De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. De cijferlijst is altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Je bepaalt zelf waar je begint met beoordelen: 

 • Vanuit de activiteitenstream 

 • Vanuit het basisnavigatiemenu 

 • Vanuit een opdracht 

 • Vanuit de cijferlijst 

 • Vanaf de pagina Inzendingen 
   

 
Toegang tot beoordelen vanuit de Activiteitenstream 

Als inzendingen van studenten beoordeeld kunnen worden, krijg je een melding in de activiteitenstream. Selecteer Nieuwe inzendingen die klaar zijn om te worden in de activiteitenstream om naar de cijferlijst van de cursus te gaan en te beginnen met de beoordeling. 
 

You can access grading from the Activity Stream

 

Toegang tot beoordelen vanuit het basisnavigatiemenu

Als je wilt zien hoeveel opdrachten in al je cursussen klaar zijn om beoordeeld te worden en je wilt de beoordelingsopties bekijken, selecteer je Cijfers in het navigatiemenu aan de linkerkant. Al je beoordelingstaken worden per cursus weergegeven. Je ziet opdrachten die klaar zijn om te worden beoordeeld of opdrachten die te laat zijn van een of meer studenten.
 

Access grading from the navigation menu

 

Toegang tot beoordelen vanuit een opdracht

Je kunt ook rechtstreeks vanuit een opdracht in de cursus gaan beoordelen. Selecteer het tabblad Inzendingen om te zien hoeveel studenten de opdracht hebben voltooid en begin met beoordelen.  
 

Access grading from the submissions page


Toegang tot beoordelen vanuit de cijferlijst

Ga naar de cijferlijst van de cursus via de navigatiebalk in je cursus om te zien wie inzendingen heeft ingeleverd en begin met beoordelen.
 

Start grading from the Gradebook

 

Je kunt vanuit twee weergaven cursuswerk beoordelen, items beheren en cijfers publiceren: 
 
Weergave van beoordeelbare items. Als je de cijferlijst hebt gebruikt, is de lijst met beoordeelbare items de standaardweergave. Je kunt hier al het toegewezen cursuswerk zien, de beoordelingsstatus van elke opdracht en of er cijfers moeten worden gepubliceerd.
 

Gradable items view in the Gradebook


Rasterweergave. In de rasterweergave van studenten zie je de cijfers die studenten hebben gekregen voor elke opdracht en kun je zien wanneer je opdrachten moet beoordelen. Selecteer het pictogram voor de rasterweergave in de cijferlijst. Selecteer Nu beoordelen in de kolom van een opdracht om te beginnen met het beoordelen van het werk van een student. 
 

Grid view from the Gradebook

Meer informatie over het navigeren in de cijferlijst 
 

Toegang tot beoordelen vanuit de pagina Inzendingen 


De pagina Inzendingen bevat alle ingeschreven studenten en je kunt op één pagina alle inzendingen bijhouden. Je kunt de pagina Inzendingen openen vanuit een beoordeling of vanuit de weergave met beoordeelbare items in de cijferlijst. 
 
Zo kun je snel zien welke pogingen klaar zijn om te worden beoordeeld. Gebruik het menu Filter op de pagina Inzendingen om alleen inzendingen weer te geven die moeten worden beoordeeld. Het menu Filter wordt niet weergegeven voor groeps- en discussie-items. 
 
De foto's van studenten in hun profiel worden weergegeven met een rode cirkel als ze inzendingen te laat hebben ingeleverd of als de einddatum is verstreken en ze helemaal niets hebben ingezonden. 
 

You can see every submissions' status from the submissions page

 

Tijdstempels van inzendingen weergeven

Als je gaat beoordelen of cijfers gaat controleren, kun je naar het tijdstempel van een inzending wijzen om meer informatie weer te geven. Tijdstempels worden vermeld op de pagina's met inzendingen van studenten en in het venster van een poging wanneer je meerdere pogingen hebt toegestaan voor een beoordeling.

Zo kun je op de pagina met een inzending van een student via het tijdstempel zien wanneer de inzending is verstuurd en wanneer jij het cijfer hebt gepubliceerd. Het tijdstempel is rood als een beoordeling na de einddatum is ingeleverd. Je ziet dan ook het label "te laat".
 

Submission timestamp appears when pointer is over the submission icon.

 

Een opdracht met meerdere pogingen beoordelen 

Meerdere pogingen zijn van invloed op de manier waarop het eindcijfer voor de opdracht wordt berekend. Geef aan hoe je het eindcijfer wilt berekenen: 

 • Gemiddelde van alle pogingen 

 • Eerste poging met een cijfer 

 • Poging met hoogste cijfer 

 • Laatste poging met een cijfer 

 • Poging met laagste cijfer 
   

The Assignment settings panel is open with the "Grade attempts" dropdown list displayed and the "Average of all attempts" option selected.


De pagina Cijfers geeft standaard de meest geschikte poging weer op basis van de instelling Pogingen beoordelen en de voltooiingsstatus: 
 

Instelling Pogingen beoordelen 

Voltooiingsstatus van beoordeling 

Standaardpoging weergegeven 

Laatste poging met een cijfer 

Alle 

Meest recente poging 

Eerste poging met een cijfer 

Alle 

Eerste poging 

Poging met het hoogste cijfer 

Alle pogingen zijn beoordeeld 

Poging met het hoogste cijfer 

Poging met het laagste cijfer 

Alle pogingen zijn beoordeeld 

Poging met het laagste cijfer 

Gemiddelde van alle pogingen 

Alle pogingen zijn beoordeeld 

Meest recente poging 

Poging met het hoogste cijfer 

Er zijn pogingen zonder cijfer 

Oudste poging zonder cijfer 

Poging met het laagste cijfer 

Er zijn pogingen zonder cijfer 

Oudste poging zonder cijfer 

Gemiddelde van alle pogingen 

Er zijn pogingen zonder cijfer 

Oudste poging zonder cijfer 

 
Hierdoor kun je werk van studenten snel evalueren en beoordelen. Als voor de berekening van cijfers aanvullende beoordelingstaken nodig zijn, word je naar die taak geleid. Als dat niet het geval is, wordt de meest geschikte beoordeelde poging weergegeven.

 

Attempt selector improvements

 

Individuele pogingen bekijken 

Een opdracht met meerdere pogingen kun je vanaf dezelfde plekken beoordelen als een gewone opdracht: 

 • De activiteitenstream 

 • De cijferlijst 

 • De opdracht 

Wanneer je de naam van een student selecteert, verschijnt er een deelvenster met de verschillende pogingen, samen met de datum van inzending. Selecteer een poging om de bijdrage weer te geven. 

De feedbackoptie verschijnt naast elke poging. Selecteer de spraakballon om het feedbackvenster te openen. Je kunt door de opdracht bladeren en dan algemene feedback en een cijfer toevoegen. 

Gebruik het deelvenster aan de rechterkant om te navigeren door tabbladen zoals rubrieken, feedback en originaliteitsrapport. Je kunt ook door de inzendingsweergave en de deelvenstertabbladen navigeren met verschillende schuifbalken. Zelfstandige schuifbalken zorgen ervoor dat cursusleiders of beoordelaars omhoog en omlaag kunnen scrollen in de inhoud van de inzendingen zonder dat dit gevolgen heeft voor de navigatie op het zijtabblad of de koptekst.

Let op: Als je cijfers post, kunnen studenten deze bekijken samen met alle feedback die je hebt opgegeven. Alle feedback voor alle pogingen, zelfs niet-beoordeelde pogingen, wordt weergegeven aan studenten. Als je een rubriek hebt gebruikt of vragen die automatisch worden beoordeeld, is er mogelijk al een cijfer toegekend aan de poging. 

Eindcijfers

Het eindcijfer voor een opdracht met meerdere pogingen wordt berekend op basis van de instelling die je kiest voor Pogingen beoordelen in het venster Opdrachtinstellingen. In het deelvenster met de pogingen van studenten wordt het eindcijfer weergegeven wanneer de pogingen zijn beoordeeld. Als het eindcijfer bijvoorbeeld wordt berekend op basis van de poging met de hoogste beoordeling, wordt het eindcijfer direct weergegeven nadat ten minste één poging is beoordeeld. Het cijfer kan dan nog veranderen als je andere pogingen gaat beoordelen. Als je klaar bent met het beoordelen van de pogingen, kun je het eindcijfer vrijgeven aan de student. 

Wat zien studenten? 

Bij opdrachten met meerdere pogingen wordt het toegestane aantal pogingen vermeld, samen met de berekening van het eindcijfer. Studenten kunnen deze informatie bekijken op de pagina Details en informatie voordat ze beginnen. Als cijfers zijn gepost, kunnen studenten hun cijfers bekijken voor de afzonderlijke pogingen en het eindcijfer. Als je besluit om het eindcijfer te vervangen, wordt dit via een bericht gemeld aan de student. 

Meer informatie over het openen van opdrachten door studenten in Blackboard Learn 
 

Over Bb Annotate 

Bb Annotate

Je kunt BB Annotate gebruiken voor inline beoordelen in je cursussen. Bb Annotate biedt robuustere functies om aanpasbare feedback aan studenten te geven. Functies zijn onder meer een overzichtsweergave van het zijpaneel, vrije tekentools, verschillende kleurselecties en nog veel meer.


Werkstroom voor beoordeling van Bb Annotate

Op de pagina Inzendingen van opdrachten worden ondersteunde bestandstypen automatisch geopend in de browser. Je kunt deze documenttypen bekijken en van commentaar voorzien in de browser:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
 • Open Office® Documenten (ODS, ODT, ODP)
 • Digitale afbeeldingen (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP, HEIC)
 • Broncode (Java, PY, C, CPP, etc)
 • Medische afbeeldingen (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Macro's van Office Suite, zoals Visual Basic, worden niet ondersteund.

Sessies voor het maken van aantekeningen verlopen na een uur. Je ziet een waarschuwing als de sessie bijna is verstreken. Je voltooide opmerkingen, feedback en bestanden worden op de pagina opgeslagen. U kunt dan later verder werken aan de items.

Geanimeerde GIF's bevatten alleen het eerste frame in de pdf-viewer voor aantekening. Download de inzending om de geanimeerde GIF te bekijken.

De oorspronkelijke opmaak en ingesloten afbeeldingen blijven behouden. Als een student een bestand heeft verzonden dat niet wordt ondersteund, word je gevraagd het bestand te downloaden. Inzendingen voor opdrachten die gemaakt zijn met de editor kunnen niet inline worden beoordeeld.

Vanaf 10 dec 2020:Als het ingezonden bestand (niet geconverteerd) groter is dan 300 MB, wordt de verwerking gestopt om ervoor te zorgen dat er geen gegevens verloren gaan en dat het bestand goed presteert.

Bb Annotate wordt ondersteund door huidige versies van Firefox, Chrome en Safari.

Editing menu

Als onderdeel van het responsieve ontwerp wordt het menu gewijzigd op basis van de schermgrootte. Op middelgrote en kleine schermen geven de instellingen Documentweergave het paginanummer weer dat je bekijkt. Tools voor aantekeningen worden gestapeld onder het pictogram Hulpmiddelen voor aantekeningen weergeven. Op kleine schermen is de Inhoudsbibliotheek verborgen.

Menu-opties van links naar rechts

 • Zijpaneel: Bekijk de weergave Miniaturen, Overzicht of Aantekeningen van de inzending.
 • Pagina's: Gebruik de pijlen om naar verschillende pagina's in de inzending te springen.
 • Pan: Verplaats de inzending op de pagina.
 • Zoomen en Aanpassen: Zoom de inzending in en uit of pas de weergave aan op de pagina, pas de breedte aan of selecteer de optimale aanpassing.
 • Tools voor aantekeningen: Selecteer elke tool om de eigenschappen van de tool weer te geven.

  Je selectie voor elke tool wordt tussen de inzendingen opgeslagen.

 • Tekenen, Kwasten Gum: Teken uit de vrije hand op de inzending met verschillende kleuren, diktes en dekking. Selecteer de gum om aantekening te verwijderen. Je kunt onderdelen van een tekening uit vrije hand wissen met de gum of selecteer het pictogram Verwijderen om de hele tekening te verwijderen.
 • Afbeelding of Stempel: Kies een vooraf geladen stempel of maak je eigen aangepaste stempel of afbeelding om deze aan de inzending toe te voegen.
 • Ongedaan maken: Ongedaan maken of herstellen wat je als laatste hebt gedaan.
 • Opnieuw uitvoeren: Herhalen wat je als laatste hebt gedaan.
 • Tekst: Voeg direct tekst toe aan de inzending. Je kunt de tekst verplaatsen, bewerken en wijzigen en het lettertype, de grootte, de uitlijning en de kleur van de tekst selecteren.
 • Vormen: Kies uit Lijn, Pijl, Rechthoek, Ellips, Veelhoek en Polylijn. Elke vorm heeft zijn eigen instellingen voor het wijzigen van de kleur, breedte, dekking en meer.
 • Opmerking: Geef feedback in opmerkingen. Je opmerkingen worden weergegeven in een deelvenster naast de inzending.

  Studenten hebben toegang tot de bestanden met aantekeningen, maar kunnen geen aantekeningen toevoegen aan hun inzendingen.

 • Afdrukken of Downloaden: Druk de inzending af of download deze met de aantekeningen.

  Een bekend probleem met de ingebouwde PDF-viewer van sommige browsers veroorzaakt mogelijk dat niet al je aantekeningen worden weergegeven. Bekijk geannoteerde pdf's in een oorspronkelijke pdf-viewer zoals Adobe Acrobat.

 • Zoeken: Zoek in de inzending naar specifieke tekst.
 • Inhoudsbibliotheek: Een bank maken met herbruikbare opmerkingen. Je kunt opmerkingen toevoegen, bewerken, verwijderen en zoeken in de bibliotheek. Je kunt ook vanuit het menu rechtstreeks een opmerking toevoegen aan de inzendingspagina. Selecteer het plusteken om een nieuwe opmerking toe te voegen aan de Inhoudsbibliotheek. Je kunt inhoud uit de bibliotheek voorzien van een opmerking, kopiëren naar Klembord, bewerken, of verwijderen . Typ trefwoorden of woordgroepen om te zoeken naar opgeslagen opmerkingen.<

  De Inhoudsbibliotheek is alleen beschikbaar in SaaS-omgevingen.

 • Markeringen: Selecteer specifieke gedeelten van de inzending om te markeren. Er wordt een extra menu geopend terwijl je tekst in de inzending markeert. Je kunt de geselecteerde sectie markeren, doorhalen, onderstrepen, een kronkellijn zetten of een opmerking plaatsen.

een opdracht met een tijdslimiet beoordelen 

Als je studenten toestemming hebt gegeven om verder te werken aan een opdracht nadat de tijdslimiet is verstreken, kun je zien voor welke opdrachten hiervan gebruik is gemaakt. Als je vragen hebt toegevoegd, kun je ook zien hoeveel vragen er na de tijdslimiet zijn beantwoord. 

Meer informatie over het beoordelen van werk met tijdslimieten 
 

Beoordelen en feedback met behulp van rubrieken 

Nadat je een rubriek hebt gemaakt en deze aan een opdracht of discussie hebt gekoppeld, kun je de rubriek gebruiken bij het beoordelen. De gekozen rubriek wordt vermeld op de pagina met de opdracht, toets of discussie. Je kunt maar één rubriek koppelen aan elk item. Het is niet mogelijk om een rubriek te koppelen aan een opdracht met vragen. 
 
Meer informatie over het maken van rubrieken 
Meer informatie over het beoordelen met een rubriek en het geven van feedback 
 

 Een cijfer toekennen 

Selecteer de naam van een student vanuit de pagina Inzendingen om de bijbehorende inzendingen te openen, cijfers toe te kennen en feedback te geven.  

Submissions page

 

Grade submissions


Je kunt ook een poging beoordelen vanuit de rasterweergave van de Cijferlijst. 
 

Grid view from the Gradebook

 

Cijfers vervangen 

Cijfers die je handmatig toewijst worden beschouwd als vervangende cijfers. Dit is bijvoorbeeld het geval als je in een cijferbal typt in de cijferlijst. Er wordt dan een label Vervangen weergegeven naast het cijfer. 
 

Override grade option on a graded submission.


Als meerdere pogingen zijn toegestaan en je het eindcijfer voor een item handmatig wijzigt, geef je een vervangend cijfer. 

Meer informatie over het vervangen van cijfers  
Meer informatie over cijferpillen 

Feedback toevoegen 

Open een poging om feedback toe te voegen. Selecteer op de pagina Inzending de spraakballon om het deelvenster Feedback te openen. Het deelvenster blijft zichtbaar terwijl je door de opdracht bladert en algemene feedback en een cijfer toevoegt. 
 

The Student's submission page is open with 1) an highlighted selected attempt, 2) the a highlighted "Feedback" icon, and 3) the feedback for a particular student panel displayed.


Een opname met feedback in de editor invoegen. Je kunt een audio- of video-opname van je feedback insluiten via de editor terwijl je pogingen beoordeelt. De opname-optie is voor de meeste items met cijfertoekenning beschikbaar in de feedbackeditor. Studenten kunnen de feedback afspelen naast eventuele tekst die je hebt toegevoegd. 

Deze functie wordt niet in alle browsers ondersteund. Gebruik Chrome of Firefox voor de beste ervaring. 

Meer informatie over het toevoegen van audio- of videofeedback 

 Cijfers publiceren 

 Je kunt cijfers publiceren vanuit: 

 • De pagina Cijfers in de basisnavigatie 

 • De lijst met beoordeelbare items in de Cijferlijst 

 • De pagina Inzendingen
   

Access grading from the navigation menu

 

Gradable items view in the Gradebook

 

Grid view from the Gradebook

 

Als je een cijfer wilt publiceren, selecteer je Cijfer publiceren. Deze optie wordt weergegeven naast elk cijfer dat nog niet is gepubliceerd. Je kunt kiezen welke cijfers je wilt publiceren en wanneer. Gepubliceerde cijfers worden aangegeven met het bericht Gepubliceerd. Je kunt ook alle inzendingen voor een item beoordelen en dan Alle cijfers publiceren selecteren om alle cijfers in één keer vrij te geven. 

Als je cijfers publiceert, kunnen studenten deze bekijken, samen met alle feedback die je hebt opgegeven. Alle feedback voor alle pogingen, zelfs niet-beoordeelde pogingen, wordt weergegeven aan studenten. 
 
Cijfers automatisch publiceren. Als je cijfers wilt publiceren zodra een poging is beoordeeld, selecteer je de optie Cijfers voor beoordelingen automatisch publiceren in het instellingenvenster voor beoordelingen. Deze instelling is standaard niet geselecteerd voor opdrachten, maar wel voor nieuwe toetsen. Als je wilt voorkomen dat cijfers automatisch worden gepubliceerd, schakel je deze optie uit en publiceer je de cijfers handmatig. 
 

Post assessment grades automatically checkbox is shown on the test settings panel

 

Uitzonderingen toevoegen. Open het menu naast de cijferbal op de inzendingenpagina van een student om een uitzondering toe te voegen voor een opdracht. Een uitzondering bestaat uit extra pogingen of langere toegang, zelfs als de opdracht verborgen is voor andere studenten. Je kunt ook uitzonderingen toevoegen nadat je cijfers hebt vrijgegeven. 

Meer informatie over uitzonderingen voor beoordelingen

 

Assessment exception with a complete sign for a particular student.

Offline beoordelen

Als je dit handiger vindt, kun je de inzendingen van studenten downloaden en offline weergeven.   
 
Selecteer het downloadpictogram in deze gebieden in de cijferlijst: 

 • Lijstweergave: De pagina Inzendingen en het menu ‘…’ van het item in de bovenste rij 

 • Rasterweergave: Menu van het item 
   

Download assigmnents from the Gradebook

Meer informatie over het downloaden van inzendingen