Crawler van Ally for Websites

De crawler van Ally voor websites bevat de Disallow-verklaringen in een robots.txt -bestand van de website. Deze instructies helpen te voorkomen dat de crawler vastloopt in oneindige lussen bij het doorzoeken van specifieke typen inhoud, zoals zoekpagina's en agendatoepassingen.

De crawler van Ally for Websites voldoet aan REP (Robots Exclusion Protocol). Ally gebruikt de volgende gebruikersagent: blackboardally


Alternatieve formaten uitschakelen

Je kunt alternatieve formaten indien gewenst uitschakelen voor individuele inhoudsitems. Voeg hiervoor het kenmerk data-ally-af-disabled toe aan het gekoppelde bestand in je HTML. Met dit kenmerk zorg je ervoor dat het bestand niet wordt weergegeven in het deelvenster Alternatieve formaten.

Als je dit kenmerk bijvoorbeeld toevoegt aan een gekoppeld bestand, wordt het gekoppelde bestand niet weergegeven in de lijst:  <a data-ally-af-disabled href:"https://filename.pdf">PDF file</a>.

Je kunt het kenmerk altijd weer verwijderen om het inhoudsitem op te nemen in het deelvenster Alternatieve formaten.

Voorbeeld:

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body>
    <p><a href="/example1.pdf">Deze koppeling wordt weergegeven</a></p>
    <p><a data-ally-af-disabled href="/example2.pdf">Deze koppeling wordt niet weergegeven</a></p>
  </body>
</html>


Gedeelten van een webpagina uitsluiten

Je kunt instellen dat bepaalde gedeelten van een webpagina niet worden gebruikt in een alternatief formaat. Voeg het kenmerk data-ally-exclude toe aan het inhoudselement in je HTML.data-ally-exclude Met dit kenmerk zorg je ervoor dat de inhoud niet wordt weergegeven in het geselecteerde alternatieve formaat.

Als je het kenmerk bijvoorbeeld toevoegt aan een afbeelding op de pagina, wordt die afbeelding niet weergegeven in het alternatieve formaat van BeeLine Reader wanneer je de afbeelding opent.

Als er een element <main> op de website staat, wordt alleen de inhoud van dat main-element omgezet in inhoud in het alternatieve formaat. Alle items buiten het main-element worden automatisch uitgesloten. Je kunt nog steeds het kenmerk data-ally-exclude gebruiken om elementen binnen dat main-element uit te sluiten.data-ally-exclude

Voorbeeld:

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body>
    <p>Dit wordt weergegeven</p>
    <p data-ally-exclude>Dit wordt niet weergegeven</p>
  </body>
</html>


Downloadpictogram alternatieve indelingen

Bepaal hoe het pictogram voor het downloaden van alternatieve formaten eruit moet zien. Kies een van deze opties:

 • Klein pictogram aan de rechterkant van de pagina: data-ally-af-style="flag_small"
 • Groot pictogram aan de rechterkant van de pagina: data-ally-af-style="flag_large"
 • Balk onder aan de pagina: data-ally-af-style="bar_bottom"

Gebruik dit script om het uiterlijk aan te passen.

<!--
    Ally Website Integration Script.
    "data-ally-af-style" kan alleen één van de volgende waarden zijn om het uiterlijk aan te passen:
        - flag_small
        - flag_large
        - bar_bottom
-->
<script
  data-ally-loader
  data-ally-platform-name="web"
  data-ally-client-id="8366"
  data-ally-af-style="flag_small"
  src="https://prod.ally.ac/integration/api/ally.ui.js">
</script>


Feedback voor inhoudseditor configureren

Configureer je site om precies te zien waar je toegankelijkheidsproblemen zijn. Nadat je pagina's op je site hebt geconfigureerd, ga je naar je toegankelijkheidsrapport en zoek je een domein met een probleem. Selecteer de score-indicator voor het item met het toegankelijkheidsprobleem om het feedbackvenster Editorinhoud te openen. Bekijk de problemen die op je pagina gemarkeerd zijn in het voorbeeldvenster.

Pagina's op je site moeten deze instellingen hebben als je je pagina-inhoud wilt weergeven in het voorbeeldvenster.

 • Ondersteuning voor HTTPS
 • Het AllyJS-script toevoegen

  Dit script is ook vereist voor alternatieve formaten. Als je de problemen die zijn gemarkeerd in het voorbeeldvenster wilt bekijken, maar je de alternatieve formaten niet wilt toevoegen aan je site, gebruik je de eigenschap data-ally-af-style=none.

 • Toestaan dat de pagina wordt ingesloten in een iframe door het Ally-domein
 • Scripts, stijlen, afbeeldingen en onderliggende iframes toestaan die gehost worden door het Ally-domein

 


Toestaan dat Ally je pagina's in een iframe insluit

Als je volledig gebruik wilt maken van het feedbackvenster van de inhoudseditor heeft Ally, als vertrouwde partner, toestemming nodig om je inhoud in een iframe in te sluiten. Met deze machtiging kan Ally je inhoud weergeven in het voorbeeldvenster van het feedbackvenster van de inhoudseditor. Het deelvenster kan alleen worden geopend vanuit het Toegankelijkheidsrapport.

Als je hebt ingesteld dat je webpagina niet ingesloten mag worden in iframes (bijvoorbeeld met de kopteksten X-Frame-Options of Content-Security-Policy), moet je je kop Content-Security-Policy toevoegen of wijzigen om https://*.ally.ac toe te kunnen voegen aan de richtlijn frame-ancestors.

Voorbeelden

Voorbeelden van configuratie
Huidige configuratie frame-ancestors-richtlijn toevoegen of bijwerken
X-Frame-Options koptekst met waarde DENY Content-Security-Policy: frame-ancestors https://*.ally.ac;
X-Frame-Options koptekst met waarde SAMEORIGIN Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://*.ally.ac;
Content-Security-Policy met een frame-ancestors richtlijn van 'none' Content-Security-Policy: frame-ancestors https://*.ally.ac;
Content-Security-Policy met een frame-ancestors richtlijn met een lijst van domeinen Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://*.anothersite.com https://*.ally.ac;

Gebruikers van een domeingroep aanmaken

Gebruikers van een domeingroep beschikken over de machtiging om het toegankelijkheidsrapport te bekijken voor de domeinen waaraan ze zijn toegewezen. Om domeingroepen en gebruikers van een domeingroep aan te maken, moeten superbeheerders van Ally voor Web inloggen op het configuratie-dashboard van Ally voor Web.

De link naar het dashboard is verstrekt tijdens de implementatie. Het zal eruit zien als /launchclientconfig/yourclientID. Gebruik je bestaande referenties van je beheerdersaccount om je aan te melden.

Vanuit het configuratie-dashboard van Ally voor web kan de originele superbeheerder domeingroepen configureren en nieuwe gebruikers toevoegen, voordat er specifieke domeingroepen aan deze gebruikers toegewezen worden.

Als beheerder kun je een nieuwe gebruiker alle toegangsrechten toewijzen, waaronder de mogelijkheid om te configureren.Of je kunt gedeeltelijke toegang toewijzen aan specifieke domeingroepen. Gebruikers kunnen toegang krijgen tot meer dan één domeingroep .

Als de superbeheerder een groot aantal domeinen heeft toegewezen, kan de gebruiker kiezen welk domeingroeprapport weergegeven moet worden na het aanmelden.Als er maar één domeingroep is toegewezen, gaat de gebruiker rechtstreeks naar het rapport voor die groep.

Nadat je gebruikers hebt aangemaakt en deze aan domeingroepen hebt toegewezen, moet je de gebruikers laten weten dat ze een account hebben.

Je kunt onze e-mailsjablonen gebruiken om gebruikers te laten weten dat ze een account hebben.

E-mailsjabloon voor Google-gebruikers

Hallo [name],Er is een Ally-account voor je aangemaakt met je e-mailadres: [emailUsed@inSignUp]

Met dit account heb je toegang tot [Ally for Web - Reporting] / [Ally for LMS - Config]/...Voordat je toegang krijgt tot de site, moet je dit e-mailadres koppelen aan een GoogleTM-account. Er is een Google-account nodig om je aan te melden. Alleen super- of hoofdbeheerders kunnen gebruikmaken van de aanmelding Superbeheerder op de pagina.

Als je e-mailadres al is gekoppeld, hoef je niets te doen. Als je e-mailadres niet is gekoppeld, volg je deze stappen.

 1. Ga naar Je Google-account maken.
 2. Vul de velden in. Gebruik [emailUsed@inSignUp] in het veld Je e-mailadres
 3. Nadat je de informatie hebt ingevuld, stuurt Google een e-mail naar je e-mailadres om het te verifiëren. Voltooi het verificatieproces in de e-mail om het e-mailadres te koppelen aan het Google-account dat je zojuist hebt gemaakt.

Nadat je je e-mailadres hebt gekoppeld, kun je de aanmelding van Google gebruiken [Ally for Web - Reporting] / [Ally for LMS - Config]/.. om toegang te krijgen tot je rapporten.  

Ga naar Help-inhoud van Blackboard voor editors voor meer informatie over het rapport en hoe je toegankelijkheidsproblemen kunt oplossen.

E-mailsjabloon voor Microsoft® Office-gebruikers

Hallo [name],Er is een Ally-account voor je aangemaakt met je e-mailadres: [emailUsed@inSignUp]

Met dit account heb je toegang tot [Ally for Web - Reporting] / [Ally for LMS - Config]/... 1. Selecteer de koppeling Aanmelden met Microsoft. Alleen super- of hoofdbeheerders kunnen gebruikmaken van de aanmelding Superbeheerder op de pagina.
 2. Geef Microsoft toestemming om je profiel te bekijken en om toegankelijke gegevens te behouden. Selecteer Accepteren.
 3. Meld je aan met je e-mailadres en wachtwoord van Microsoft.
 4. Als je bent aangemeld, word je gevraagd om je e-mailadres te verifiëren. Ally stuurt je een e-mail met een code. Voer de code in om je e-mailadres te verifiëren. Je hoeft je e-mailadres alleen te verifiëren wanneer je je voor de eerste keer aanmeldt.

  Opmerking: Als je de e-mail van Ally niet meteen ziet, moet je mogelijk de map met ongewenste e-mail controleren.
 5. Je hebt nu toegang tot je rapport.

Sluit het tabblad of venster van het rapport om je bij het rapport af te melden.

Ga naar Help-inhoud van Blackboard voor editors voor meer informatie over het rapport en hoe je toegankelijkheidsproblemen kunt oplossen.