Algemeen

Welke talen worden ondersteund in Anthology Ally?

Anthology Ally is beschikbaar in een groot aantal verschillende talen. 

Anthology Ally is beschikbaar in deze talen.

 • Arabisch
 • Catalaans
 • Deens
 • Nederlands
 • Engels, VS
 • Engels, VK
 • Fins
 • Frans
 • Frans, Canada
 • Duits
 • Hebreeuws (op dit moment is alleen de Ally-interface beschikbaar)
 • Italiaans
 • Noors Bokmål
 • Noors, Nynorsk
 • Pools
 • Portugees
 • Portugees,Brazilië
 • Spaans
 • Zweeds
 • Turks
 • Welsh

Hoe zit het met de servers voor gelokaliseerde implementaties?

De Ally-implementaties die zich buiten Noord-Amerika bevinden, maken nu ook gebruik van servers buiten de VS voor services van derden waarop Ally vertrouwt. Dit betekent dat lokale implementaties voor geen enkele functionaliteit van Ally gebruikmaken van servers in de VS.

Waar kan ik de serviceniveaus van Anthology Ally vinden?

Anthology Ally Service Level Commitment document (alleen in het Engels)

Is er een vast release-schema voor Anthology Ally?

Ally maakt gebruik van een echte Software-as-a-Service (SaaS) benadering, waarbij nieuwe releases regelmatig overgebracht naar productie. Er is op dit moment geen vast release-schema, hoewel er gemiddeld elke 1 tot 2 weken een nieuwe release wordt uitgebracht. Deze releases vallen meestal niet samen met andere Blackboard-producten.

De enige uitzondering op het continu uitbrengen van releases is wanneer er een belangrijke, op gebruikers gerichte verandering aankomt. In dat geval kondigen we dit 1 maand van tevoren aan voordat deze beschikbaar wordt bij productie.

Met deze continue releases is het niet mogelijk om toegang te krijgen tot een vroege versie van een release in een test-/staging-omgeving.


Checklist voor toegankelijkheid

Welke inhoud wordt door Ally gecontroleerd?

Momenteel controleert Ally deze bestandsformaten:

 • Webpagina's/HTML-inhoud
 • Afbeeldingen
 • PDF-bestanden
 • Microsoft® Word-bestanden
 • Microsoft® PowerPoint®-bestanden
 • OpenOffice-/LibreOffice-bestanden
 • Geüploade HTML-bestanden
 • Ingesloten YouTube™, HTML5- en Vimeo-video's

  GoogleTM privacybeleid

Naar welke toegankelijkheidsproblemen zoekt Ally?

De toegankelijkheidscontrolelijst van Ally is gebaseerd op WCAG 2.2 AA (Web Content Accessibility Guidelines). Dit is een internationale toegankelijkheidsstandaard die door de meeste wereldwijde regelgevings- en wettelijke vereisten wordt toegepast.

Hier voegt Ally een aantal extra controles aan toe, die zich nog meer toespitsen op de bruikbaarheid en kwaliteit van de webinhoud.

Wat doet Ally met inhoud die niet kan worden gecontroleerd?

Ally plaatst inhoud die niet op toegankelijkheidsproblemen kan worden gecontroleerd, zoals zip- en XML-bestanden, onder 'Overig' in het toegankelijkheidsrapport. Deze inhoud krijgt geen toegankelijkheidsscore en draagt niet bij aan de toegankelijkheidsscore van de instelling. 

Meer informatie over het instellingsrapport voor beheerders

Wat is een contrastcontrole?

Contrastcontroles bevestigen of er voldoende contrast tussen de tekst- en achtergrondkleur bestaat. Tekst met weinig contrast kan lastig te lezen zijn, met name voor studenten met een visuele beperking, zoals kleurenblindheid.

Ally maakt gebruik van de contrastvereisten die zijn gespecificeerd als onderdeel van de WCAG 2.2 AA-richtlijnen

Maak altijd gebruik van de Colour Contrast Analyser van de Paciello Group om je inhoud te controleren.

Waar vind ik de checklist voor toegankelijkheid van Ally?

Meer informatie over de checklist voor toegankelijkheid

Veelgestelde vragen van inhoudseditors over Ally

Veelgestelde vragen van bezoekers over Ally voor websites

Welke alternatieve formaten worden door Ally gegenereerd?

Ally biedt alternatieve formaten voor deze inhoudstypen:

 • PDF-bestanden
 • Microsoft® Word-bestanden
 • Microsoft® Powerpoint®-bestanden 
 • OpenOffice-/LibreOffice-bestanden
 • Geüploade HTML-bestanden
 • Inhoud gemaakt in de editortool van de webpagina (WYSIWYG)

Deze alternatieve indelingen kunnen worden gegenereerd:

 • OCR-versie (voor gescande documenten)
 • PDF-versies met tags (momenteel voor Word-, PowerPoint- en OpenOffice-/LibreOffice-bestanden)
 • Mobielvriendelijke HTML
 • Audio
 • ePub
 • Elektronische braille
 • BeeLine Reader
 • Vertaalde versie
  • Vertaalde versie is standaard uitgeschakeld. Beheerders kunnen een supportticket indienen om deze functie in te schakelen.

Meer informatie over alternatieve formaten

Worden er alternatieve formaten gegenereerd als er een downloadverzoek wordt ingediend?

Wanneer een bepaald alternatief formaat voor een inhoudsitem voor het eerst wordt aangevraagd, wordt het formaat op verzoek gegenereerd door Ally. In de meeste gevallen wordt dit binnen 1-2 minuten gegenereerd.

Zodra het alternatieve formaat is gegenereerd, wordt dit gedownload. Het resultaat wordt door Ally opgeslagen in de cache, zodat volgende aanvragen voor hetzelfde alternatieve formaat direct vanuit de cache kunnen worden verwerkt en gedownload.

Vragen over braille

Veelgestelde vragen over Ally Braille

Welke braillecode gebruikt Ally voor het formaat Elektronische braille?

Ally gebruikt Braille Ready File (.brf) als het elektronische brailleformaat. De gebruikte braillecode is afhankelijk van de taal van het document. Voor Engelse documenten wordt Contracted (grade 2) van UEB (Unified English Braille) gebruikt.

Meer informatie over Unified English Braille op de website van UKAAF

Kan het elektronische brailleformaat van Ally worden afgedrukt met een brailleprinter?

Het formaat Braille Ready File (.brf) kan worden gebruikt voor zowel elektronische brailleleesregels als brailleprinters.

Er moet nog wel worden gecontroleerd of een specifieke brailleprinter het formaat .brf ondersteunt.

Meer informatie over BRF op de website van Accessible Instructional Materials

 

Waarom zie ik een bericht dat de alternatieve formaten voor dit bestand zijn uitgeschakeld?

Beheerders kunnen alternatieve formaten uitschakelen voor afzonderlijke webpagina's en bestanden. 

Wat moeten inhoudseditors doen om alternatieve toegankelijke formaten te genereren voor een inhoudsitem?

Niets. Ally verwerkt automatisch bestaande en nieuwe materialen, controleert ze met de toegankelijkheidscontrolelijst en maakt de alternatieve formaten beschikbaar voor zowel de bezoeker als de editor.

Is er een limiet voor de bestandsgrootte?

Er wordt geen maximale bestandsgrootte afgedwongen door Ally. Het kan gebeuren dat het algoritme er niet in slaagt om alternatieve indelingen te genereren voor bepaalde grote bestanden.

 • Zorg dat de oorspronkelijke inhoud uit minder dan 100 pagina's bestaat om een OCR-indeling te genereren voor gescande documenten.
 • Beperk inhoud tot 100.000 tekens voor de audio-indeling. Dit maximale tekenlimiet komt meestal overeen met minimaal 30 pagina's of meerdere uren audio.
 • Beperk inhoud tot 30.000 tekens voor de vertaalde indeling.
 • Beperk gecorrigeerde bestanden die zijn geüpload via het feedbackvenster voor de cursusleider tot 50 MB.

Hoe gaat Ally om met inhoud die met een wachtwoord is beveiligd?

Ally detecteert inhoud die met een wachtwoord is beveiligd, geeft de inhoud een toegankelijkheidsscore van 0% en geeft informatie over het verwijderen van het wachtwoord via het feedbackvenster van de inhoudseditor. Ally maakt geen alternatieve formaten voor inhoud die met een wachtwoord beveiligd is, omdat we geen toegang kunnen krijgen tot de inhoud.

Kan ik alternatieve formaten uitschakelen?

Ja, beheerders kunnen alternatieve formaten uitschakelen.

 

Feedbackvenster van Inhoudseditor

Veelgestelde vragen over feedback voor de cursusleider

Hoe kan ik alle problemen zien?

Selecteer Alle problemen om alle problemen in het bestand te bekijken. In deze weergave zie je met hoeveel de score kan worden verbeterd als je een bepaald probleem oplost. Zoek het probleem dat je wilt oplossen en selecteer Oplossen.

Welke drempel wordt er gebruikt om de kleur van de toegankelijkheidsindicator te bepalen?

We geven ieder document een toegankelijkheidsscore die wordt uitgedrukt als een percentage dat aangeeft hoe toegankelijk een item is, hoeveel mensen erdoor kunnen worden beïnvloed, in welke mate ze er last van hebben, enzovoort. De toegankelijkheidsscore voor een document wordt berekend aan de hand van het gewogen gemiddelde van de verschillende regels/controles voor toegankelijkheid, aangezien sommige regels belangrijker of meer invloed hebben dan andere regels.

Binnen de gebruikersinterface gebruiken we drempels om de kleur van de indicator te bepalen.

Pictogrammen voor Ally-toegankelijkheidsscores

Scores variëren van Laag tot Perfect. Hoe hoger de score des te minder problemen.

 • Laag (0-33%): Heeft hulp nodig! Er zijn verschillende toegankelijkheidsproblemen.
 • Gemiddeld (34-66%): Iets beter. Het bestand is redelijk toegankelijk, maar heeft aandacht nodig.
 • Hoog (67-99%): Bijna klaar. Het bestand is toegankelijk, maar er zijn nog verbeteringen mogelijk.
 • Perfect (100%): Perfect! Ally heeft geen toegankelijkheidsproblemen gevonden, maar misschien zijn er nog wel verbeteringen mogelijk.

Toegankelijkheid is een onderwerp waarbij altijd verbeteringen mogelijk zijn. Het is dus lastig om het punt te bepalen waarop het item als ‘toegankelijk’ wordt beschouwd. Een item presteert goed als dit groen is gemarkeerd.

Van welke inhoudstypen kan een voorbeeld worden bekeken in browsers?

Op dit moment kan er voor deze bestanden een voorbeeld worden weergegeven in browsers:

 • Afbeeldingen
 • PDF-documenten
 • Word-documenten
 • PowerPoint-presentaties
 • OpenOffice-/LibreOffice-bestanden (Writer en Impress)
 • WYSIWYG-inhoud gemaakt in je LMS

Deze voorbeelden kunnen daarna gebruikt worden om specifieke toegankelijkheidsproblemen in het document te vinden. De markeringen geven momenteel een melding van de volgende problemen:

 • Afbeeldingen zonder een geschikte alternatieve beschrijving
 • Tekstfragmenten met onvoldoende contrast
 • Tabellen zonder tabelkoppen

De feedback voor andere toegankelijkheidsproblemen geeft alleen een voorbeeld weer van de inhoud zonder markeringen.

Meer informatie over voorbeelden


YouTube-video’s

Wat doet Ally met YouTube-video's?

Ally controleert YouTubeTM-video's op ondertitels en geeft deze informatie weer in de toegankelijkheidsrapporten. Automatisch gegenereerde YouTube-ondertitels worden niet beschouwd als geldige ondertitels. Een YouTube-video met automatisch gegenereerde ondertitels wordt beschouwd als 'niet ondertiteld' in het Instellingsrapport.

Ally controleert op zowel ingesloten YouTube-video's als koppelingen naar YouTube video's.

In het rapport geeft de kolom ‘HTML: De HTML-inhoud bevat video's zonder ondertitels’ het aantal HTML-inhoudsitems en -bestanden dat YouTube-video's bevat zonder ondertitels. In de export van het instellingsrapport is de kolomnaam HtmlCaption:2.

Dit probleem draagt niet bij aan de totale score omdat Ally de nauwkeurigheid van automatisch gegenereerde ondertitels nog niet kan valideren.

Op dit moment zijn feedback of alternatieve formaten niet beschikbaar voor video's.