De rapporten Verbruik bevatten details over de manier waarop je bezoekers en de site-editors Ally gebruiken. Kom te weten hoe vaak bezoekers een alternatief formaat downloaden en editors toegankelijkheidsproblemen oplossen.

Het rapport is een werkblad dat is opgesplitst in vijf tabbladen.

 1. Alternatieve indelingen openen
 2. Wekelijkse alternatieve formaten
 3. Uitgaven van inhoudsfeedback
 4. Wekelijkse uitgaven van inhoudsfeedback
 5. Gegevens

Elk tabblad bevat gegevens die betrekking hebben op een datumbereik dat je kiest.


Gebruiksrapport aanmaken

 1. In het Ally-toegankelijkheidsrapport voor je instelling selecteer je het tabblad Gebruiksrapport.
 2. Kies een datumbereik voor het rapport.
 3. Selecteer de knop Gebruiksrapport downloaden.

Het is mogelijk dat je geen gegevens ziet wanneer je het rapport voor het eerst opent. Het gedownloade bestand is mogelijk beveiligd. Schakel bewerken in om de gegevens te bekijken.


Alternatieve indelingen openen

Het tabblad Alternatieve indelingen openen toont betrokkenheid met alternatieve indelingen en de distributie over een bepaald datumbereik.

Betrokkenheid bij alternatieve indelingen

Het tabblad begint met details over hoe vaak het venster Alternatieve indelingen is geopend en hoe vaak een alternatieve indeling gedownload is.

Een omrekening toont het percentage downloads ten opzichte van het totale aantal keren dat het paneel is geopend.

Het totale aantal downloads van unieke gebruikers geeft het aantal unieke gebruikers weer in alle cursussen waarin alternatieve indelingen zijn gedownload in de specifieke tijdsperiode. Bijvoorbeeld:

 • Totaal aantal downloads: 100
 • Totaal aantal downloads van unieke gebruikers: 4
  • User0: 75 downloads
  • User1: 15 downloads
  • User2: 5 downloads
  • User3: 5 downloads

Distributie op basis van alternatieve indelingen

Bekijk welke alternatieve formaten populair zijn bij, of het vaakst gedownload worden door je bezoekers. Bij elk alternatief formaat wordt het aantal downloads weergegeven.

Domeinen waarbij alternatieve formaten zijn gedownload

Bekijk de domeinen waarbij bezoekers alternatieve formaten downloaden.


Wekelijkse alternatieve formaten

Het werkblad Wekelijkse alternatieve formaten toont de wekelijkse activiteit tijdens het datumbereik van het rapport. Je kunt elke week zien hoe vaak bezoekers het deelvenster hebben geopend. Je kunt ook van elke week zien hoe vaak ze een alternatief formaat hebben gedownload.

Weken beginnen op maandag. Je kunt geen rapport bekijken van de huidige dag.


Uitgaven van inhoudsfeedback

Het werkblad Uitgaven van inhoudsfeedback toont de betrokkenheid op en verdeling van inhoudsfeedback binnen een bepaald datumbereik.

Betrokkenheid bij Inhoudsfeedback

Het werkblad toont als eerste de informatie over hoe vaak het deelvenster Feedback op inhoudseditor geopend is en hoe vaak editors een toegankelijkheidsprobleem hebben opgelost als gevolg hiervan.

Een conversieratio toont het percentage oplossingen ten opzichte van het totaal aantal keren dat het deelvenster is geopend.


Wekelijkse uitgaven van inhoudsfeedback

Het werkblad Wekelijkse inhoud toont de wekelijkse activiteit tijdens het datumbereik van het rapport. Je kunt elke week zien hoe vaak inhoudseditors het deelvenster hebben geopend. Je kunt ook zien hoe vaak per week ze toegankelijkheidsproblemen hebben opgelost.

Weken beginnen op maandag. Je kunt geen rapport bekijken van de huidige dag.


Gegevens

Het tabblad Gegevens  toont precieze details voor elke keer dat het venster is geopend, een indeling is gedownload en een toegankelijkheidsprobleem is opgelost.

 • ID: De unieke ID voor de rij/gebeurtenis.
 • Domein-ID: De domein-ID.
 • Domeincode: De domeincode.
 • Domeinnaam: De domeinnaam.
 • Unieke gebruikersidentificatie: De unieke gebruikers-ID, een gebruiker die met de toepassing werkt.
 • Semester-ID: De ID van het semester.
 • Naam semester: De naam van het semester.
 • Inhouds-ID: De ID van de inhoud.
 • Gebeurtenis: Beschrijving van de actie. Als iemand bijvoorbeeld het deelvenster Alternatieve formaten of Feedback inhoudseditor opent.
 • AFLaunch: Laat zien of iemand het deelvenster Alternatieve formaten geopend heeft of niet. 1 betekent dat het deelvenster is geopend. 0 betekent dat het deelvenster gesloten bleef.
 • Downloaden: Laat zien of iemand een alternatief formaat heeft gedownload. 1 betekent dat er één of meer formaten gedownload zijn. 0 betekent dat er geen formaten gedownload zijn.
 • IFLaunch: Laat zien of iemand het deelvenster Feedback van inhoudseditor heeft geopend of niet. 1 betekent dat het deelvenster is geopend. 0 betekent dat het deelvenster gesloten bleef.
 • Hersteld: Laat zien of iemand een toegankelijkheidsprobleem heeft opgelost in het deelvenster Feedback inhoudseditor. 1 betekent dat er één of meer problemen zijn opgelost. 0 betekent dat er geen problemen zijn opgelost.
 • CARLaunch: met waarde 1 wordt aangegeven of er een Cursustoegankelijkheidsrapport is gestart. 
 • Tijdstempel: Geeft aan wanneer de gebeurtenis is opgetreden. De tijdstempel is het aantal seconden vanaf 1 januari 1970.
 • Klant: De klant-ID.
 • Bestandstype: Identificeert het bestandstype in de gebeurtenis. Bijvoorbeeld afbeelding of presentatie.
 • Type indeling: Identificeert de alternatieve indeling die is gedownload. Type indeling is leeg wanneer Download 0 is.

  TTS staat voor de audio-indeling.

 • Score vóór: De toegankelijkheidsscore voor het domein vóór verbeteringen aan de inhoud. Score vóór is leeg wanneer Hersteld 0 is.
 • Score na: De toegankelijkheidsscore voor het domein na verbeteringen aan de inhoud. Score na is leeg wanneer Hersteld 0 is.
 • Verbeterd: Laat zien of de toegankelijkheidsscore is verbeterd nadat de problemen in het bestand zijn opgelost. 1 betekent dat de score is verbeterd. 0 betekent dat de score niet is verbeterd. Verbeterd is leeg wanneer Hersteld 0 is.
 • Week: Hier wordt de eerste dag van de week weergegeven waarop de gebeurtenis plaatsvond. De week is het aantal dagen vanaf het begin van de week, vanaf 30 december 1899.
 • AF: De activiteit wordt weergegeven in het deelvenster Alternatieve formaten. 1 betekent dat er activiteit was. Het deelvenster is mogelijk geopend of er is een formaat gedownload. 0 betekent dat er geen activiteit was.
 • IF: Activiteit van het deelvenster Feedback inhoudseditor weergeven. 1 betekent dat er activiteit was. Het deelvenster is mogelijk geopend of er zijn problemen opgelost. 0 betekent dat er geen activiteit was.