Crawler van Ally for Websites

De crawler van Ally voor websites bevat de Disallow -verklaringen in een robots.txt -bestand van de website. Deze instructies helpen te voorkomen dat de crawler vastloopt in oneindige lussen bij het doorzoeken van specifieke typen inhoud, zoals zoekpagina's en agendatoepassingen.

De crawler van Ally for Websites voldoet aan REP (Robots Exclusion Protocol). Ally gebruikt de volgende gebruikersagent: blackboardally


Alternatieve formaten uitschakelen

Je kunt alternatieve formaten indien gewenst uitschakelen voor individuele inhoudsitems. Voeg hiervoor het kenmerk data-ally-af-disabled toe aan het gekoppelde bestand in je HTML. Met dit kenmerk zorg je ervoor dat het bestand niet wordt weergegeven in het deelvenster Alternatieve formaten.

Als je dit kenmerk bijvoorbeeld toevoegt aan een gekoppeld bestand, wordt het gekoppelde bestand niet weergegeven in de lijst:  <a data-ally-af-disabled href:"https://filename.pdf">PDF file</a>.

Je kunt het kenmerk altijd weer verwijderen om het inhoudsitem op te nemen in het deelvenster Alternatieve formaten.

Voorbeeld:

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body>
    <p><a href="/example1.pdf">This link will show up</a></p>
    <p><a data-ally-af-disabled href="/example2.pdf">This link will not show up</a></p>
  </body>
</html>


Gedeelten van een webpagina uitsluiten

Je kunt instellen dat bepaalde gedeelten van een webpagina niet worden gebruikt in een alternatief formaat. Voeg het kenmerk data-ally-exclude toe aan het inhoudselement in je HTML. Met dit kenmerk zorg je ervoor dat de inhoud niet wordt weergegeven in het geselecteerde alternatieve formaat.

Als je het kenmerk bijvoorbeeld toevoegt aan een afbeelding op de pagina, wordt die afbeelding niet weergegeven in het alternatieve formaat van BeeLine Reader wanneer je de afbeelding opent.

Als er een element <main> op de website staat, wordt alleen de inhoud van dat main-element omgezet in inhoud in het alternatieve formaat. Alle items buiten het main-element worden automatisch uitgesloten. Je kunt nog steeds het kenmerk data-ally-exclude gebruiken om elementen binnen dat main-element uit te sluiten.

Voorbeeld:

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body>
    <p>This will show up</p>
    <p data-ally-exclude>This will not show up</p>
  </body>
</html>


Downloadpictogram alternatieve formaten

Bepaal hoe het pictogram voor het downloaden van alternatieve formaten eruit moet zien. Kies een van deze opties:

  • Klein pictogram aan de linkerkant van de pagina: data-ally-af-style="flag_small"
  • Groot pictogram aan de linkerkant van de pagina: data-ally-af-style="flag_large"
  • Balk onder aan de pagina: data-ally-af-style="bar_bottom"

Gebruik dit script om het uiterlijk aan te passen.

<!--
    Script voor integratie van Ally op website.
    "data-ally-af-style" kan een van de volgende waarden hebben om het uiterlijk aan te passen:
        - flag_small
        - flag_large
        - bar_bottom
-->
<script
  data-ally-loader
  data-ally-platform-name="web"
  data-ally-client-id="8366"
  data-ally-af-style="flag_small"
  src="https://prod.ally.ac/integration/api/ally.ui.js">
</script>


Feedback voor inhoudseditor configureren

Configureer je site om precies te zien waar je toegankelijkheidsproblemen zijn. Nadat je pagina's op je site hebt geconfigureerd, ga je naar je toegankelijkheidsrapport en zoek je een domein met een probleem. Selecteer de score-indicator voor het item met het toegankelijkheidsprobleem om het feedbackvenster Editorinhoud te openen. Bekijk de problemen die op je pagina gemarkeerd zijn in het voorbeeldvenster.

Pagina's op je site moeten deze instellingen hebben als je je pagina-inhoud wilt weergeven in het voorbeeldvenster.

  • Ondersteuning voor HTTPS
  • Het AllyJS-script toevoegen

    Dit script is ook vereist voor alternatieve formaten. Als je de problemen die zijn gemarkeerd in het voorbeeldvenster wilt bekijken, maar je de alternatieve formaten niet wilt toevoegen aan je site, gebruik je de eigenschap data-ally-af-style=none.

  • Toestaan dat de pagina wordt ingesloten in een iframe door het Ally-domein
  • Scripts, stijlen, afbeeldingen en onderliggende iframes toestaan die gehost worden door het Ally-domein

Toestaan dat Ally je pagina's in een iframe insluit

Als je volledig gebruik wilt maken van het feedbackvenster van de inhoudseditor heeft Ally, als vertrouwde partner, toestemming nodig om je inhoud in een iframe in te sluiten. Met deze machtiging kan Ally je inhoud weergeven in het voorbeeldvenster van het feedbackvenster van de inhoudseditor. Het deelvenster kan alleen worden geopend vanuit het Toegankelijkheidsrapport.

Als je hebt ingesteld dat je webpagina niet ingesloten mag worden in iframes (bijvoorbeeld met de kopteksten X-Frame-Options of Content-Security-Policy), moet je je kop Content-Security-Policy toevoegen of wijzigen om https://*.ally.ac toe te kunnen voegen aan de richtlijn frame-ancestors.

Voorbeelden

Voorbeelden van configuratie
Huidige configuratieframe-ancestors-richtlijn toevoegen of bijwerken
X-Frame-Options koptekst met waarde DENYContent-Security-Policy: frame-ancestors https://*.ally.ac;
X-Frame-Options koptekst met waarde SAMEORIGINContent-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://*.ally.ac;
Content-Security-Policy met een frame-ancestors richtlijn van 'none'Content-Security-Policy: frame-ancestors https://*.ally.ac;
Content-Security-Policy met een frame-ancestors richtlijn met een lijst van domeinenContent-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://*.anothersite.com https://*.ally.ac;