In situaties waarin cursusleiders verschillende onderdelen van dezelfde cursus geven, kan het handiger zijn om die onderdelen te beheren via een centrale bovenliggende cursus met bijbehorende onderliggende cursussen. Actieve cursussen (cursussen met inzendingen van studenten) mogen nooit als een onderliggende cursus deel uitmaken van een relatie met samengevoegde cursussen.

In het cursusoverzicht worden bovenliggende cursussen en onderliggende cursussen altijd samen weergegeven. Onderliggende cursussen herken je aan een pijl-omhoog in de statuskolom die naar de bovenliggende cursus wijst. Nieuwe inhoud moet worden beheerd vanuit de bovenliggende cursus. Onderliggende cursussen worden als niet-beschikbaar gemarkeerd, maar kunnen worden beheerd via de bovenliggende cursus.

Als je een onderliggende cursus afzonderlijk wilt bewerken of beheren, moet je de cursus loskoppelen van de bovenliggende cursus.

Als cursussen worden samengevoegd, worden alle inschrijvingen in de onderliggende cursus gerepliceerd in de bovenliggende cursus. Toekomstige wijzigingen van inschrijvingen in de onderliggende cursus worden ook automatisch gesynchroniseerd met de bovenliggende cursus. Dubbele inschrijvingen van studenten worden gemeld en verder genegeerd. Gebruikers met andere rollen, zoals Beoordelaar, Onderwijsassistent of Gast, krijgen een rol op basis van de laatste toevoeging aan de bovenliggende cursus.


Cursussen samenvoegen

Je kunt cursussen op twee manieren samenvoegen: Je kunt twee of meer cursussen selecteren en deze samenvoegen tot een nieuwe bovenliggende cursus.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Wijs Cursus maken aan en selecteer Inschrijvingen samenvoegen.
 3. Wijzig de cursuseigenschappen alsof je een nieuwe cursus maakt.
 4. Selecteer Bladeren naast Onderliggende cursussen toevoegen en selecteer de cursussen die je wilt samenvoegen.
 5. Selecteer Verzenden.

Bij de tweede methode wordt een bestaande cursus als de bovenliggende cursus gebruikt, waaraan je dan onderliggende cursussen toevoegt. Je kunt extra onderliggende cursussen toevoegen aan een bovenliggende cursus die al een of meer onderliggende cursussen heeft.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Wijs de cursus-ID aan van de cursus die de bovenliggende cursus is of moet worden en open het menu.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Schakel op de pagina Cursusinstellingen het selectievakje Cursussen voor samenvoegen selecteren in om de sectie Onderliggende cursussen weer te geven.

  Je hoeft dit selectievakje niet in te schakelen voor bestaande bovenliggende cursussen.

 6. Typ in het gedeelte Onderliggende cursussen de cursus-ID van de onderliggende cursus die je aan de bovenliggende cursus wilt toevoegen. U kunt meerdere cursus-ID's typen door deze met een komma van elkaar te scheiden. Je kunt ook Bladeren selecteren om een pop-upvenster te openen waarmee je kunt zoeken naar cursussen.
 7. Selecteer Verzenden.

Cursussen loskoppelen

Als een cursus die als niet-beschikbaar wordt aangegeven, wordt deze losgekoppeld van de onderliggende cursus . Deze onderliggende cursus kan weer niet-beschikbaar worden gemaakt wanneer de onderliggende cursus losstaat van de bovenliggende cursus.

Loskoppelen wil zeggen dat een onderliggende cursus wordt verwijderd uit een samengevoegde set met cursussen. De cursus zelf wordt niet verwijderd, maar wordt een afzonderlijke cursus. De cursus is niet meer gekoppeld aan de samengevoegde set en bevat geen materiaal uit de voormalige bovenliggende cursus. De losgekoppelde cursus behoudt zowel zijn inhoud als inschrijvingen op het moment waarop het is losgekoppeld.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Onderliggende cursussen worden weergegeven met de bijbehorende bovenliggende cursussen en zijn herkenbaar aan een pijl in de statuskolom.
 4. Open het menu van de onderliggende cursus en selecteer Loskoppelen.
 5. Selecteer op de pagina Loskoppelen een optie om vanuit de bovenliggende cursus bestaande inschrijvingen van de onderliggende cursus te beheren:
  • Kies Inschrijvingen bovenliggende element verwijderen om inschrijvingen te verwijderen die zijn toegevoegd aan de bovenliggende cursus op het moment dat de onderliggende cursus werd samengevoegd met de bovenliggende cursus. Kies deze optie als je niet wilt dat gebruikers die zijn ingeschreven voor deze cursus, ingeschreven blijven voor de bovenliggende cursus. U kiest deze optie bijvoorbeeld als de losgekoppelde cursus per ongeluk is toegevoegd aan de set.
  • Kies Bovenliggende inschrijvingen behouden om de inschrijvingen in de bovenliggende cursus te behouden. Deze inschrijvingen worden dan wel gemarkeerd als niet-beschikbaar. Kies deze optie als er gebruikersgegevens zijn, zoals cijfers of ingezonden opdrachten, die je wilt behouden in de bovenliggende cursus.
 6. Selecteer Verzenden.