Alle kan dra nytte av alternative formater

Klasserom verden over – både fysiske og digitale – har studenter med ulike behov. Med alternative formater kan alle få tilgang til informasjonen de trenger, på den måten de trenger eller vil ha den.

Med alternative formater kan alle studenter oppfylle de samme læringsmålene ved å bruke ressurser som er laget med tanke på hver enkelt students behov. Blackboard Ally lager for eksempel alternativer i elektronisk braille- eller lydformat for studenter med synshemninger.

Alternative formater er ikke bare for spesifikke grupper med studenter. Alle kan dra nytte av alternative formater. Det kan for eksempel hende du har studenter som fort blir slitne i øynene eller lærer bedre ved å lytte. Da kan de høre på en lydversjon av filen du har lastet opp. Eller de kan bruke HTML- eller ePub-formatene, så det blir lettere å lese innholdet på mobilenheter.

Mer om de ulike alternative formatene og fordelene med dem

Undervisere trenger ikke å gjøre noen ting. Ally lager de alternative formatene for deg.

Under visere i Blackboard Learn med original-visningen for emner, bør velge Bygg innhold og filer for å sikre at studentene har tilgang til de alternative format alternativene fra Blackboard-appen. Alternative formater for innhold som er opprettet av Bygg innhold og element, støttes ikke i appen. Det planlegges en fremtidig oppdatering som vil utvide tilgangen til alternative formater til andre områder i Blackboard-appen.


Finn til alternative formater fra Ally på læringsplattformen din

Finn tilgjengelige alternative formater

Når en filer legges til i et emne, lager Ally alternative formater av filen basert på originalversjonen. Hvis originalfilen er en PDF-fil, lager Ally versjoner i lyd-, elektronisk braille- og ePub-format av det samme innholdet. Disse formatene gjøres tilgjengelig sammen med originalfilen, slik at alt er på samme praktiske sted.

Hvilke alternative formater som lages, avhenger av filtypen til originalfilen. Hvis du ikke ser noe alternativ om å laste ned alternative formater, er ikke Ally aktivert for emnet eller filen. Eventuelt er ikke filen i en innholdstype som støttes.

Finn en fil i emnet ditt, og velg Alternative formater-nedlastingsikonet ved siden av det. Velg den versjonen som passer best for behovene dine! 

Du finner alternative formater overalt hvor det er lagt til filer i emnet.


Hvilke alternative formater genererer Ally?

Hvilke alternative formater genererer Ally?

Ally lager alternative formater for disse filtypene:

 • PDF-filer
 • Microsoft® Word-filer
 • Microsoft® PowerPoint®-filer
 • OpenOffice/LibreOffice-filer
 • Opplastede HTML-filer

Disse alternative formatene kan genereres:

 • OCR (optisk gjenkjenning av tegn – for skannede dokumenter)
 • Tagget PDF (for Word-, Powerpoint- og OpenOffice/LibreOffice-filer)
 • Mobilvenlig HTML
 • Lyd
 • ePub
 • Elektronisk braille
 • Oversatt versjon
  • Den oversatte versjonen er deaktivert som standard. Administratorer kan sende inn en brukerstøtte-sak for å aktivere den.
 • BeeLine Reader

Mer om alternative formater


Deaktiver alternative formater

Hvis du vil, kan du slå av alternative formater for innholdselementer enkeltvis. Du kan aktivere dem igjen senere hvis du ombestemmer deg. 

Dette deaktiverer bare alternative formater for den valgte filen. Du må følge disse trinnene for hver fil du vil deaktivere alternative formater for. Hvis du vil deaktivere alternative formater for hele emnet ditt, kan skoleadministratoren slå av Ally for hele emnet.

 1. Finn frem til en fil som er lagt ved i emnet ditt.
 2. Velg menyen ved siden av den og så Alternative formater.
 3. Velg menyen ved siden av overskriften Last ned alternative formater.
 4. Velg Deaktiver alternative formater for denne filen.
 5. Velg Lukk.

Hvis studenter prøver å laste ned alternative formater når dette er deaktivert, ser de en melding om at alternative formater ikke er tilgjengelige for det aktuelle innholdselementet.


Aktiver deaktiverte alternative formater

Du kan slå på alternative formater hvis de er deaktivert. 

Dette aktiverer bare alternative formater for den valgte filen. Du må følge disse trinnene for hver fil du vil aktivere alternative formater for.

 1. Finn frem til en fil som er lagt ved i emnet ditt.
 2. Velg menyen ved siden av den og så Alternative formater.
 3. Velg Aktiver for denne filen.
 4. Velg Lukk.

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål fra undervisere om alternative formater

Hva må underviseren gjøre for å generere alternative formater for spesifikke innholdselementer?

Ingenting. Ally registrerer automatisk eventuelt eksisterende eller nytt materiale, kjører det gjennom en sjekkliste for tilgjengelighet og gjør de alternative formatene tilgjengelige for både studentene og underviseren.

Er det noen begrensninger for filstørrelser?

Nei. I enkelte tilfeller kan det hende algoritmen ikke klarer å generere alternative formater for visse store filer, men Ally har ingen maksimumsgrenser for filstørrelser.

Hvordan håndterer Ally passordbeskyttet innhold?

Ally registrerer passordbeskyttet innhold, gir det 0 % som tilgjengelighetsresultat og kommer med veiledning i undervisertilbakemeldingen om hvordan passordet kan fjernes. Ally genererer ikke alternative formater for passordbeskyttet innhold, siden vi ikke får tilgang til det aktuelle innholdet.

Kan jeg deaktivere alternative formater?

Ja. Hvis du vil, kan du slå av alternative formater for ulike innholdselementer. Du kan aktivere dem igjen senere hvis du ombestemmer deg.

Video: Alternative formater for Instructure Canvas