İçerik yayınlamanın iki yolu

İçeriğin sürümünü özelleştirdiğinizde daha etkileşimli ve her bir öğrencinin ihtiyaçlarına uyumlu bir kurs oluşturursunuz. Orijinal Kurs Görünümü'nde uyarlamalı sürümü kullanarak uygun içeriği seçili bireylere uygun zamanda gösterebilirsiniz.

İki tür uyarlamalı sürüm kullanabilirsiniz:

Temel uyarlamalı sürüm yoluyla bir içerik ögesine kural uygulayabilirsiniz. Bu kural dört ölçüt türünün tümünü içerebilir, ancak aynı türün birden fazla örneğini içeremez. Öge yayımlanmadan önce kuraldaki tüm ölçütlerin karşılanması gerekmektedir. Kurala ne kadar fazla ölçüt eklenirse o ögenin yayınındaki kısıtlamalar o kadar fazla olur. Ne kadar fazla ölçüt varsa öğrencilerin içeriğe erişimi o oranda zorlaşır.

Gelişmiş uyarlamalı sürüm yoluyla daha karmaşık yayımlama ölçütleri ayarlayabilirsiniz. Örneğin, daha fazla ölçütü bir kurala ekleyebilirsiniz veya içeriği yayımlamak için farklı seçenekleri belirtebilirsiniz. Öğrencilerin erişim sağlamak için kurallardan birinin tüm ölçütlerini karşılamaları gerekir.

Örneğin; bir kural, Grup A'daki bir testte 85'ten yüksek puan almış üyelerin içerik ögesini görüntülemesine imkan veriyor. Aynı ögeye ait başka bir kural, Grup B'deki üyelerin aynı içerik ögesini yalnızca belirli bir tarihten sonra görüntülemesine imkan veriyor.

Her kural için yalnızca bir üyelik ölçütü ve bir tarih ölçütü ekleyebilirsiniz. Her kurala birden fazla Not Merkezi ve gözden geçirme durumu ölçütü ekleyebilirsiniz.


Kurallar ve ölçütler

Ölçütler, uyarlamalı sürüm kuralını tanımlayan parçalardır. Her kurala bir veya daha fazla ölçüt uygulayabilirsiniz. Örneğin; bir kural, içeriği belirli bir tarihten sonra erişime açık hale getirebilir. Birden fazla ölçüte sahip başka bir kural, belirli bir tarihten sonra içeriği bir kurs grubunun erişimine açık hale getirebilir.

Kural oluştururken dört türde ölçütler ekleyebilirsiniz:

  • Tarih
  • Üyelik
  • Not
  • Durumu Gözden Geçirme

Kurallar hakkında daha fazla bilgi

Ölçütler hakkında daha fazla bilgi


İçeriği birden fazla not sütununa göre yayınlama

Hem ilk dönem ödevlerinde, hem ara sınavlarında %85 veya daha fazla puan alan öğrencilere ileri düzey okuma malzemeleri sunuyorsunuz. Her iki ögeye ait not ölçütlerini kapsayan bir kural oluşturabilirsiniz. Her iki ölçütün de karşılanması gerektiğinden, bu içeriğe ulaşma yolunun kapsamı daralır.


Öğrenciler birden fazla içerik ögesini gözden geçirdiğinde içeriği yayınlama

Ünite testini, öğrenciler ünitedeki üç içerik ögesini gözden geçirdiğinde erişime açık hale getirin. Her içerik ögesine birer tane olmak üzere, üç gözden geçirme durumu ölçütü ekleyin. Öğrencilerin bu kuralın ölçütlerinden üçünü de karşılaması gerektiğinden, bu içeriğe ulaşma yolunun kapsamı daralır.


Aynı içerik ögesine iki veya daha fazla kural ekleme

Bir içerik ögesini Hafta 5'teki tüm öğrenciler için kullanılabilir yapın ve önceki tüm içeriği gözden geçirildi olarak işaretleyen öğrencilere daha sonra kullanılabilir yapın. Gözden geçirme durumu ölçütü içeren bir kural ve tarih ölçütü içeren başka bir kural ekleyin. Öğrencilerin yalnızca bir kuralı karşılamaları gerektiğinden, içerik ögesine erişmek için iki farklı yol izleyebilir.


İçeriği iki tarihte veya tarih aralığında yayınlama

Hem ara sınavdan, hem de son sınavdan önceki hafta etüt kılavuzunu erişime açık hale getirmek istiyorsanız her hafta için bir adet olmak üzere iki tarih kuralı ekleyin. Böylece, aynı içerik ögesine ulaşmak için tarihle belirlenen iki yol oluşturursunuz.


Uygulamada içerik yayınlama

Üç profesör, kurslarında uyarlamalı sürüm kullanmakta izledikleri farklı yolları tartışıyor.

Shelby M.

"Kursumu ders kitabı bölümlerine göre üniteler halinde düzenliyorum.

Öğrencilerin işlenmeyen konuları çalışmaya başlamalarını istemiyorum, bu yüzden her üniteyi belirli bir tarihte yayımlanacak şekilde ayarlıyorum. Örneğin, dönem başladığında Ünite 1 kullanılabilir. Öğrenciler Ünite 2'yi bir sonraki haftadan önce açamaz."


Maria R.

"Takviye amaçlı ek kurs materyalleri oluşturuyorum. Bu materyalin kursumda ek yardıma ihtiyacı olan öğrenciler için hazır olmasını istiyorum.

Dönem ortası sınavlarında %65 veya altında not alan öğrenciler yardımcı materyali açabilir."


Tom K.

"Kursum haftalık klasörler halinde düzenlenmiş haldedir. Her klasörde bir genel bakış, bir tartışma, zorunlu okuma materyali ve bir test var.

Öğrencilerin kısa sınavı açmadan önce materyali okumalarını istiyorum. Uyarlamalı sürümü kullanıyorum. Böylece kısa sınava girmeden önce öğrencilerin okunacak materyali "gözden geçirildi" olarak işaretlemeleri gerekiyor."