Crawler van Ally for Websites

De crawler van Ally voor websites bevat de Disallow -verklaringen in een robots.txt -bestand van de website. Deze instructies helpen te voorkomen dat de crawler vastloopt in oneindige lussen bij het doorzoeken van specifieke typen inhoud, zoals zoekpagina's en agendatoepassingen.

De crawler van Ally for Websites voldoet aan REP (Robots Exclusion Protocol). Ally gebruikt de volgende gebruikersagent: blackboardally


Alternatieve formaten uitschakelen

Je kunt alternatieve formaten indien gewenst uitschakelen voor individuele inhoudsitems. Voeg hiervoor het kenmerk data-ally-af-disabled toe aan het gekoppelde bestand in je HTML. Met dit kenmerk zorg je ervoor dat het bestand niet wordt weergegeven in het deelvenster Alternatieve formaten.

Als je dit kenmerk bijvoorbeeld toevoegt aan een gekoppeld bestand, wordt het gekoppelde bestand niet weergegeven in de lijst:  <a data-ally-af-disabled href:"https://filename.pdf">PDF file</a>.

Je kunt het kenmerk altijd weer verwijderen om het inhoudsitem op te nemen in het deelvenster Alternatieve formaten.

Voorbeeld:

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body>
    <p><a href="/example1.pdf">This link will show up</a></p>
    <p><a data-ally-af-disabled href="/example2.pdf">This link will not show up</a></p>
  </body>
</html>


Gedeelten van een webpagina uitsluiten

Je kunt instellen dat bepaalde gedeelten van een webpagina niet worden gebruikt in een alternatief formaat. Voeg het kenmerk data-ally-exclude toe aan het inhoudselement in je HTML. Met dit kenmerk zorg je ervoor dat de inhoud niet wordt weergegeven in het geselecteerde alternatieve formaat.

Als je het kenmerk bijvoorbeeld toevoegt aan een afbeelding op de pagina, wordt die afbeelding niet weergegeven in het alternatieve formaat van BeeLine Reader wanneer je de afbeelding opent.

Als er een element <main> op de website staat, wordt alleen de inhoud van dat main-element omgezet in inhoud in het alternatieve formaat. Alle items buiten het main-element worden automatisch uitgesloten. Je kunt nog steeds het kenmerk data-ally-exclude gebruiken om elementen binnen dat main-element uit te sluiten.

Voorbeeld:

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body>
    <p>This will show up</p>
    <p data-ally-exclude>This will not show up</p>
  </body>
</html>


Downloadpictogram voor alternatieve formaten configureren

Bepaal hoe het pictogram voor het downloaden van alternatieve formaten eruit moet zien. Kies een van deze opties:

  • Klein pictogram aan de linkerkant van de pagina: data-ally-af-style="flag_small"
  • Groot pictogram aan de linkerkant van de pagina: data-ally-af-style="flag_large"
  • Balk onder aan de pagina: data-ally-af-style="bar_bottom"

Gebruik dit script om het uiterlijk aan te passen.

<!--
    Script voor integratie van Ally op website.
    "data-ally-af-style" kan een van de volgende waarden hebben om het uiterlijk aan te passen:
        - flag_small
        - flag_large
        - bar_bottom
-->
<script
  data-ally-loader
  data-ally-platform-name="web"
  data-ally-client-id="8366"
  data-ally-af-style="flag_small"
  src="https://prod.ally.ac/integration/api/ally.ui.js">
</script>