Je kunt de cursuscatalogus gebruiken om gebruikers de cursussen te laten zien die nu of in de toekomst door de instelling worden aangeboden. Het is ook handig om gasten toegang te bieden tot de cursuscatalogus, zodat toekomstige studenten alvast een kijkje kunnen nemen.

In de cursuscatalogus worden groepen in categorieën onderverdeeld. Als een cursus wordt toegewezen aan een categorie, verschijnt de cursus automatisch in de cursuscatalogus. Cursussen die zijn ingesteld op Niet beschikbaar worden niet weergegeven in de cursuscatalogus.

Gebruik categorieën en subcategorieën om een catalogushiërarchie te maken die overeenkomt met de afdelingsstructuur van uw instelling.

Zo kan de categorie Geschiedenis verschillende subcategorieën hebben, zoals Prehistorie en Wereldgeschiedenis. De categorie Wereldgeschiedenis kan weer zijn onderverdeeld in de subcategorieën Afrikaanse geschiedenis, Amerikaanse geschiedenis, Aziatische geschiedenis en Europese geschiedenis. De categorie Amerikaanse geschiedenis kan ten slotte weer zijn opgesplitst in de categorieën Noord-Amerika en Zuid-Amerika.

Voorbeeld:

Geschiedenis
>Wereldgeschiedenis
>>Amerikaanse geschiedenis
>>>Noord-Amerika
>>>>Zuid-Amerika

Je kunt verschillende categorieën met dezelfde naam maken. De ID van een categorie moet echter altijd uniek zijn. Elke categorie op het hoogste niveau kan bijvoorbeeld een subcategorie met de naam Geavanceerde cursussen bevatten met de unieke ID's geav_01, geav_02, geav_03, enzovoort.


Subcategorieën weergeven

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursuscatalogus in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer de naam van de bovenliggende categorie. Het volgende niveau van de hiërarchie wordt weergegeven.
 3. Blijf categorienamen selecteren om steeds een niveau lager te gaan.
  • Om terug te gaan naar een hogere categorie, selecteer je de naam van de categorie in het hiërarchiepad. Als het hiërarchiepad bijvoorbeeld Hoogste niveau > Taalkunde > Vergelijkende literatuur > Mythes en legendes weergeeft, selecteer je Taalkunde om terug te gaan naar het tweede niveau.
  • Als je terug wilt gaan naar het hoogste niveau, selecteer je de koppeling Hoogste niveau in het hiërarchiepad.

Een categorie toevoegen of wijzigen

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursuscatalogus in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer Categorie maken. In deze tabel worden de beschikbare velden beschreven. [v] geeft een verplicht veld aan.
  Beschikbare velden voor categorieën
  Veld Beschrijving
  Categorie maken/bewerken
  Weergavenaam voor categorie[v] Voer een naam in voor de categorie. De naam hoeft niet uniek te zijn. U kunt dus bijvoorbeeld drie categorieën maken die allemaal Geavanceerde cursussen heten. U kunt de naam van een categorie op ieder moment wijzigen.
  Categorie-id [v] Geef een categorie-ID op. De categorie-ID moet uniek zijn binnen Blackboard Learn. Als u bijvoorbeeld drie categorieën hebt met de naam Geavanceerde cursussen, moet u drie verschillende categorie-ID's gebruiken, zoals geav_01, geav_02 en geav_03.

  U kunt cijfers, letters, afbreekstreepjes (-), liggende streepjes (_) en punten (.) gebruiken in een categorie-ID. Alle andere tekens, inclusief spaties, zijn niet toegestaan.

  Je kunt een ingestelde categorie-ID achteraf niet meer wijzigen.

  Beschrijving Voer een gedetailleerde beschrijving van de categorie in.
  Categorie boven in catalogusweergave tonen Schakel dit selectievakje in om de categorie op de eerste pagina van de cursuscatalogus weer te geven.
  beschikbaarheid Selecteer Ja om de categorie beschikbaar te maken voor cursussen binnen Blackboard Learn. Selecteer Nee om de categorie niet beschikbaar te maken.

  Als u Iedereen hebt geselecteerd, gaat u verder met de volgende stap. Als u Specifieke rollen hebt geselecteerd, kiest u in de lijst Te selecteren items de rollen waaraan u deze module beschikbaar wilt stellen. Selecteer de pijl-rechts om de items over te brengen naar de lijst Geselecteerde Items. Selecteer Selectie omkeren om de selectie in de lijsten om te draaien.

  1. Stel deze categorie beschikbaar aan alle gebruikers (Iedereen) of beperk de toegang per instellingsrol (Geselecteerde rollen).
  2. Als je de toegang per rol wilt beperken, selecteer je een rol. Selecteer vervolgens de pijl om de rol naar de andere lijst te verplaatsen.
 3. Selecteer Verzenden.

De koppeling naar de cursuscatalogus weergeven of verbergen op de startpagina

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Beveiliging de optie Opties voor toegangspagina.
 2. Selecteer bij Functionaliteit van toegangspagina een van de volgende opties:
  • Uitschakelen: hiermee verwijdert u de koppeling naar de cursuscatalogus van de startpagina voor gebruikers.
  • Inschakelen: hiermee voegt u een koppeling naar de cursuscatalogus toe aan de startpagina voor gebruikers.
  • URL van externe catalogus: hiermee voegt u een koppeling toe naar een externe catalogus in plaats van de cursuscatalogus van Blackboard Learn. Voer de volledige URL in, dus inclusief http://.

ULTRA: De cursuscatalogus inschakelen

Je kunt gebruikers en gasten toestemming geven om de cursuscatalogus te openen en in te zien in de Ultra-ervaring. Beschikbare cursussen in de originele cursusweergave worden opgenomen in de cursuscatalogus. Gebruikers kunnen de cursussen openen en de inhoud bekijken, maar ze kunnen deze niet bewerken. Deze informatie is ook van toepassing op organisaties.

 1. Ga in het Configuratiescherm voor systeembeheer naar de sectie De Ultra-ervaring is hier! en selecteer Configureren.
 2. Selecteer Ingeschakeld naast Koppeling naar cursus- en organisatiecatalogus.
 3. Selecteer Verzenden. De koppeling naar de catalogus wordt in de basisnavigatie van de Ultra-ervaring weergegeven op de pagina Cursussen en de pagina Organisatie.

Gasttoegang

Als je niet-geverifieerde gebruikers toestemming wilt geven om de cursussen te bekijken die door de instelling worden gegeven, kun je gasttoegang inschakelen voor de cursuscatalogus. Gasten hoeven zich niet aan te melden om de catalogus in te zien.

Gasttoegang wordt momenteel nog niet ondersteund in de Ultra-cursusweergave. Dit betekent dat gasten alleen beschikbare cursussen zien die de originele cursusweergave gebruiken. Als gasttoegang is uitgeschakeld voor een cursus, kan de gast de cursus wel zien in de lijst, maar niet openen.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Beveiliging de optie Opties voor toegangspagina.
 2. Ga naar de sectie Functionaliteit van toegangspagina en selecteer Inschakelen. Met deze instelling wordt een koppeling naar de cursuscatalogus toegevoegd aan de aanmeldingspagina.
 3. Ga naar de sectie Standaardwaarden gasttoegang en selecteer Inschakelen naast Gasttoegang tot cursussen toestaan. Als gasttoegang is uitgeschakeld, kunnen gasten wel door de cursuscatalogus bladeren maar zien ze geen inhoud als ze een cursus weergeven. In plaats daarvan zien ze het bericht Toegang geweigerd.
 4. Selecteer Verzenden om de wijzigingen op te slaan.
 5. Meld je af om te controleren of de koppeling Cursuscatalogus weergeven inderdaad wordt weergegeven.

ULTRA: Wat zien studenten en cursusleiders.?

Cursusleiders en studenten hebben toegang tot de cursuscatalogus via de pagina Cursussen. In de catalogus kunnen gebruikers zoeken naar beschikbare cursussen in de originele cursusweergave door de categorieën of termen die je hebt gekoppeld. Ze kunnen ook de zoekfuncties gebruiken om cursussen te vinden met een ID, beschrijving, cursusleider, naam of periode. Zelfinschrijving wordt ondersteund voor geverifieerde gebruikers.

Als je gasttoegang inschakelt voor de cursuscatalogus, kunnen gasten alleen door de cursussen in de originele cursusweergave bladeren die als beschikbaar zijn ingesteld.

Meer informatie over hoe studenten cursussen weergeven in Blackboard Learn

Meer informatie over hoe cursusleiders cursussen weergeven in Blackboard Learn