Instellingen kunnen demonstreren dat hun programma's en leerplan effectief zijn door cursusinhoud en -activiteiten af te stemmen op doelen in Blackboard Learn.

Aan de slag met doelen

Om aan de slag te gaan met doelen, moet je eerst doelen maken of importeren in je Blackboard Learn-omgeving. Hoewel cursusleiders de mogelijkheid hebben om doelen in overeenstemming te brengen met hun cursusinhoud, kunnen ze geen doelen formuleren. Je kunt doelen opstellen om duidelijkheid te geven over leerdoelstellingen, prestatiegegevens van studenten te verzamelen en deze te vergelijken met standaarden, en activiteit van studenten controleren om uitval te voorkomen. Als je meer complexe doelsets wilt gebruiken, kun je doeltoewijzingen maken. Je kunt dan tijd besparen door verbindingen en relaties te leggen tussen de kenmerken van twee afzonderlijke sets met doelen.

Meer informatie over het maken van doelen in Blackboard Learn

Meer informatie over het importeren van doelen in Blackboard Learn met XML

Klaar om doelen te delen met cursusleiders? Als je klaar bent met het opstellen van doelen, zijn ze beschikbaar voor alle cursusleiders in het systeem, tenzij je een doel inactiveert of beperkt. Het kan handig zijn voor cursusleiders om een korte zelfstudie te maken over het belang van doelen en hoe ze cursusinhoud kunnen afstemmen met doelen die je hebt gemaakt. Lees hier meer over hoe cursusleiders doelen gebruiken in hun cursussen.

In het overzicht met doelprestaties kunnen studenten, cursusleiders en beheerders informatie bekijken over de doelen die zijn gedefinieerd voor een cursus. Het overzicht helpt bij het realiseren van competentiegestuurde leerplannen en kan studenten ook helpen om te voldoen aan de prestatieverwachtingen die jij hebt vastgelegd.

Het overzicht met doelprestaties installeren en inschakelen

Als je daar klaar bent, gebruik je de knop Terug van je browser om hier terug te keren.

Het overzicht met doelprestaties voor studenten

Het overzicht met doelprestaties voor cursusleiders

Doelenrapportage

Cursusleiders kunnen twee rapporten over doelen in een cursus uitvoeren. Vouw in het configuratiescherm het onderdeel Evaluatie uit en selecteer Cursusrapporten.

  • Het Cursusdekkingsrapport bevat gegevens over hoe een cursusinhoud doelen dekt en waar hiaten bestaan.
  • Met het Cursusprestatierapport kunnen cursusleiders acceptabele doelwaarden en bereiken voor prestaties instellen voor doelen. Het rapport toont hoe het werk van studenten dat is overeengestemd op die doelen, zich verhoudt tot de doelwaarde.

Meer informatie over cursusrapporten voor cursusleiders

Blackboard-beheerders kunnen rapporten opstellen over doeldekking voor alle cursussen in het systeem. Rapportgegevens over doelen worden automatisch elke 20 minuten bijgewerkt, maar je kunt de gegevens ook handmatig vernieuwen. Dit kan via Configuratiescherm voor systeembeheer > Tools en functies > Systeemmeldingen > Rapportgegevens vernieuwen.

Als je een rapport over doelprestaties wilt uitvoeren in een Blackboard Learn-omgeving, ga je naar Configuratiescherm voor systeembeheer > Doelen > Rapporten uitvoeren. Zoek het rapport waarin je bent geïnteresseerd en selecteer Uitvoeren in het menu van het rapport.

Het Overzichtsrapport volledige dekking toont informatie over de manier waarop binnen cursussen aandacht is besteed aan het realiseren van de voorwaarden die worden beschreven in alle actieve sets met doelen die voldoen aan de geselecteerde instellingen in de vervolgkeuzelijsten Bron en Doeltype. Het rapport toont een overzicht van de typen inhoudsitems die zijn afgestemd op deze doelen. Je kunt gegevens van doelen bekijken voor alle cursussen binnen het systeem, alle beschikbare cursussen of alle niet-beschikbare cursussen. Bekijk de rapportinhoud in de browser of selecteer Rapport downloaden om de resultaten naar een Excel-bestand te exporteren.

Meer informatie over het uitvoeren en opslaan van systeemrapporten

Als je klaar bent, gebruik je de knop Terug van je browser om hier terug te keren.