Rapporten zijn beschikbaar voor de originele cursusweergave. Het wordt voor de Ultra-cursusweergave aangeraden om in plaats daarvan Blackboard Data te gebruiken.

Blackboard Learn bevat verschillende rapporten waarmee je de gebruikersactiviteit in cursussen kunt volgen. U kunt ook rapporten weergeven om te zien welke cursusitems in overeenstemming zijn gebracht met specifieke cursusstandaarden of -doelstellingen (ook wel harmoniseren genoemd). Op dit moment is het niet mogelijk om aangepaste rapporten te installeren in een SaaS-implementatie en de bijbehorende interface is daarom verwijderd uit de UI.

Rapporten bevatten de eerste 100.000 resultaten.

Statistieken van cursussen worden pas bijgehouden door Blackboard Learn wanneer de optie Gebeurtenistracering is ingesteld op Ja op de pagina Opties voor automatische berichtgeving instellen.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Cursussen de optie Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus.
 3. Open het menu van de cursus en selecteer Rapporten.
 4. Open het menu van een rapport en selecteer Uitvoeren.

  De inhoud van het gedeelte Rapportgegevens kan niet worden gewijzigd.

 5. Selecteer in de lijst Indeling selecteren een indeling voor de rapportuitvoer:
  • PDF: selecteer PDF om het rapport als een PDF-bestand op te slaan op uw computer. Dit is de standaardindeling.
  • HTML: selecteer HTML om het rapport in uw browser te bekijken.
  • Excel: Selecteer Excel om het rapport in een Microsoft® Excel®-bestand op je computer op te slaan. Deze indeling ondersteunt geen grafieken.
  • Word: Selecteer Word om het rapport in een Microsoft® Word-bestand op je computer op te slaan.
 6. Geef aan voor welke periode je het rapport wilt uitvoeren. Typ de Begindatum en de Einddatum direct in de vakken of selecteer het kalenderpictogram om de datums te selecteren in de kalender. Datums moeten de volgende notatie hebben: mm/dd/jjjj
 7. Als je gegevens voor alle gebruikers wilt verzamelen, zet je geen vinkje in het selectievakje Gebruikers selecteren. Om het rapport te beperken tot één gebruiker of enkele gebruikers, selecteert u een of meer gebruikersnamen.

  Als je in Windows meerdere items achter elkaar wilt selecteren, houd je Shift ingedrukt terwijl je het eerste en laatste item selecteert. Als je items wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houd je Ctrl ingedrukt terwijl je de gewenste items selecteert. Op een Mac gebruik je de toets Command in plaats van Ctrl.

  Als je Gebruikers selecteren hebt geselecteerd, kun je dit niet meer ongedaan maken. Selecteer Alle gebruikers om gegevens te verzamelen voor alle gebruikers.

 8. Selecteer Verzenden.

 

Meer informatie over Blackboard Data Reporting