De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. De cijferlijst is altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Waar begin ik met het invoeren van cijfers?

Je bepaalt zelf waar je begint met beoordelen!Via de lijst met jouw naam heb je direct toegang tot alle beoordelingstaken via de algemene pagina Cijfers.In een cursus kun je de cijferlijst van de cursus raadplegen via de navigatiebalk. Je kunt zien wie er inzendingen heeft verstuurd en je kunt beginnen met beoordelen. Via de activiteitenstream word je gewaarschuwd wanneer inzendingen van studenten klaar zijn voor beoordeling.

Deze informatie is ook van toepassing op organisaties.

Black horizontal navigation bar on the left-hand side of your browser.

Wil je weten hoeveel items in al je cursussen klaar zijn om te worden nagekeken? Via de lijst met jouw naam heb je direct toegang tot alle beoordelingstaken via de algemene pagina Cijfers. Al je beoordelingstaken worden per cursus weergegeven. Je kunt zo snel kijken hoe ver je bent, prioriteiten stellen en direct beginnen met beoordelen. Je hoeft dus niet naar een cursus te navigeren om te zien wat er klaar is voor beoordeling.

De pagina bevat alleen informatie als je actie moet ondernemen. Je ziet items die klaar zijn om te worden beoordeeld of voor hoeveel studenten de einddatum van items is verstreken.

Wil je het nog iets specifieker maken? In een cursus kun je de cijferlijst van de cursus raadplegen via de navigatiebalk. Je kunt zien wie er inzendingen heeft verstuurd en je kunt beginnen met beoordelen.

Gradebook tab from the top navigation menu from each particular course.

Via de activiteitenstream wordt je gewaarschuwd wanneer inzendingen van studenten klaar zijn voor beoordeling. Selecteer de koppeling om naar de cijferlijst te gaan. Je kunt ook het item selecteren op de pagina Cursusinhoud om te zien hoeveel studenten inzendingen hebben verstuurd.

New submission ready to grade notification displayed in the activity stream of the Instructor's view.

Cijfers toekennen, bewerken en posten

Je kunt cijfers toekennen, bewerken en posten vanaf drie locaties:

 1. De pagina Inzendingenlijst voor een item
 2. De inzendingenpagina van een student
 3. Cel in rasterweergave van studenten

De pagina Inzendingenlijst voor een item

Selecteer in de cijferlijst van de cursus een item om te gaan beoordelen. De pagina Inzendingenlijst wordt weergegeven met een lijst van alle ingeschreven studenten.

Op dit moment kun je inzendingen van dagboeken alleen beoordelen in de rasterweergave van studenten. Verbeteringen van de werkstroom voor het beoordelen van dagboeken worden op dit moment uitgevoerd.

Als je ervoor kiest om namen van studenten te verbergen voor beoordelingen zonder vragen, verschijnt er een bericht waarin staat dat de studenten anoniem worden beoordeeld. De lijst met inzendingen bevat alleen een lijst van de studenten die een inzending hebben gemaakt. Alle studenteninformatie is verborgen en studentenfoto's zijn vervangen door het algemene silhouet.

Meer informatie over anoniem beoordelen

Als je parallelle beoordeling hebt ingeschakeld, zie je het wanneer er pogingen zijn voor beoordelaars om te beoordelen of wanneer je cijfers hebt om af te stemmen.

Meer informatie over parallelle beoordeling

Je kunt zoeken naar een student of groep en selecteren hoeveel items je op de pagina wilt weergeven. Als je op student zoekt, voer je twee of meer letters of een voor- of achternaam in. Het systeem onthoudt je selectie, dus als je weggaat en weer terugkomt, wordt de instelling gebruikt in de volgende sessie. Je kunt selecteren welke pagina onderaan het scherm wordt weergegeven.

Gebruik het menu Filter om alleen inzendingen weer te geven die moeten worden beoordeeld. Op dit moment kun je filteren op Alle statussen en Cijfer nodig. Het menu Filter wordt niet weergegeven voor groeps- en discussie-items.

The Submission list page is open with 1) the number of submitted assignments highlighted, 2) the "Post all grades" option highlighted, 3) the student names search bar and the filter menu highlighted, and 4) a particular student name with the number of submitted attempts highlighted.

Op één pagina alle inzendingen bijhouden. Zo kun je snel zien welke pogingen klaar zijn om te worden beoordeeld. De foto's van studenten in hun profiel worden weergegeven met een rode cirkel als ze inzendingen te laat hebben ingeleverd of als de einddatum is verstreken en ze helemaal niets hebben ingezonden. Voor inzendingen die offline zijn verzameld, selecteer je de naam van een student om te beginnen met beoordelen.

Meer informatie over het offline verzamelen van inzendingen

De details bekijken. Je kunt de instructies en instellingen op ieder moment weergeven. Selecteer bijvoorbeeld de koppeling Inhoud en instellingen om terug te gaan naar de pagina van de opdracht of toets.

Kijken voor welke studenten speciale maatregelen gelden. Je kunt speciale maatregelen instellen voor studenten, zodat ze niet hoeven te voldoen aan bepaalde vereisten, zoals deadlines voor opdrachten. Gebruik speciale maatregelen om studenten te helpen in de cursus, zelfs als ze moeite hebben met bepaalde eisen. Studenten waarvoor speciale maatregelen van kracht zijn, herken je aan pictogrammen naast hun namen.

Meer informatie over speciale maatregelen

Op de hoogte blijven. Als je gesprekken over deze inhoud hebt toegestaan, selecteer je het pictogram Conversatie in klas openen. Studenten kunnen de inhoud met jou en andere studenten bespreken. Naarmate het gesprek zich verder ontwikkelt, wordt het alleen weergegeven met het relevante item.

Bij het pictogram wordt een cirkeltje weergegeven om nieuwe activiteit aan te geven.

Meer informatie over gesprekken

Inzendingen downloaden. Om het beoordelingsproces te versnellen, kun je de inzendingen van studenten downloaden en offline weergeven. Je kunt alle inzendingen of alleen bepaalde inzendingen als een ZIP-bestand downloaden.

Meer informatie over het downloaden van inzendingen

Beginnen met beoordelen. Selecteer de naam van een student om de bijbehorende inzendingen te openen, en cijfers toe te kennen en feedback te geven. Typ een numerieke waarde van maximaal vijf cijfers. Je kunt twee cijfers achter de komma gebruiken. Je kunt ook rechtstreeks vanaf deze pagina cijfers toekennen. Dit worden vervangende cijfers genoemd. Er wordt dan een label Vervangen weergegeven naast het cijfer. Nadat je een waarde hebt toegewezen, klik je ergens buiten het cijfertoekenningsgebied om op te slaan.

Meer informatie over het vervangen van cijfers

Meer informatie over meerdere pogingen

Klaar om cijfers te posten? Als naast een cijfer het bericht Posten staat, betekent dit dat je het cijfer nog niet hebt vrijgegeven. Je kunt kiezen welke cijfers je wilt posten en wanneer. Geposte cijfers worden in de kolom aangegeven met het bericht Gepost. Je kunt ook alle inzendingen voor een item achter elkaar beoordelen en dan Alle cijfers publiceren selecteren om alle cijfers in één keer vrij te geven.

Als je ervoor hebt gekozen om geen juiste antwoorden weer te geven voor automatisch beoordeelde vragen, ga je terug naar het deelvenster met beoordelingsinstellingen en schakel je het selectievakje Juiste antwoorden weergeven in.

Meer informatie over het weergeven van juiste antwoorden

Voor handmatig toegevoegde items bestaan geen inzendingen. Je kunt rechtstreeks vanaf de pagina met de lijst met inzendingen cijfers toekennen. Nadat je een waarde hebt getypt, klik je ergens buiten het cijfertoekenningsgebied om op te slaan. Je kunt ook feedback geven. Handmatig toegevoegde items met cijfers worden meteen gepost. Als je het item zichtbaar hebt gemaakt voor studenten, kunnen ze hun cijfers zien.

Ga naar de pagina met de inzending van een student en open het menu naast de cijferbal om een uitzondering voor een beoordeling toe te voegen. Een uitzondering kan bestaan uit extra pogingen of langere toegang, zelfs als de beoordeling verborgen is voor andere studenten. Je kunt ook uitzonderingen toevoegen nadat je cijfers hebt vrijgegeven.

Meer informatie over uitzonderingen voor beoordelingen

Assessment exception with a complete sign for a particular student.

Tijdstempels van inzendingen weergeven

Als je gaat beoordelen of cijfers gaat controleren, kun je naar het tijdstempel van een inzending wijzen om meer informatie weer te geven. Tijdstempels worden vermeld op de pagina's met inzendingen van studenten en in het venster van een poging wanneer je meerdere pogingen hebt toegestaan voor een beoordeling.

Zo kun je op de pagina met een inzending van een student via het tijdstempel zien wanneer de inzending is verstuurd en wanneer jij het cijfer hebt gepubliceerd. Het tijdstempel is rood als een beoordeling na de einddatum is ingeleverd. Je ziet dan ook het label "te laat".

Submission timestamp appears when pointer is over the submission icon.

In het geval van meerdere pogingen selecteer je op de overzichtspagina Inzendingen de naam van een student om het venster met pogingen te openen. Wijs naar een tijdstempel om de aanvullende informatie te bekijken.

Submission timestamp appears when pointer is over the student's attempt number.

Deelvenster Feedback

Open een poging. Selecteer op de pagina Inzending het pictogram Feedback om het deelvenster Feedback te openen. Het deelvenster blijft zichtbaar terwijl je door de opdracht bladert en algemene feedback en een cijfer toevoegt.

Als je cijfers post, kunnen studenten deze bekijken en alle feedback die je hebt opgegeven. Alle feedback voor alle pogingen, zelfs niet-beoordeelde pogingen, wordt weergegeven aan studenten.

The Student's submission page is open with 1) an highlighted selected attempt, 2) the a highlighted "Feedback" icon, and 3) the feedback for a particular student panel displayed.

Meer informatie over het toevoegen van feedback en cijfers voor groepsopdrachten


Opname met feedback invoegen in de editor

Je kunt een audio- of video-opname van je feedback insluiten via de editor terwijl je pogingen beoordeelt. De opname-optie is voor de meeste items met cijfertoekenning beschikbaar in de feedbackeditor. Studenten kunnen de feedback afspelen naast eventuele tekst die je hebt toegevoegd.

Deze functie wordt niet in alle browsers ondersteund. Gebruik Chrome of Firefox voor de beste ervaring.

In the feedback panel, the expanded purple plus sign lets you insert feedback, and the "Insert/Edit Recording" option is highlighted.

Meer informatie over het toevoegen van audio- of videofeedback

De inzendingenpagina van een student

Open inzendingen van studenten via de pagina Inzendingenlijst in de cijferlijst van de cursus.

All submissions made by an individual student

Cijfers toekennen, feedback geven en cijfers posten. Geef een cijfer en selecteer het feedbackpictogram om een opmerking toe te voegen met suggesties, bemoedigende woorden en algemene feedback over de inzending. Open het menu om het cijfer te publiceren of de inzending te verwijderen. Je kunt ook een uitzondering voor deze beoordeling instellen voor de student. Een uitzondering kan bestaan uit extra pogingen of langere toegang, zelfs als de beoordeling verborgen is voor andere studenten. Als studenten bestanden hebben geüpload, kun je aantekeningen rechtstreeks toevoegen aan de bestanden met Bb Annotate.

Als er een rubriek is gekoppeld aan de opdracht, bevat de cijferbal het pictogram Rubriek.

Meer informatie over het beoordelen met rubrieken

Als je vragen hebt opgenomen in een beoordeling, kun je het menu van een vraag openen en Bewerken/Nieuw cijfer toekennen selecteren om wijzigingen aan te brengen die van invloed zijn op de beoordelingen van alle studenten. Je ziet een waarschuwing na het opslaan van de wijzigingen als er inzendingen zijn en er nieuwe cijfers worden toegekend.

Meer informatie over het bewerken van vragen en het toekennen van een nieuw cijfer

Nu of later posten. Je kunt cijfers en feedback voor studenten direct posten na het beoordelen van een inzending. Open het menu en selecteer Posten. Op de pagina met de inzendingenlijst staat naast elk cijfer dat nog niet is gepubliceerd de optie Posten. Je kunt kiezen welke cijfers je wilt posten en wanneer.

Let op: Als je cijfers post, kunnen studenten deze bekijken en alle feedback die je hebt opgegeven. Alle feedback voor alle pogingen, zelfs niet-beoordeelde pogingen, wordt weergegeven aan studenten.

Wat zien studenten? Nadat je opdrachten hebt beoordeeld en de resultaten hebt gepubliceerd, kunnen studenten hun scores zien op de cijferpagina’s of in de activiteitenstream. Ze kunnen ook vanaf de pagina Cursusinhoud een opdracht, hun inzendingen, jouw feedback en hun cijfers bekijken.

Over Bb Annotate

Bb Annotate

Je kunt BB Annotate gebruiken voor inline beoordelen in je cursussen. Bb Annotate biedt robuustere functies om aanpasbare feedback aan studenten te geven. Functies zijn onder meer een overzichtsweergave van het zijpaneel, vrije tekentools, verschillende kleurselecties en nog veel meer.


Werkstroom voor beoordeling van Bb Annotate

Op de pagina Inzendingen van opdrachten worden ondersteunde bestandstypen automatisch geopend in de browser. Je kunt deze documenttypen bekijken en van commentaar voorzien in de browser:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
 • Open Office® Documenten (ODS, ODT, ODP)
 • Digitale afbeeldingen (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP, HEIC)
 • Broncode (Java, PY, C, CPP, etc)
 • Medische afbeeldingen (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Macro's van Office Suite, zoals Visual Basic, worden niet ondersteund.

Sessies voor het maken van aantekeningen verlopen na een uur. Je ziet een waarschuwing als de sessie bijna is verstreken. Je voltooide opmerkingen, feedback en bestanden worden op de pagina opgeslagen. U kunt dan later verder werken aan de items.

Geanimeerde GIF's bevatten alleen het eerste frame in de pdf-viewer voor aantekening. Download de inzending om de geanimeerde GIF te bekijken.

De oorspronkelijke opmaak en ingesloten afbeeldingen blijven behouden. Als een student een bestand heeft verzonden dat niet wordt ondersteund, word je gevraagd het bestand te downloaden. Inzendingen voor opdrachten die gemaakt zijn met de editor kunnen niet inline worden beoordeeld.

Vanaf 10 dec 2020:Als het ingezonden bestand (niet geconverteerd) groter is dan 300 MB, wordt de verwerking gestopt om ervoor te zorgen dat er geen gegevens verloren gaan en dat het bestand goed presteert.

Bb Annotate wordt ondersteund door huidige versies van Firefox, Chrome en Safari.

Editing menu

Als onderdeel van het responsieve ontwerp wordt het menu gewijzigd op basis van de schermgrootte. Op middelgrote en kleine schermen geven de instellingen Documentweergave het paginanummer weer dat je bekijkt. Tools voor aantekeningen worden gestapeld onder het pictogram Hulpmiddelen voor aantekeningen weergeven. Op kleine schermen is de Inhoudsbibliotheek verborgen.

Menu-opties van links naar rechts

 • Zijpaneel: Bekijk de weergave Miniaturen, Overzicht of Aantekeningen van de inzending.
 • Pagina's: Gebruik de pijlen om naar verschillende pagina's in de inzending te springen.
 • Pan: Verplaats de inzending op de pagina.
 • Zoomen en Aanpassen: Zoom de inzending in en uit of pas de weergave aan op de pagina, pas de breedte aan of selecteer de optimale aanpassing.
 • Tools voor aantekeningen: Selecteer elke tool om de eigenschappen van de tool weer te geven.

  Je selectie voor elke tool wordt tussen de inzendingen opgeslagen.

 • Tekenen, Kwasten Gum: Teken uit de vrije hand op de inzending met verschillende kleuren, diktes en dekking. Selecteer de gum om aantekening te verwijderen. Je kunt onderdelen van een tekening uit vrije hand wissen met de gum of selecteer het pictogram Verwijderen om de hele tekening te verwijderen.
 • Afbeelding of Stempel: Kies een vooraf geladen stempel of maak je eigen aangepaste stempel of afbeelding om deze aan de inzending toe te voegen.
 • Ongedaan maken: Ongedaan maken of herstellen wat je als laatste hebt gedaan.
 • Opnieuw uitvoeren: Herhalen wat je als laatste hebt gedaan.
 • Tekst: Voeg direct tekst toe aan de inzending. Je kunt de tekst verplaatsen, bewerken en wijzigen en het lettertype, de grootte, de uitlijning en de kleur van de tekst selecteren.
 • Vormen: Kies uit Lijn, Pijl, Rechthoek, Ellips, Veelhoek en Polylijn. Elke vorm heeft zijn eigen instellingen voor het wijzigen van de kleur, breedte, dekking en meer.
 • Opmerking: Geef feedback in opmerkingen. Je opmerkingen worden weergegeven in een deelvenster naast de inzending.

  Studenten hebben toegang tot de bestanden met aantekeningen, maar kunnen geen aantekeningen toevoegen aan hun inzendingen.

 • Afdrukken of Downloaden: Druk de inzending af of download deze met de aantekeningen.

  Een bekend probleem met de ingebouwde PDF-viewer van sommige browsers veroorzaakt mogelijk dat niet al je aantekeningen worden weergegeven. Bekijk geannoteerde pdf's in een oorspronkelijke pdf-viewer zoals Adobe Acrobat.

 • Zoeken: Zoek in de inzending naar specifieke tekst.
 • Inhoudsbibliotheek: Een bank maken met herbruikbare opmerkingen. Je kunt opmerkingen toevoegen, bewerken, verwijderen en zoeken in de bibliotheek. Je kunt ook vanuit het menu rechtstreeks een opmerking toevoegen aan de inzendingspagina. Selecteer het plusteken om een nieuwe opmerking toe te voegen aan de Inhoudsbibliotheek. Je kunt inhoud uit de bibliotheek voorzien van een opmerking, kopiëren naar Klembord, bewerken, of verwijderen . Typ trefwoorden of woordgroepen om te zoeken naar opgeslagen opmerkingen.<

  De Inhoudsbibliotheek is alleen beschikbaar in SaaS-omgevingen.

 • Markeringen: Selecteer specifieke gedeelten van de inzending om te markeren. Er wordt een extra menu geopend terwijl je tekst in de inzending markeert. Je kunt de geselecteerde sectie markeren, doorhalen, onderstrepen, een kronkellijn zetten of een opmerking plaatsen.

Video: Bb Annotate Overview


Watch a video about Bb Annotate

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Bb Annotate overview provides a tour of the Bb Annotate tools available for inline grading in your courses.

Cijfers toevoegen in rasterweergave van studenten

De rasterweergave van studenten bevat de cijfers die studenten hebben gekregen. Selecteer een cel om te beginnen met beoordelen. Dit worden vervangende cijfers genoemd. Er wordt in de lijstweergave een label Vervangen weergegeven naast het cijfer.

Als meerdere studenten dezelfde naam hebben, worden de namen per student-ID gerangschikt. In de profielkaarten worden gebruikersnamen weergegeven, indien toegestaan door de instelling.

Gradebook grid view.

Cijfers toekennen en beheren. Nieuwe inzending wordt weergegeven in cellen wanneer studenten werk hebben ingeleverd. Klik ergens in een kolom om toegang te krijgen tot de beheerfuncties of een cijfer toe te kennen. Selecteer de cel of het cijfer om een bestaand cijfer te bewerken of een nieuw cijfer in te voeren. Nadat je een waarde hebt toegewezen, klik je ergens buiten het cijfertoekenningsgebied om op te slaan.

Geef inzendingen weer: als er een inzending is verstuurd, selecteer je Weergeven in het menu om het werk van de student te bekijken. De optie Weergeven is uitgeschakeld als er geen inzendingen bestaat, zoals voor inzendingen die offline zijn verzameld. We adviseren om offline inzendingen te beoordelen vanuit de lijstweergave.

Post cijfers. Als je cijfers bekend wilt maken aan studenten, selecteer je de optie Posten in de kolomkop. Alle cijfers die je hebt toegewezen voor deze kolom worden dan gepost, zodat studenten ze kunnen zien. Als je de cijfers voor studenten afzonderlijk wilt posten, klik je in de cel van de student en selecteer je Posten in het menu. Geposte cijfers worden in de kolom aangegeven met het bericht Gepost.

Items of berekeningen toevoegen. Selecteer het plusteken waar je een item of berekening wilt toevoegen.

Totale aantal punten bekijken. Elke kolomkop bevat het totale aantal punten voor elk item of elke berekening. Daarnaast kun je eenvoudig zien welk cijfer elke student heeft gehaald.

Kijken wat je nog moet doen. In elke kolomkop wordt het aantal beoordeelde inzendingen vermeld, samen met het aantal cijfers dat je hebt gepost. Als je alle inzendingen hebt beoordeeld en gepost, wordt Voltooid weergegeven met een groen vinkje.


Automatisch nullen toekennen

In het paneel Cijferlijstinstellingen kun je ervoor kiezen om automatisch nullen toe te wijzen aan ontbrekende inzendingen na de vervaldatum. Studenten en groepen kunnen nog steeds werk inzenden nadat een automatische nul is toegewezen en je kunt deze zoals gebruikelijk beoordelen.

Selecteer het selectievakje Automatische nullen voor achterstallig werk toekennen.

In nieuwe Ultra-cursussen is de instelling voor automatische nullen standaard ingeschakeld.

Automatic zeros section highlighted in the Gradebook settings panel.

Nadat je deze instelling hebt ingeschakeld, hoef je niet meer door je cijferlijst te gaan om handmatig nullen toe te wijzen. De instelling voor automatische nullen is van toepassing op deze beoordeelde items:

 • Opdrachten en groepsopdrachten
 • Toetsen en groepstoetsen
 • Beoordeelde individuele en groepsdiscussies

Meer informatie over automatisch nullen toekennen

De instelling voor het toekennen van automatische nullen is niet van toepassing wanneer je offline inzendingen verzamelt. Als instructeur maak je handmatig de data en tijden aan voor de pogingen en inzendingen van studenten.

Meer informatie over het offline verzamelen van inzendingen


Cijferballen

In het instellingenvenster van een beoordeeld item geef je aan hoe het cijfer wordt weergegeven aan studenten:

 • Letter
 • Punten
 • Percentage
Grades organized by letter

De cijferbal voor elke vraag van de beoordeling en elk beoordeeld item kan in kleur of met donkere achtergronden worden weergegeven.

De cijferballen worden weergegeven in vijf kleuren. De vijf kleuren geven de prestaties aan en worden voor alle rollen weergegeven. De hoogste scores zijn groen en de laagste rood. Je kunt deze kleuren of de percentages niet aanpassen.

De kleuren komen overeen met deze percentages in de cursus en de cijferlijst:

 • > 90% = groen
 • 89-80% = geel/groen
 • 79-70% = geel
 • 69-60% = oranje
 • 59-50% = rood
Course grades for an individual student

Je instelling kan het kleurenschema voor alle cursussen uitschakelen. Je instelling kan kleuren niet per cursus in- of uitschakelen. In de uitgeschakelde toestand worden de cijferballen weergegeven met donkere achtergronden en witte cijfers. Kleuren worden niet gebruikt voor het overbrengen van prestaties.

Course grades for an individual student

Cijfers downloaden en uploaden

Je kunt de volledige cijferlijst downloaden of kolommen selecteren van je Ultra-cursussen. Je kunt het bestand exporteren in een indeling met door komma's gescheiden gegevens (CSV) of door tabs gescheiden gegevens (XLS). Je geeft zelf aan of je het bestand wilt opslaan op je apparaat of in Content Collection.

Je kunt het gedownloade bestand importeren in een toepassing zoals Microsoft ®Excel® om statistische analyses uit te voeren of andere ad hoc rekentaken.

Je kunt ook een cijferbestand uploaden waar je offline aan hebt gewerkt en je cijferlijst bijwerken.

Meer informatie over offline werken met cijfers