Når du har lastet opp filer i emnet ditt, genererer Ally et tilgjengelighetsresultat for hver fil. I økter med flere filer vises tilgjengelighetsresultatet for hver fil. I områder hvor du åpner filer, er tilgjengelighetsikonet plassert til høyre eller venstre for filene. Velg ikonet for å se informasjon og gjøre filene mer tilgjengelige. 

Mer om hvordan du gjør filer mer tilgjengelige


Se problemer med filers tilgjengelighet

For filer med Dårlig til God som resultat viser Ally problemene og en trinnvis veiledning om hvordan du kan løse dem. Finn frem til en fil, og velg Tilgjengelighetsresultat-indikatoren for å se panelet for undervisertilbakemelding.

Panelet for undervisertilbakemelding inneholder alt du trenger for å forstå og utbedre tilgjengelighetsproblemene i filen.

 1. Tilgjengelighetsresultat: Se det overordnede resultatet for hele filen:
 2. All problemer: Velg Alle problemer for å se alle problemer i filen. I denne visningen ser du hvor mye resultatet kan forbedres ved å rette opp de ulike problemene. Finn frem til problemet du vil begynne å løse, og velg Fiks.
 3. Beskrivelse av problemer og trinnvis hjelp: Se beskrivelsen av et problem sammen med filen.
  • Velg Betydningen av dette for å finne ut mer om problemet.
  • Velg Hvordan og følg trinnene for å forbedre tilgjengeligheten for filen.

   Disse instruksjonene endres avhengig av filen og hvilke tilgjengelighetsproblemer som blir funnet. Med en PDF-fil ser du for eksempel kanskje instruksjoner om hvordan du kan gjøre den tagget. Velg Fremgangsmåte for å tagge PDF-filer.

 4. Last opp: Last opp oppdaterte filer for å erstatte eksisterende versjoner.

Mer om hvordan du forbedrer tilgjengelighetsresultater


Blackboard Learn

Innhold må knyttes til et emne for å vurderes. Hvis du bruker Blackboard Learn, må innhold i Mitt innhold legges til i et emne for at Ally skal vurdere det. Elementer i Mitt innhold som ikke er tilknyttet noe emne, blir ignorert. 

Finn tilgjengelighetsresultater i Original-emnevisningen

Ser dette ukjent ut?Gå til «Ultra»-hjelpen om hvordan du finner tilgjengelighetsresultater.

Ikonene for filers tilgjengelighet finnes alltid ved siden av filene, men nøyaktig hvor de er, varierer i de ulike emneområdene. I Blackboard Learn pleier tilgjengelighetsikonet å være til venstre for filen.

Finn tilgjengelighetsresultater i Ultra-emnevisningen

Ser dette ukjent ut?Gå til «Original»-hjelpen om hvordan du finner tilgjengelighetsresultater.

Rediger en fil for å finne tilgjengelighetsresultatet. Gå til Emneinnhold-siden, og finn frem til en fil du vil forbedre. Åpne Flere alternativer-menyen, og velg Rediger. Ved siden av Tilgjengelighetsresultat ser du et ikon som raskt viser filens tilgjengelighetsresultat. Hold markøren over ikonet for å se resultatet.


Instructure Canvas

Ikonene for filers tilgjengelighet finnes alltid ved siden av filene, men nøyaktig hvor de er, varierer i de ulike emneområdene.

Oppgaver

Filer

Tilgjengelighetsikonet er plassert til høyre for filen i Tilgjengelighet-kolonnen.

Tekstbasert

Du finner tilgjengelighetsikonet ved siden av filen.


Moodle

Finn frem til tilgjengelighetsikonet til høyre for filnavnet.


D2L BrightSpace

Finn frem til tilgjengelighetsikonet til høyre for filnavnet.


Schoology

Finn frem til tilgjengelighetsikonet til høyre for filnavnet.


Blackboard Web Community Manager (WCM)

Gå til tilgjengelighetsrapporten for Ally i verktøyet for områdeadministrering. Gå til Tilgjengelighetsproblemer-tabellen, og finn frem til et innholdselement med et tilgjengelighetsproblem. Velg indikatoren for tilgjengelighetsresultatet for det aktuelle innholdselementet for å åpne tilbakemeldingspanelet.

Mer om Ally i WCM