Nodau

Yn y Wedd Cwrs Ultra, gallwch alinio nodau â nifer o eitemau yn eich cwrs:

Gall sefydliadau ddangos bod eu rhaglenni a chwricwlwm yn effeithiol pan fydd nodau’n alinio gyda chynnwys cwrs a gweithgareddau. Mae eich sefydliad yn mewngludo neu’n creu nodau a gallwch eu halinio i gynnwys eich cwrs. Ni all hyfforddwyr greu nodau, ond gallwch ddod o hyd i nodau ac ychwanegu nodau sydd ar gael yn y system.

Alinio nodau â phrawf, aseiniad, neu drafodaeth

Mewn prawf, aseiniad, neu drafodaeth, dewiswch y botwm Gosodiadau i ychwanegu, golygu, a thynnu nodau. Yn y panel sy'n ymddangos, dewiswch Alinio gyda Nodau. Bydd y dudalen Nodau a Safonau yn ymddangos. Os oes gan yr eitem nodau sy'n gysylltiedig â hi eisoes, mae’r ddolen yn dangos y nifer o nodau.

I alinio nodau â chwestiwn prawf unigol, agorwch y prawf. Agorwch y ddelwedd nesaf at y cwestiwn a dewiswch Alinio gyda nod. Mae botwm tlws yn ymddangos wrth ochr cwestiynau gyda nodau wedi’u halinio. Dewiswch y botwm i olygu neu dynnu nodau o’r cwestiwn. Neu, gallwch ddewis Alinio gyda nod eto i ychwanegu, golygu, neu dynnu nodau sy’n gysylltiedig â’r cwestiwn.

Gall myfyrwyr weld gwybodaeth ar gyfer y nodau rydych yn eu halinio â phrofion, aseiniadau, neu drafodaethau fel eu bod yn gwybod eich disgwyliadau.

Alinio nodau gydag eitemau ar y dudalen Cynnwys y Cwrs

Gallwch alinio nodau â rhai eitemau ar dudalen Cynnwys y Cwrs, gan gynnwys dolenni, offer dysgu gyda chysylltiadau LTI, ffeiliau a dogfennau. 

I ychwanegu, golygu, neu ddileu nodau sy’n gysylltiedig â’r eitemau hyn, agorwch y ddewislen yn rhes yr eitem a dewiswch Golygu. Yn y panel sy'n ymddangos, dewiswch Alinio gyda Nodau. Bydd y dudalen Nodau a Safonau yn ymddangos. Os oes gan yr eitem nodau sy'n gysylltiedig â hi eisoes, mae’r ddolen yn dangos y nifer o nodau.

Ni all myfyrwyr weld y nodau rydych chi’n eu halinio gyda dolenni, offer LTI, ffeiliau neu ddogfennau.

Alinio nodau â chyfarwyddyd

I ychwanegu, golygu neu dynnu nodau cysylltiedig o gyfarwyddyd, dewiswch Alinio â nodau dan res maen prawf. Bydd y dudalen Nodau a Safonau yn ymddangos. Ni all myfyrwyr weld y nodau y byddwch chi’n eu alinio â chyfeireb.

Tudalen Nodau a Safonau

Ar y dudalen Nodau a Safonau, gallwch ddewis nodau newydd i'w halinio â chynnwys cwrs neu dynnu nodau a ychwanegwyd o’r blaen.

 1. Dan Pori Meini Prawf, ehangwch yr adrannau a dewis meini prawf penodol:

  • Ffynhonnell: Un ffynhonnell yn unig all ymddangos ar y tro. Y dangos lle cedwir y nod.
  • Math o Set Nodau
  • Set Nodau: Cangen y dysgu neu bwnc y nod. Mae gweinyddwyr yn creu setiau nod i ddosbarthu nodau ar lefel uchel.
  • Categori
  • Math o Nod: Dosbarthiad y nod, fel y Safon.

  Neu defnyddiwch y blwch Chwilio'r canlyniadau presennol i deipio brawddeg, gair neu ran o air i ddod o hyd i nodau sy'n cyd-fynd.

 2. Mae nodau sy'n cyfateb i'r meini prawf yn ymddangos. Dewiswch y blychau ticio ar gyfer y nodau rydych am eu hychwanegu.
 3. Mae'r nodau yn ymddangos yn yr ardal Nodau a Ddewiswyd ar waelod y sgrin. Gallwch ehangu'r maes i weld eich rhestr o nodau.
  • Dewiswch yr X goch wrth ymyl nod i gael gwared arno. Mae’r nod yn cael ei dynnu o’r casgliad, ond nid yw’n cael ei ddileu o’r system.
 4. Dewiswch Cyflwyno. Mae’r nodau a ddewiswyd yn cael eu halinio gyda'r eitem.

Dileu nod

I ddileu nod o gynnwys y cwrs, dewiswch yr un ddolen a ddefnyddiwyd i alinio’r nod. Mae testun y ddolen yn arddangos y nifer o nodau a aliniwyd gyda’r eitem, er enghraifft, Aliniwyd gyda 3 nod. Dewiswch y ddolen i agor y rhestr o nodau, a dewiswch y botwm bin sbwriel wrth ochr y nod rydych am ei dynnu

I ddileu nodau o gwestiwn prawf unigol, agorwch y prawf. Dewiswch y botwm tlws wrth ochr cwestiwn. Yn y rhestr o nodau, dewiswch y botwm bin sbwriel wrth ochr y nod rydych am ei dynnu.