Gebruik cursusperioden om het begin en het einde van een studieperiode te bepalen. Je kunt instellen dat een cursus alleen gedurende een bepaalde cursusperiode beschikbaar is.

De pagina Perioden onder Cursussen in het configuratiescherm voor systeembeheer bevat de volgende perioden:

 • de naam van elke periode.
 • de duur van elke periode.
 • of de periode beschikbaar is gemaakt in het systeem.
 • hoe de periode is gemaakt binnen het systeem.
 • het aantal cursussen dat is gekoppeld aan een periode. Selecteer het getal om de gekoppelde cursussen weer te geven.

Hoe werken semesters?

Semesters zijn gedefinieerde perioden waarmee instellingen cursussen kunnen organiseren aan de hand van de academische kalender. Je instelling maakt mogelijk gebruik van semesters om je cursussen te groeperen en de beschikbaarheid in één keer te bepalen.

De begin- en einddatum van de periode bepalen waar bijbehorende cursussen worden weergegeven op de pagina Cursussen:

 

Tabel waarin verbeteringen in weergavelogica van de periode worden weergegeven
CursusduurOvereenstemming periode
DoorgaandHuidige periode

Selecteer datums:

          De huidige datum is gelijk aan of ligt tussen de begin- en einddatum

          De huidige datum is voor de begindatum

          De huidige datum is na de einddatum

 

Huidige periode

Toekomstige periode

Afgelopen periode

Dagen vanaf einddatum van inschrijving

          Student- en gastgebruikers met resterende dagen

          Student- en gastgebruikers zonder resterende dagen

          Niet-student, niet-gastgebruikers

 

Huidige periode

Afgelopen periode

Huidige periode, tenzij gekoppeld aan een periode in het verleden van de toekomst

Cursusduur - Periodeduur gebruiken

Doorgaand

Selecteer datums.

          De huidige datum is gelijk aan of ligt tussen de begin- en einddatum van de periode

          De huidige datum is voor de begindatum van de periode

          De huidige datum is na de einddatum van de periode

Dagen vanaf einddatum van inschrijving

          Student- en gastgebruikers met resterende dagen

          Student- en gastgebruikers zonder resterende dagen

          Niet-student, niet-gastgebruikers


Huidige periode

 

Huidige periode

Toekomstige periode

Afgelopen periode

 

Huidige periode

Afgelopen periode

Huidige periode

Voor beheerders: je kunt cursusinstellingen aanpassen via de interface Cursus bewerken in het configuratiescherm voor systeembeheer. Als je de cursusduur en/of periodeduur aanpast, heeft dit invloed op de weergavelogica van de periode.


Een periode maken of bewerken

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Perioden.
 2. SelecteerPeriode makenom een nieuwe periode te maken. Als je een bestaande periode wilt wijzigen, open je het menu van de periode en selecteer je Bewerken.
 3. Voer de naam van een enquête en eventueel een beschrijving in.
 4. Selecteer Ja bij Beschikbaarheid om de periode beschikbaar te maken voor cursussen binnen Blackboard Learn. Selecteer Nee om de periode niet beschikbaar te maken.
 5. Stel de duur in voor de periode.
  • Doorgaand hiermee definieert u een periode zonder begin of einde.
  • hiermee kunt u kalenderdatums selecteren voor het begin en het einde van de periode. De begindatum moet voorafgaan aan de einddatum. Cursussen komen beschikbaar op de ochtend van de begindatum (00:01). De beschikbaarheid van cursussen loopt af in de avond van de einddatum (23:59).
  • hiermee geeft u aan dat een periode begint op de einddatum van de inschrijvingstermijn en dan een bepaald aantal dagen duurt.
 6. Selecteer Verzenden.

Perioden verwijderen

Wanneer je een periode verwijdert, kun je de periode niet meer terughalen. Ga daarom zorgvuldig te werk wanneer u perioden verwijdert waaraan cursussen zijn gekoppeld.

Open het menu op de pagina Perioden en selecteer Verwijderen. Je kunt ook het selectievakje van een of meer perioden inschakelen en vervolgens Verwijderen selecteren.


Cursussen bekijken die zijn gekoppeld aan perioden

Open het menu op de pagina Perioden en selecteer Cursussen weergeven. Je kunt ook het getal in de kolom Cursussen selecteren.

Op de pagina Cursussen voor periode zie je alle cursussen die zijn gekoppeld aan een periode, samen met andere gegevens zoals de naam van de cursus, de aanmaakdatum en de sleutel voor de gegevensbron.


Gedrag van cursusperioden op de pagina Cursussen

In de Ultra-ervaring hebben studenten en cursusleiders altijd toegang tot hun cursussen via de pagina Cursussen, ongeacht in welke weergave de cursus wordt aangeboden. De lijst bevat zowel cursussen uit de Ultra-cursusweergave als cursussen uit de originele cursusweergave.

De pagina Cursussen bevat alle cursussen waarbij de gebruikers zijn ingeschreven. Dit geldt voor studenten, cursusleiders en ander typen cursusdeelnemers. Cursussen worden gegroepeerd op basis van hun duur en eventuele bijbehorende perioden. Gebruikers filteren op cursus en periode, en gebruiken de zoekbalk om de lijst met cursussen weer te geven die ze willen.

Base navigation page showing courses and dropdown menu for course terms

Perioden: De pagina Cursussen bevat alle perioden. Er worden nieuwe lijsten toegevoegd aan de pagina Cursussen wanneer ten minste één cursus aan een aangepast semester is gekoppeld. De kop bevat de naam van het semester, zoals Najaar 2026.

Duur: de duur van een cursus is de tijd tussen de begindatum en de einddatum van de cursus. Elke cursus die op dit moment actief is, ongeacht of de cursus aan een semester is gekoppeld, wordt weergegeven in Huidige cursussen, zodat cursusdeelnemers eenvoudig toegang tot de cursus hebben. De beschikbaarheid of status van de cursus heeft hier geen invloed op.

Aangepaste duurinstellingen van een cursus overschrijven eventuele aan de cursus gekoppelde semesterdatums.

Studenten en cursusleiders kunnen al hun cursussen openen, ongeacht of de cursus beschikbaar is of niet. De beschikbaarheid bepaalt of studenten toegang hebben tot de inhoud van de cursus. Wanneer een cursusleider een cursus op voltooid zet, is de cursus nog wel toegankelijk maar uitsluitend in de modus Alleen-lezen.

Meer informatie over de status van een cursus

Cursussen die niet aan een semester zijn gekoppeld

Wanneer je een cursus maakt, kun je instellen gedurende welke periode de cursus actief is. Een cursus kan doorlopend actief zijn, tussen bepaalde datums of gedurende een bepaalde periode na inschrijving. De begin- en einddatum van de cursus bepalen wanneer deze wordt weergegeven op de pagina Cursussen:

 • Als de cursusduur is verstreken, wordt de cursus vermeld onder het vorige semester, zoals Najaar 2022. Vorige cursussen
 • Als de cursus nog aan de gang is, staat de cursus in de kolom Huidige cursussen.
 • Als de begin- en de einddatum van de cursus beide in de toekomst liggen, staat de cursus in de lijst Geplande cursussen.

Cursussen op de pagina's Vorige cursussen en Geplande cursussen worden weergegeven als niet-beschikbaar voor studenten.

Cursussen die aan een periode zijn gekoppeld

Semesters zijn gedefinieerde perioden die zijn bedoeld om instellingen te helpen cursussen te organiseren aan de hand van de academische kalender. Je kunt cursussen aan een periode toevoegen, zodat de beschikbaarheidsopties automatisch worden gebaseerd op de instellingen van de periode. Hierdoor kun je de instellingen van de periode aanpassen als je de beschikbaarheid of duur van alle cursussen die in het najaar van 2025 worden gegeven moet aanpassen en hoef je niet elke cursus handmatig bij te werken.

Als je een cursus maakt, kun je deze koppelen aan een periode in je systeem. Als je de cursus aan een periode koppelt, kun je ook de begin- en einddatum van die periode aanhouden voor de duur en beschikbaarheid van de cursus. Als je echter een specifieke beschikbaarheid of duur selecteert voor een cursus, worden de instellingen van de periode overschreven. Het systeem gebruikt de instellingen van een individuele cursus, ook als deze aan een periode is gekoppeld.

Als je een cursus aan een periode koppelt maar Ja selecteert bij Beschikbaar en Doorgaand bij Duur, hebben studenten ook nadat de periode is afgelopen toegang tot de cursus.

De begin- en einddatum van de periode bepalen waar bijbehorende cursussen worden weergegeven op de pagina Cursussen:

 • Als de periode is verstreken, wordt de cursus weergegeven onder de genoemde periodenaam wanneer je filtert op die periodenaam.
 • Als de periode wel is begonnen maar nog niet is verstreken, wordt de cursus weergegeven in Huidige cursussen in de groep met de naam van de periode.
 • Als de begin- en einddatum van de cursus beide in de toekomst liggen, wordt de cursus weergegeven in Geplande cursussen in de groep met de naam van de periode.

Cursussen uit eerdere of toekomstige perioden worden weergegeven als niet-beschikbaar voor studenten.

Periodegroepen

Als een gebruiker is ingeschreven voor een cursus die aan een periode is gekoppeld, wordt de naam van die periode weergegeven op de pagina Cursussen en worden alle gekoppelde cursussen gegroepeerd. Als een student bijvoorbeeld is ingeschreven voor drie cursussen die zijn gekoppeld aan het najaar van 2026 en die cursussen beschikbaar en actief zijn, worden de drie cursussen weergegeven op de pagina Huidige cursussen.


Weergave cursus beschikbaarheid

Waar een cursus wordt weergegeven voor een cursusleider of student, is afhankelijk van de cursusdatums, de beschikbaarheid en de periode. Raadpleeg de bovenstaande tabel ‘Hoe werken perioden?’ voor meer informatie over waar een cursus wordt weergegeven in verschillende situaties.

Als een cursus is ingesteld op Niet beschikbaar, wordt deze op basis van de duur weergegeven op de pagina Cursussen, hoewel studenten er geen toegang toe hebben. Cursusleiders hebben toegang tot de cursus, die wordt weergegeven als Privé.

Als de duur van een cursus is geëindigd, wordt de cursus weergegeven op de pagina Cursussen, maar studenten kunnen deze niet openen. Als een cursusleider een cursus opent die is afgelopen, wordt er een melding weergegeven met de vraag of de cursusleider de cursus wil voltooien.

Cursussen met een begindatum in de toekomst en cursussen met datums uit het verleden zijn niet beschikbaar voor studenten. Studenten kunnen deze cursussen nog wel zien, maar kunnen ze niet openen.

Meer informatie over de status van een cursus