Cael cipolwg ar weithgarwch eich myfyrwyr

Fel hyfforddwr, gallwch weld pryd mae eich myfyrwyr wedi agor, dechrau, a chyflwyno profion ac aseiniadau gyda'r adroddiad Gweithgarwch Myfyrwyr. Yn gyffredinol, mae'r nodwedd hon yn edrych ac yn gweithredu yn yr un modd p'un a ydych chi'n gweithio mewn cwrs Gwreiddiol neu Ultra. Mewn cwrs Gwreiddiol, gallwch hefyd weld gweithgarwch myfyrwyr ar gyfer cynnwys amlgyfrwng Kaltura.

Rhagor am benderfynu ar eich gwedd gwrs


Gweld gweithgarwch myfyriwr ar gyfer asesiad

Cyrchu data Gweithgarwch Myfyrwyr o dudalen Cynnwys y Cwrs. Ewch i ddewislen asesiad a dewiswch Gweithgarwch Myfyrwyr. Mae panel â gwybodaeth am weithgarwch myfyrwyr yn agor.

Ni allwch gael mynediad at adran Gweithgarwch Myfyrwyr mewn dewislen asesiad a gaiff ei raddio'n ddienw. Pan fyddwch yn analluogi graddio dienw, bydd opsiwn Gweithgarwch Myfyrwyr yn ymddangos yn y ddewislen.

Mae'r Trosolwg Gweithgarwch Myfyrwyr yn darparu gwybodaeth gyfan ynghylch perfformiad eich myfyrwyr ar yr asesiad, megis y nifer a adolygodd adborth yr hyfforddwr.

Gallwch hefyd weld gweithgarwch ar gyfer trafodaethau. Mae dadansoddiadau trafodaethau'n darparu cipolygon i chi ar gyfranogwyr a gweithgarwch fforwm. Gall yr wybodaeth hon eich helpu i nodi myfyrwyr sy'n cyfranogi neu sydd angen cymorth ac anogaeth arnynt o bosib. Gallwch gael dadansoddeg trafod o'r dudalen Trafodaethau neu Cynnwys Cwrs.

Mwy ar ddadansoddi trafodaethau


Manylion ynghylch Gweithgarwch Myfyrwyr

Mae brig y dudalen yn dangos trosolwg o wybodaeth i chi, gan gynnwys amser cyflwyno cyfartalog y cwrs, amser i'w agor, amser cyn y dyddiad cyflwyno, a gweithgarwch cyflwyno ar gyfer pob myfyriwr. Mae Amlder Dosbarthiad yn dangos y graddau rydych wedi'u haseinio i fyfyrwyr.

Mae hanner gwaelod y dudalen yn cynnwys gweithgarwch myfyrwyr unigol, gan gynnwys enwau pob myfyriwr, llinell amser y gweithgarwch, amser dechrau a gorffen, a gradd. Gallwch weld y data hwn mewn dau fodd: ar ffurf grid neu ar ffurf siart. Mae'r golwg grid yn dangosLlinell Amser Gweithgarwch mewn graff plotio gweledol, blwch-a-blewyn. Gallwch hofran dros y marciau tic ar y plot i weld marcwyr pwysig o weithgarwch myfyrwyr, megis y dyddiad yr agorodd yr aseiniad.

Mae'r wedd siart yn darparu'r un wybodaeth â'r graff, ond mae pob darn o wybodaeth am amser wedi'i restru mewn colofn ar wahân gyda data rhifiadol.

  • Cafwyd mynediad ar ôl - Yr amser a dreuliwyd ar ôl i’r prawf fod yn weladwy i fyfyrwyr a’r tro cyntaf mae myfyrwyr wedi’i weld.
  • Dyddiad agor - Dyddiad y agorwyd y prawf mewn rhagolwg, heb ddechrau ymgais.
  • Dyddiad dechrau - Y dyddiad mae’r myfyriwr wedi dechrau ymgais.
  • Cychwyn i orffen - Yr amser mae’r myfyriwr wedi’i dreulio i gwblhau cyflwyniad y prawf.

Os ydych eisiau, gallwch ddewis lawrlwytho'r data ar gyfer pob un o'ch myfyrwyr. Dewiswch Lawrlwytho yn y top ar y dde yn adran Manylion Gweithgarwch Myfyrwyr.


Cysylltwch â myfyriwr i ddilyn i fyny

Yn yr adran Manylion Gweithgarwch Myfyrwyr, gallwch anfon neges at fyfyriwr penodol o'r golwg grid rhagosodedig.

Dewiswch yr eicon Neges ac anfonwch neges at un o'ch myfyrwyr. Gwahoddwch i'r myfyriwr gwrdd â chi un wrth un neu yn ystod oriau swyddfa i drafod gweithgarwch yn y cwrs.

Ar ddyfais symudol lai, efallai y bydd angen i chi ddewis yr eicon Rhagor o Opsiynau cyn y bydd y dewis Neges yn ymddangos.