Algemeen

Welke talen worden ondersteund in Blackboard Ally?

Blackboard Ally is beschikbaar in een groot aantal verschillende talen. 

Blackboard Ally is beschikbaar in deze talen.

 • Catalaans
 • Deens
 • Nederlands
 • Engels, VS
 • Engels, VK
 • Fins
 • Frans
 • Frans, Canada
 • Duits
 • Italiaans
 • Noors, Bokmål
 • Noors, Nynorsk
 • Pools
 • Portugees
 • Portugees,Brazilië
 • Spaans
 • Zweeds
 • Turks
 • Welsh

Hoe zit het met de servers voor gelokaliseerde implementaties?

De Ally-implementaties die zich buiten Noord-Amerika bevinden, maken nu ook gebruik van servers buiten de VS voor services van derden waarop Ally vertrouwt. Dit betekent dat lokale implementaties voor geen enkele functionaliteit van Ally gebruikmaken van servers in de VS.

Waar kan ik de serviceniveaus van Blackboard Ally vinden?

Blackboard Ally Service Level Commitment document (alleen in het Engels)

Is er een vast release-schema voor Blackboard Ally?

Ally maakt gebruik van een echte Software-as-a-Service (SaaS) benadering, waarbij nieuwe releases regelmatig worden overgebracht naar productie. Er is op dit moment geen vast release-schema, hoewel er gemiddeld elke 1 tot 2 weken een nieuwe release wordt uitgebracht. Deze releases vallen meestal niet samen met andere Blackboard-producten.

De enige uitzondering op het continu uitbrengen van releases is wanneer er een belangrijke, op gebruikers gerichte verandering aankomt. In dat geval kondigen we dit 1 maand van tevoren aan voordat deze beschikbaar wordt bij productie.

Met deze continue releases is het niet mogelijk om toegang te krijgen tot een vroege versie van een release in een test-/staging-omgeving.


Checklist voor toegankelijkheid

Welke inhoud wordt door Ally gecontroleerd?

Momenteel controleert Ally deze bestandsformaten:

 • Webpagina's/HTML-inhoud
 • Afbeeldingen
 • PDF-bestanden
 • Microsoft® Word-bestanden
 • Microsoft® PowerPoint®-bestanden
 • OpenOffice-/LibreOffice-bestanden
 • Geüploade HTML-bestanden
 • Ingesloten YouTube™-video's

  GoogleTM privacybeleid

Naar welke toegankelijkheidsproblemen zoekt Ally?

De toegankelijkheidscontrolelijst van Ally is gebaseerd op WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines). Dit is een internationale toegankelijkheidsstandaard die door de meeste wereldwijde regelgevings- en wettelijke vereisten wordt toegepast.

Hier voegt Ally een aantal extra controles aan toe, die zich nog meer toespitsen op de bruikbaarheid en kwaliteit van de webinhoud.

Wat doet Ally met inhoud die niet kan worden gecontroleerd?

Ally plaatst inhoud die niet op toegankelijkheidsproblemen kan worden gecontroleerd, zoals zip- en XML-bestanden, onder 'Overig' in het toegankelijkheidsrapport. Deze inhoud krijgt geen toegankelijkheidsscore en draagt niet bij aan de toegankelijkheidsscore van de instelling. 

Meer informatie over het instellingsrapport voor beheerders

Wat is een contrastcontrole?

Contrastcontroles bevestigen of er voldoende contrast tussen de tekst- en achtergrondkleur bestaat. Tekst met weinig contrast kan lastig te lezen zijn, met name voor studenten met een visuele beperking, zoals kleurenblindheid.

Ally maakt gebruikt van de contrastvereisten gespecificeerd als onderdeel van de WCAG 2.1 AA-richtlijnen

Maak altijd gebruik van de Colour Contrast Analyser van de Paciello Group om je inhoud te controleren.

Waar vind ik de toegankelijkheidscontrolelijst van Ally?

Meer informatie over de toegankelijkheidscontrolelijst

Veelgestelde vragen van inhoudseditors over Ally

Veelgestelde vragen van bezoekers over Ally voor websites

Welke alternatieve formaten worden door Ally gegenereerd?

Ally biedt alternatieve formaten voor deze inhoudstypen:

 • PDF-bestanden
 • Microsoft® Word-bestanden
 • Microsoft® Powerpoint®-bestanden 
 • OpenOffice/LibreOffice-bestanden
 • Geüploade HTML-bestanden
 • Inhoud gemaakt in de inhoudseditor van de webpagina (WYSIWIG)

Deze alternatieve formaten kunnen worden gegenereerd:

 • OCR-versie (voor gescande documenten)
 • PDF-versies met tags (momenteel voor Word-, PowerPoint- en OpenOffice-/LibreOffice-bestanden)
 • Mobielvriendelijke HTML
 • Audio
 • ePub
 • Elektronische braille
 • BeeLine Reader
 • Vertaalde versie
  • Vertaalde versie is standaard uitgeschakeld. Beheerders kunnen een supportticket indienen om deze functie in te schakelen.

Meer informatie over alternatieve formaten

Worden er alternatieve formaten gegenereerd als er een downloadverzoek wordt ingediend?

Wanneer een bepaald alternatief formaat voor een inhoudsitem voor het eerst wordt aangevraagd, wordt het formaat op verzoek gegenereerd door Ally. In de meeste gevallen wordt dit binnen 1-2 minuten gegenereerd.

Zodra het alternatieve formaat is gegenereerd, wordt dit gedownload. Het resultaat wordt door Ally opgeslagen in de cache, zodat volgende aanvragen voor hetzelfde alternatieve formaat direct vanuit de cache kunnen worden verwerkt en gedownload.

Vragen over braille

Veelgestelde vragen over Ally Braille

Welke braillecode gebruikt Ally voor het formaat Elektronische braille?

Ally gebruikt Braille Ready File (.brf) als het elektronische brailleformaat. De gebruikte braillecode is afhankelijk van de taal van het document. Voor Engelse documenten wordt Contracted (grade 2) van UEB (Unified English Braille) gebruikt.

Meer informatie over Unified English Braille op de website van UKAAF

Kan het elektronische brailleformaat van Ally worden afgedrukt met een brailleprinter?

Het formaat Braille Ready File (.brf) kan worden gebruikt voor zowel elektronische brailleleesregels als brailleprinters.

Er moet nog wel worden gecontroleerd of een specifieke brailleprinter het formaat .brf ondersteunt.

Meer informatie over BRF op de website van Accessible Instructional Materials

 

Waarom zie ik een bericht dat de alternatieve formaten voor dit bestand zijn uitgeschakeld?

Beheerders kunnen alternatieve formaten uitschakelen voor afzonderlijke webpagina's en bestanden. 

Wat moet de inhoudseditor doen om alternatieve toegankelijke formaten te genereren voor een inhoudsitem?

Niets. Ally verwerkt automatisch bestaande en nieuwe materialen, controleert ze met de toegankelijkheidscontrolelijst en maakt de alternatieve toegankelijke formaten beschikbaar voor zowel de bezoeker als de editor.

Is er een limiet voor de bestandsgrootte?

Er is geen maximale bestandsgrootte voor het controleren van inhoud voor toegankelijkheidsproblemen. Het is mogelijk dat bepaalde grote of complexe bestanden niet kunnen worden gecontroleerd.

Er is een limiet voor een bestandsgrootte van 50 MB voor vaste bestanden die rechtstreeks worden geüpload via de feedback van de inhoudseditor van Ally.

Er is geen limiet voor het genereren van alternatieve formaten, inclusief het alternatieve HTML-formaat. Het is mogelijk dat de alternatieve indelingen voor bepaalde grote of complexe bestanden niet kunnen genereren. Er zijn uitzonderingen:

 • Er is een limiet van 30 MB/100 pagina's voor het genereren van de OCRd alternatieve indeling voor gescande documenten. De alternatieve indeling van OCRd is een eerste vereiste voor het genereren van de andere alternatieve indelingen voor gescande documenten. 
 • De alternatieve audio-indeling heeft een limiet van 100.000 tekens. Deze maximale tekenlimiet komt meestal overeen met minimaal 30 pagina's of verschillende audio-uren.

Hoe gaat Ally om met inhoud die met een wachtwoord is beveiligd?

Ally detecteert inhoud die met een wachtwoord is beveiligd, wijst een toegankelijkheidsscore van 0% toe en geeft via feedback voor de cursusleider advies om het wachtwoord te verwijderen. Ally genereert geen alternatieve formaten voor inhoud die met een wachtwoord is beveiligd, aangezien er geen toegang mogelijk is tot de oorspronkelijke inhoud.

Kan ik alternatieve formaten uitschakelen?

Ja, beheerders kunnen alternatieve formaten uitschakelen.