatt versjon.

Mer om alternative formater

Blir det generert alternative formater når det kommer nedlastingsforespørsler?

Den første gangen det blir forespurt et spesifikt alternativ format for et visst innholdselement, genererer Ally det. Dette tar vanligvis 1–2 minutter.

Så snart det alternative formatet er generert, blir det lastet ned. Ally lagrer deretter resultatet i bufferen også, slik at andre forespørsler om det samme alternative formatet kan leveres og lastes ned umiddelbart fra bufferen.

Genererer Ally alternative formater for studentinnhold?

For øyeblikket behandler Ally bare undervisningsinnhold. Det vil si innhold som er lagt til av personer med redigeringstillatelser for emnet, for eksempel underviseren eller en emnedesigner. Ally behandler for øyeblikket ikke studentinnhold eller studentinnsendinger.

Hvilket format brukes som OCR-behandlet alternativt format?

OCR-behandlede versjoner gjøres tilgjengelig som taggede PDF-filer.

Hvilket format brukes som alternativt format for lyd?

Det alternative formatet for lyd gjøres tilgjengelig som en MP3-fil som kan lastes ned. Vi legger også til noe av den uthentede semantiske informasjonen i talen, noe som gir lyden mer struktur, slik at det blir lettere å følge med.

Hva slags punktskriftkode bruker Ally for det elektroniske punktskriftformatet?

Ally bruker BRF (Braille Ready File) som elektronisk punktskriftformat. Hva slags punktskriftkode som brukes, avhenger av dokumentspråket. For engelske dokumenter bruker Ally Grade 2 Unified English Braille (sammentrukket).

Du finner mer informasjon om Unified English Braille på nettstedet for UKAAF

Kan det elektroniske punktskriftformatet Ally brukes, skrives ut på en punktskriver?

BRF-formatet (Braille Ready File) kan brukes for både elektroniske leselister og punktskrivere.

Du må fortsatt sjekke om spesifikke punktskrivere har støtte for BRF-formatet.

Du finner mer informasjon om BRF på nettstedet for Accessible Instructional Materials

Hvorfor ser jeg en melding om at de alternative formatene for en fil er deaktivert?

Undervisere og administratorer kan slå av alternative formater for spesifikke innholdselementer i emner. Dette kan de for eksempel gjøre for filer som er lastet opp til et emne.

Vanlige spørsmål fra undervisere om alternative formater

Hva må underviseren gjøre for å generere alternative formater for spesifikke innholdselementer?

Ingenting. Ally registrerer automatisk eventuelt eksisterende eller nytt materiale, kjører det gjennom en sjekkliste for tilgjengelighet og gjør de alternative formatene tilgjengelige for både studentene og underviseren.

Er det noen begrensninger for filstørrelser?

Nei. I enkelte tilfeller kan det hende algoritmen ikke klarer å generere alternative formater for visse store filer, men Ally har ingen maksimumsgrenser for filstørrelser.

Hvordan håndterer Ally passordbeskyttet innhold?

Ally registrerer passordbeskyttet innhold, gir det 0 % som tilgjengelighetsresultat og kommer med veiledning i undervisertilbakemeldingen om hvordan passordet kan fjernes. Ally genererer ikke alternative formater for passordbeskyttet innhold, siden vi ikke får tilgang til det aktuelle innholdet.

Kan jeg deaktivere alternative formater?

Ja. Hvis du vil, kan du slå av alternative formater for ulike innholdselementer. Du kan aktivere dem igjen senere hvis du ombestemmer deg.

Vanlige spørsmål om oversatte versjoner


Oversatt versjon

Med dette alternative formatet får du en maskinoversatt versjon av underviserens originaltekst. Teksten kan oversettes til opptil 50 ulike språk, og funksjonen har støtte for PDF-, Word-, Powerpoint- og HTML-dokumenter. 

På hvilke språk er den oversatte versjonen tilgjengelig som alternativt format?

Den oversatte versjonen er for øyeblikket tilgjengelig på disse språkene:

 • Afrikaans
 • Arabisk
 • Bosnisk – kyrillisk
 • Bosnisk – latinsk
 • Bulgarsk
 • Kantonesisk – tradisjonell
 • Katalansk
 • Kinesisk – forenklet
 • Kinesisk – tradisjonell
 • Kroatisk
 • Tsjekkisk
 • Dansk
 • Nederlandsk
 • Engelsk
 • Estlandsk
 • Finsk
 • Fransk
 • Tysk
 • Gresk, moderne
 • Haitisk
 • Hebraisk
 • Hindi
 • Ungarsk
 • Indonesisk
 • Italiensk
 • Japansk
 • Koreansk
 • Latvisk
 • Litauisk
 • Malayisk
 • Maltesisk
 • Norsk Bokmål
 • Persisk (farsi)
 • Polsk
 • Portugisisk
 • Rumensk
 • Russisk
 • Serbisk – kyrillisk
 • Serbisk – latinsk
 • Slovakisk
 • Slovensk
 • Spansk
 • Swahili
 • Svensk
 • Thai
 • Tyrkisk
 • Ukrainsk
 • Urdu
 • Vietnamesisk
 • Walisisk

Vanlige spørsmål om undervisertilbakemelding


Undervisertilbakemelding

Hvordan ser jeg alle problemer?

Velg Alle problemer for å se alle problemer i filen. I denne visningen ser du hvor mye resultatet kan forbedres ved å rette opp de ulike problemene. Finn frem til problemet du vil begynne å løse, og velg Fiks.

Hvilket terskelnivå brukes for fargen på tilgjengelighetsindikatoren?

Vi gir alle dokumenter et tilgjengelighetsresultat, som er en prosentverdi som er ment å gjenspeile hvor tilgjengelig et element er, hvor mange studenter som kan bli berørt, i hvor stor grad de blir berørt, osv. For å beregne tilgjengelighetsresultatet for et dokument tar vi et vektet gjennomsnitt av de ulike tilgjengelighetsreglene/-sjekkene, ettersom noen regler er viktigere eller har større innvirkning enn andre.

I brukergrensesnittet bruker vi terskelverdier for å avgjøre fargen på indikatoren.

Tilgjengelighet er i stor grad et spektrum der det alltid er mulig å gjøre flere forbedringer, så det er vanskelig å utpeke et punkt hvor et element er «tilgjengelig». Men som en hovedregel er elementer nokså bra når de er i det grønne området.

Hvilke innholdstyper er forhåndsvisningene i nettleseren tilgjengelige for?

Forhåndsvisninger i nettleseren er for øyeblikket tilgjengelig for disse filene:

 • Bilder
 • PDF-dokumenter
 • Word-dokumenter
 • PowerPoint-presentasjoner
 • OpenOffice/LibreOffice-filer (Writer og Impress)

Disse forhåndsvisningene brukes for å identifisere hvor i dokeumtentet du kan finne spesifikke tilgjengelighetsproblemer. For øyeblikket fremheves disse problemene:

 • Bilder uten egnet alternativ beskrivelse
 • Tekstfragmenter med utilstrekkelig kontrast
 • Tabeller uten tabelloverskrifter

Undervisertilbakemeldingen for andre tilgjengelighetsproblemer viser bare forhåndsvisningen av innhold uten fremhevinger.

Mer om forhåndsvisninger